Nieuw-Lekkerland

Nieuw-Lekkerland in 1867, door J.Kuyper. 2000 inwoners. Publiek Domein Wikipedia

Nieuw-Lekkerland  is een dorp in de gemeente Molenlanden in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, ten zuiden van de rivier de Lek en in het noordwesten van de Alblasserwaard gelegen. Tot 1 januari 2013 was Nieuw-Lekkerland een zelfstandige gemeente. Het aantal inwoners bedroeg in 2019 8.440 inwoners.

Het plaatselijk dialect dat er wordt gesproken, duidt men aan als Nieuw-Lekkerlands en valt onder het West-Alblasserwaards.

In de eerste eeuwen na Christus was het grondgebied van Nieuw-Lekkerland in handen van de Romeinen.

In die tijd was Nieuw-Lekkerland alleen maar moeras. Pas in de 10e eeuw kwam daar verandering in, men ging het moeras uitgraven. Door inklinking van het veen kwam het land steeds lager te liggen. Rond 1280 wordt het dorp Leckerlant genoemd. De naam Nieue-Leckelant wordt voor het eerst genoemd rond 1325 als tegenhanger van het dorpje Oud-Leckelant (nu Lekkerkerk). Pas in 1903 werd het dorpje Nieuw-Lekkerland genoemd.

Kasteel Schonenburg in Nieuw-Lekkerland , zoals deze in 1440 er uit moeten hebben gezien, door Abraham Rademaker, ca. 1730. Publiek Domein Wikipedia

De Heerlijkheid Lekkerland was een achterleen van de Heerlijkheid van de Lek en lag aan de linkerkant van de, al sinds de Romeinse tijd bestaande, verbindingsweg tussen Dordrecht en Gouda.

Het meest opvallende gebouw rond 1325 zou het Kasteel Schoonenburg zijn geweest.Het kasteel zou op een donkhebben gestaan en als toevluchtsoord voor mensen tijdens een overstroming hebben gediend. Na 1456 werd het kasteel verlaten en werd het een ruïne. De stenen zouden zijn gebruikt voor de bouw van de kerk in Streefkerk. Toen de Spanjaarden in Nederland de baas werden, stak men in Nieuw-Lekkerland de dijken door.

De Lek heeft in de geschiedenis een grote rol gespeeld in de plaatselijke economie en handel. De economie was gebaseerd op landbouw, veeteelt en visserij. In de 19e eeuwwerd de scheepsbouw ontwikkeld. In 1849 werd op de dijk de huidige dorpskerk gebouwd. In 1915 werd aan de Lekdijk de watertoren gebouwd.
De klok uit 1774 werd in 1943 uit de toren gehaald en afgevoerd. In 1949 kwam weer een nieuwe klok, met als opschrift: ‘Mijn voorganger is in oorlogstijd verdwenen. Nu ben ik in vredestijd verschenen’ Na de oorlog is Nieuw-Lekkerland snel uitgebreid.De plaats Nieuw-Lekkerland bestond oorspronkelijk uit twee wijken, Dorp en Middelweg, die zo’n twee kilometer uit elkaar lagen, gescheiden door weilanden. Inmiddels is er zoveel bijgebouwd in het zogenaamde Middengebied, dat beide wijken nu praktisch met elkaar zijn verbonden. Nieuw-Lekkerland bestaat (volgens het CBS) uit de volgende wijken:
 • Dorp
 • Lekdijk
 • Middelweg
 • Verspreide huizen

Kinderdijk maakte deel uit van de gemeente Nieuw-Lekkerland en is bekend vanwege zijn Kinderdijkse molens. De molens waren oorspronkelijk bedoeld om het water uit het moerasgebied te malen. Inmiddels is in Kinderdijk een gemaal  gebouwd dat de waterstanden regelt. De molens zijn een toeristische attractie geworden. Kinderdijk en Nieuw-Lekkerland zijn nog steeds nauw verbonden.

Wapen van Nieuw-Lekkerland.               Publiek Domein Wikipedia

Het wapen van Nieuw-Lekkerland werd op 28 februari 1899 bij Koninklijk Besluit aan de Zuid-Hollandse gemeente Nieuw-Lekkerland in gebruik bevestigd. Op 1 januari 2013 is deze gemeente opgegaan in de nieuw opgerichte gemeente Molenwaard. Het wapen van Nieuw-Lekkerland kwam hiermee te vervallen. In het wapen van Molenwaard zijn geen elementen overgenomen uit het wapen van Nieuw-Lekkerland.

De blazoenering van het wapen van Nieuw-Lekkerland luidde als volgt:
“In sinopel drie vogels van goud, geplaatst twee en een.
De heraldische kleuren in het wapen zijn sinopel (groen) en goud (geel).
De herkomst van het wapen is onbekend. Het is gelijk aan het wapen dat in de achttiende eeuw voor de heerlijkheid Nieuw-Lekkerland werd gebruikt.

 

 

 

 

Uit:

Voorouders:

 • De eerste vermelding van een leenman van de Lek, was ene Folpert van der Leck in 1167 en 1168. Na hem zouden nog vijf leden van deze familie het bestuur over de heerlijkheid voeren. Na het overlijden van Hendrik van der Leck komt er een eind aan het tijdperk van der Leck. De heerlijkheid viel toe aan Willem IV graaf van Holland.
 • Jan I van Polanen
  Geboren Wassenaar, ca. 1285 – Monster, 26 september 1342. Hij werd in 1326 door huwelijk pandheer van de Lek en vanaf 1339 pandheer van Breda. Hij is de stamvader van de zijtak Polanen uit het geslacht Van Wassenaer. Hij huwde met Catharina van Brederode, overleden in 1372, dochter van Dirk II van Brederode en Maria van der Lecke.
 • Claas Adriaans van Kleef
  Gedoopt in maart 1672 te Leerdam. Zoon van Adriaan Jans van Kleef en Jannigje Claasdr Naddam.
  Hij trouwde op  25 mei 1696 te Lekkerland met Geertje Cornelisdr Blom.
 • Cornelia Claasdr van Kleef
  Geboren in 1697 te Lekkerland. Gedoopt op 26 november 1697 te Leerdam. Dochter van Claas Adriaans van Kleef en Geertje Cornelisdr Blom. Zij trouwde op 30 maart 1721 te  Streefkerk met Jan Jans den Bouw.


Terug naar:

Dorpen en Steden

facebook

© 6 maart 2018, laatst bijgewerkt op 15 augustus 2023