Patriciërsgeslacht Oem I

Een oud geslacht Oom (eertijds als Oem geschreven), was een patriciërsfamilie in Dordrecht. Het geslacht Oem behoort ongetwijfeld tot de oudste Hollandse geslachten. In het jaar 1058 vindt men deze naam al vermeld. En op een zeer roemruchte manier. De Luikenaars namelijk bedreigden de stad Dordrecht met een aanval. Zij hadden zo’n grote overmacht, zodat tegenstand onmogelijk scheen. Het was ridder Oem die de graaf van Holland adviseerde de vijand binnen de stad Dordrecht af te wachten en “rondom de stad een menigte kuilen te graven, door stro en groene zoden bedekt, opdat geen  vijandelijk oog deze bespeuren zouden”. Deze krijgslust lukte volkomen; De niets vermoedende Luikenaars vielen in de kuilen en werden door de grafelijke dienaars in grote getalen afgemaakt of gevangen genomen.

Oem wapen

Oem

Door dit voorval schijnt het geslacht Oem haar wapen hieraan te danken: Het wapen met de groene zoden werd aangevuld met een deel van de Hollandse leeuw uit het wapen van de graaf van Holland, als beloning voor deze krijgslist. Het devies van het wapen luidt als volgt: “De leeuw is bevrijd door groene zoden”.

Door de eeuwen heen was het geslacht Oem het meest vooraanstaande Dordtse geslacht.

We vangen aan met:

1. Claes Oem, regeerder der stad Dordrecht omstreeks 1230.
Hij was gehuwd met Catharina Duijck, dochter van Gijs Duijck en N.N. van der Marck.
Kinderen:

 • Cleys (Volgt 2)
 • Gilles (Volgt Oem II nr. 2).

2. Cleys Oem
Als ridder vermeld 1260. Vermoord 11 december 1290.  Wijnkoper en pachter van de wijnaccijns. Een van de hoofdmannen van “den heervaert ter Scorlervaert in 1285-86. Schepen van Dordrecht 1281 en 1289.
Hij huwt Elisabeth Vrank van Dordrechtsdochter.
Kinderen:

 • Claes (Volgt 3)
 • Godschalk, schepen van Dordrecht in 1307 en 1312
 • Jan, vermeld 1312-1351. In 1320 verlijd met een schrootambacht binnen Dordrecht
 • Willem genoemd in 1326
 • Johanna. Huwt Johan Duyk.

3. Claes Oem
Overleden  na 1359. Poorter van Dordrecht. Huwt Johanna van Arkel van Bockhoven, dochter van Jan II van Arkel (Zie Heren van Arkel nr. 17a) en Bertrouda van Sterkenborg.
Hij was ambachtsheer van Dubbeldam. Schout van Dordrecht in 1325.
Hij mag niet verward worden met zijn tijdgenoot Nicolaas Oem van Arkel.
Kinderen:

 • Gilles Oem (Volgt 4a)
 • Claes Oem
 • Godschalk Oem, overleden voor 1345
 • Everwige Oem. In 1360 vrouwe en meesteresse van het Begijn Hoff te Dordrecht
 • Simon Oem van Bysanten (Volgt 4b).

4a. Gilles Oem
Geboren rond 1305 in Dordrecht, overleden in 1354. Zoon van Claes Oem en Johanna van Arkel van Bokhoven.
Schildknaap.
Hij is rond 1330 getrouwd met Barbara de Jode van Hardinxveld. Dochter van Willem Jodekin (Zie Heren de Cock nr. 2c).
Kinderen:

 • Hugo Gillis (Boey) Oem
 • Willem Gillisz Oem
 • Tieleman Gillisz Oem  ± 1330 – …. (Volgt 5a)
 • Cornelia Oem  ± 1330 –  ….
 • Godschalk Gillisz Oem  ± 1350 – ….

Wapen van de heerlijkheid Tolloysen: In sabel een dwarsbalk van zilver, vergezeld van 15 zilveren bysanten, waarvan 9 boven de balk en 6 onder de balk.

4b. Simon Oem van Bysanten
Zoon van Claes Oem en Johanna van Arkel van Bockhoven.
Tressorier van Dordrecht. Hij wordt op 5 december 1355 bij de dood van zijn moeder beleend met 7,5 morgen land in Tolloysen.
Omdat de heerlijkheid Tolloysen bysanten in het wapen voerde zal Simon zich waarschijnlijk daar naar genoemd hebben.
De heerlijkheid en het dorp Tolloysen lagen in de Grote Waard onder Dordrecht. Het dorp werd in 1421 door de Sint Elisabethsvloed vernietigd en nooit meer opgebouwd.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

 • Jan Simons (Oem) van Bysanten (Volgt 5b).

5a. Tieleman Gillisz Oem
Geboren rond 1330 in Dordrecht. Zoon van Gilles Oem en Barbara de Jode van Hardinxveld.
Vanaf 1354 Schepen van Dordrecht,  Baljuw van Zuid Holland.
Hij is getrouwd met Catharina Jacobsdr van der Burgh.
Kinderen:

 • Jacob Tielmansz (Isereel) Oem  ± 1352 – ….
 • Godschalk Tielmansz Oem  ± 1356 – 1403 (Volgt 6a)
 • Elisabeth Oem

5b. Jan Simons (Oem) van Bysanten
Zoon van Simon Oem van Bysanten.
Bottelaar in 1351, schildknaap, rentmeester van Bewesterschelde in Zeeland in 1346, rentmeester van Zuid-Holland.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Kinderen:

 • Rutgera van Bysanten (Volgt 6c)
 • Symon Jansz van Bysanten
 • Floris van Bysanten
 • Geertrui van Bysanten

6a. Godschalk Tielmansz Oem
Geboren circa 1356, overleden in 1403. Zoon van Tieleman Gillisz Oem en  Catharina Jacobsdr van der Burgh.
Hij was gehuwd met Catharina van Woude. Geboren rond 1358.
Kinderen:

 • Tieleman Godschalksz Oem (Volgt 7)
 • Godschalck Godschalcksz Oem

 

6b. Elisabeth Oem
Geboren rond 1360. Dochter van Tieleman Gillisz Oem en Catharina Jacobsdr van der Burgh.
Zij was gehuwd met Meeus Noydensz van Amerongen
Geboren rond 1330. Zoon van Noyde van Amerongen (Zie Genealogie van Amerongen nr. 4).
Schepen van Dordrecht.
Kinderen:

 

6c. Rutgera van Bijsanten
Dochter van Jan Simons (Oem) van Bysanten.
Zij is getrouwd met Willem Nicolaesz van Muijlwijck. Geboren rond 1302 in Dordrecht. Zoon van Nicolaes van Muylwijck Jansz van Der Merwede en Alida de Monchablon.
Zoon:

 

7. Tieleman Godschalksz Oem
Geboren rond 1380. Zoon van Godschalk Tielmansz Oem en Catharina van der Woude.
Hij is getrouwd met Margareta Jansd Slingeland van den Tempel
Kinderen:

 • Petronella Tielmansdr Oem
 • Godschalk Oem van Wijngaarden  ± 1390 – 1462
 • Elizabeth Oem van Wijngaarden  …. – 1435
 • Diederik Tielmansz Oem  ± 1404 – ± 1480
 • Gerrit Oem  ± 1402 – ± 1441
 • Anna Oem
Link: Hogenda – Kwartierstaat
Zie ook: Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl

Terug naar:

Welgeborenen

facebook

© 10 mei 2015,    laatst bijgewerkt op  19 september 2023