Groote Lindt

Gemeente Groote Lindt in 1867, door J. Kuyper

Groote Lindt is een voormalige gemeente, dorp en thans buurtschap in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente was gevormd uit de gelijknamige heerlijkheid en ging in 1881 op in de gemeente Zwijndrecht. In 1857 waren de gemeenten Kijfhoek en Heer Oudelands Ambacht al bij Groote Lindt gevoegd.

Wapen Groote Lindt 1817 – 1880

Groote Lindt is vernoemd naar N. van de Lindt, een van de acht mensen die na een oproep door Hendrik van Brederode in 1331 een deel van de inpoldering van de Zwijndrechtse waard financierden. Ieder die minimaal 1/16 aandeel van de kosten van de nieuwe waard voor zijn rekening zou nemen, zou de titel Ambachtsheer van een gedeelte van de waard krijgen.

Het wapen van Groote Lindt werd op 24 december 1817 door de Hoge Raad van Adel aan de gemeente Groote Lindt in gebruik bevestigd. Op 6 september 1881 werd Groote Lindt onderdeel van de gemeente Zwijndrecht. Het wapen van Groote Lindt is daardoor komen te vervallen. In het wapen van Zwijndrecht zijn geen elementen overgenomen uit het wapen van Groote Lindt.

De blazoenering van het wapen luidde als volgt:
Van sijnople beladen met 3 sautoirs van zilver, geplaatst 2 en 1. De heraldische kleuren zijn sinopel (groen) en zilver (wit).
Groote en Kleine Lindt zijn vernoemd naar N. van de Lindt, een van de acht mensen die na een oproep door Hendrik van Brederode in 1331 een deel van de inpoldering van de Zwijndrechtse waard financierden. Het wapen is waarschijnlijk afgeleid van het familiewapen van Van Strijen. Rond het jaar 1200, voor de bedijking van het gebied, was het land van Daniel van de Merwede (een afstammeling van Van Strijen). Zijn afstammelingen noemden zich Van de Lindt en bleven in bezit van de heerlijkheid tot in de zestiende eeuw. Het wapen werd al in de zeventiende en achttiende eeuw gevoerd door de voormalige heerlijkheid…

Uit:
Wikipedia – Groote Lindt
Wikipedia – Wapen Groote Lindt

Terug naar:

Dorpen en Steden

 facebook

© 15 mei 2022