Van Karel de Grote tot Ooms

Hier vindt u veel informatie over mijn voorouders van vóór en vanaf Karel de Grote.

Karel de Grote
Geboren waarschijnlijk 2 april 747 of 748, mogelijk in Herstal – overleden Aken, 28 januari 814, afkomstig uit het geslacht der Karolingen, was vanaf 9 oktober 768 koning der Franken en vanaf 25 december 800 keizer van het Westen.

Deze kleinzoon van Karel Martel  kreeg reeds tijdens zijn leven de bijnaam “de Grote” en geldt sinds de middeleeuwen als een van de belangrijkste heersers van het Westen. Het Frankische Rijk kende onder hem zijn grootste omvang. Met zijn kroning door paus Leo III op eerste kerstdag 800 in Rome, werd het keizerschap in West-Europa in ere hersteld.

Karel de Grote handtekening

Handtekening van Karel de Grote

 

Men gaat er van uit dat 80% van de Europese bevolking van Karel de Grote afstamt.

Men schat dat de Europese bevolking in de achtste eeuw zo’n  30 miljoen individuen telde. Als we willen onderzoeken of we Karel de Grote tot onze voorouders mogen rekenen, dan moeten we zo’n 36 generaties teruggaan. Daarbij rekenen we met één generatie om de 34 jaar, dus een drietal per eeuw. Mogelijke zijn het er meer, maar voor de onderstaande redenering is het aantal generaties – gezien de enorme getallen –  niet zo belangrijk.

We hebben twee ouders, vier grootouders, acht overgrootouders, enz. Elke generatie verdubbelt het aantal voorouders . Na 36 generatie hebben we dan ruim 34 miljard voorouders. Voor alle duidelijkheid: als we al onze voorouders in de 36ste generatie willen noteren  zouden we dus 34 miljard (!?) namen moeten invullen. Aangezien de Europese bevolking in de achtste eeuw slechts 30 miljoen personen telde, en er van uitgaande dat die voorouders Europeanen waren dan kan het niet anders dat op de lijn van de 35ste generatie elke naam minimaal 1000 maal voorkomt: 30 miljoen “kandidaten” voor 34 miljard plaatsjes op onze kwartierstaat.

Voor onze verdere redenering veronderstellen we even dat Karel de Grote vandaag nog steeds nakomelingen heeft. Gezien het aantal vrouwen waarmee hij het bed deelde, en het aantal kinderen die hij gekregen heeft (minimaal 18) , is dat een zeer aannemelijk uitgangspunt.

Als Karel de Grote vandaag dus nog nakomelingen heeft, is er vanuit een wiskundig model logisch om te concluderen dat Karel de Grote niet alleen de symbolische voorvader is van het verenigd Europa, maar letterlijk ook een voorvader is van de meeste Europeanen!

Maar nu nog aantonen!

Bron: Zin en onzin van grote stambomen

 

Stamreeksen van Karel de Grote, in willekeurige volgorde.

 

Karel de Grote 6

Karel de Grote

Stamreeks Karel de Grote (I)
Mijn eerste lijn vanaf Karel de Grote

Stamreeks Karel de Grote (II)
Via Pepijn van Italië (nr. 2).

Stamreeks Karel de Grote (III)
Via Redburga der Franken (nr. 2).

Stamreeks Karel de Grote (IV)
Via Arnulf van Holland (nr. 8) en de heren van Brederode en Adrichem

Stamreeks Karel de Grote (V)
Via Pepijn van Italië en Rosamunda van Vlaanderen (nr. 11) en de heren van Egmont

Stamreeks Karel de Grote (VI)
Via Lotharius I (nr.3).

Stamreeks Karel de Grote (VII)
Via Judith van West-Francië (nr.4) langs de Graven van Vlaanderen en de Graven van Holland.

Stamreeks Karel de Grote (VIII)
Via Hugo (nr.2) stamvader van de Graven van Anjou.

Stamreeks Karel de Grote (IX)
Via Arnulf van Karinthië (nr. 5).

Stamreeks Karel de Grote (X)
Via Bertha (nr.2) , dochter van Karel de Grote en Hildegard van de Vinzgouw.

Stamreeks Karel de Grote (XI)
Via Rotrude (nr.3), dochter van Lodewijk de Vrome.

Stamreeks Karel de Grote (XII)
Via Ermengarde (nr.4), dochter van Lotharius I.

Stamreeks Karel de Grote (XIII)
Via Mathilde (nr.7),  dochter van Lodewijk IV van Overzee en Gerberga van Saksen.

Stamreeks van Karel de Grote (XIV)
Via Lucretia der Franken (nr.4),  dochter van Karel de Kale.

Stamreeks van Karel de Grote (XV)
Via Gisela (nr. 3), de jongste dochter van Lodewijk de Vrome en zijn tweede vrouw, Judith van Beieren.

Stamreeks van Karel de Grote (XVI)
Via Willem van Ieper (nr. 13)

Stamreeks van Karel de Grote (XVII)
Via Cunégonde (nr. 4), dochter van Bernhard van Italië en Kunigonde van Gellone en vervolgens via Geertruida van Saksen (nr. 11),  dochter van hertog Bernhard II van Saksen en Eilika van Schweinfurt.

Stamreeks van Karel de Grote (XVIII)
Via  Berengarius II van Italië (Nr.5).
Hij was van 950 tot 952 koning van Italië.

Stamreeks van Karel de Grote (XIX)
Via  Adelbert II van Ivrea uit het Huis Ivrea (nr.6).
Hij was zoon Berengarius II van Italië en van Willa van Arles en medekoning van Italië.

Stamreeks van Karel de Grote (XX)
Via Herbert I van Vermandois (nr.5)
Hij was via zijn vader Pepijn van Vermandois en zijn grootvader Bernhard van Italië (die een onecht kind was), een directe afstammeling in mannelijke lijn van Karel de Grote.

Stamreeks van Karel de Grote (XXI)
Via Lotharius II (nr. 4), zoon van Lotharius I.

Stamreeks van Karel de Grote (XXII)
Via Lodewijk van Italië (nr. 4), zoon van Lotharius I.

Stamreeks van Karel de Grote (XXIII)
Via Dirk I van Brederode (nr. 16), Doortoghe en van der Duyn
Vervolg via Willem Cornelisz Verduijn
Vervolg via Willem Cornelisz Ooms

Stamreeks Karel de Grote (XXIV)
Via de Graven van Holland, Hertogen van Gulik, Heren van Arkel en Egmont.

Stamreeks Karel de Grote (XXV)
Via de Graven van Vermandois, Chiny, Leuven, Hertogen van Brabant en de Heren van Gaasbeek.
Vervolg via Herbert III van Vermandois.

Stamreeks Karel de Grote (XXVI)
Via Ingeltrude van Friuli (4), kleindochter van keizer Lodewijk de Vrome, een dochter van Eberhard van Friuli en Gisela, een dochter van Lodewijk. Zij is de schakel tussen de Karolingische en de Ottoonse dynastie.

Stamreeks Karel de Grote (XXVII)
Via Catharina van Holland (19), bastaarddochter van graaf Floris V van Holland.

 

 

Keizers en Koningen der Franken

Huis Capet

West-Frankische Rijk

Keizers en Koningen der Franken
De Robertijnen
De Capetingers

 

 

 

 

 

 

Voorouders van Karel de Grote

Merovech

Merovech

Voorouders van Karel de Grote: De Merovingen

 

 

 

 

 

Arnulf van Metz

Arnulf van Metz

Voorouders van Karel de Grote: De Arnulfingen en Karolingenn

 

 

 

 

 

Kwartierbladen

Karel KwartierKwartierbladen van voorouders en nazaten van Karel De Grote
Bekijk hier de kwartierstaten van de voorouders en nazaten van Karel de grote.

 

 

 

 

 

Zie dit grafische schema met: Karel de Grote en andere Groten

Zie ook:

  facebook      

 

 

 

handtekening 2015