Geslacht Braat

De namen Braat, Braet, Braats, Braets, Braad en Braadt kwamen reeds lang geleden, in de 14e en de 15e eeuw en
mogelijk in ons land nog vroeger voor. De schrijfwijze was afhankelijk hoe iemand de naam opschreef, die mondeling was overgebracht. Zo kon een Braet een broer zijn van een Braat, Braets of een Braats.

Omstreeks 1300 woonde er een Pieter Braats in Leuven. Nazaten van deze Braats werden in Dordrecht in de analen vermeld in de 17e eeuw.

Ook was er een Pieter Baraet die geboren is rond 1300. Hij zou een mogelijke voorvader kunnen zijn van Claes Gabriëlsz (Braet), zie de eerste generatie van onderstaande stamreeks.

Een Adriaan Braats (1689-1747) was heer van Geervliet, Simonshaven en Biert. Een Hendrik Braats (1702-41) en een Jacob Adriaan Braats (1733-80) waren heer van Spijkenisse en Braband. Deze Jacob Adriaan was echter ook de laatste van zijn geslacht die de naam Braats voerde.

In Strijen kwamen zeer vroeg leden uit het geslacht Braet voor. Zo komen we aan het einde van de 15e eeuw verschillende Braeten tegen in Strijen: Claes Jan Braetsz. (Claes Braet), schepen van Strijen in 1478/79. Snel Jan Braetsz., schepen van Strijen in 1487/88. Huge Braet, stedehouwer van de baljuw in Strijen in 1470. In 1482 komen we nog een Daem Braet tegen en in 1509 wordt er nog een Jan Braet vermeldt. Oók aan het einde van de 15e eeuw komen we twee Braeten in Dubbeldam (thans gemeente Dordrecht) tegen: Arnout Braet Pietersz. (1493) en Pieter Braet Daniëlsz. (1494). Zij kregen “10 gouden Andriesguldens op het leen”.

Maar eerder in het Brabantse Drimmelen was in 1348 een Hugo Braet, bezitter van “2 hont 33 schaft land”. In de grafboeken van Delft wordt in 1367 een Symon Braet vermeld.

In 1639 verhuisde een Mees Jansz. Braet uit Vlaardingen naar Hillegersberg, waar hij trouwde. Zijn nageslacht trok aan het einde van de 17e eeuw naar Poortugaal en vandaar naar Maassluis. Aan het eind van de 18e eeuw verspreidde deze familie zich over Nederland.

In de 18e eeuw werden ook Braeten aangetroffen op Walcheren. De oudst bekende Walcherse Braet was Cornelis, hij werd rond 1748 te Oostsouburg geboren. Waar hij vandaan kwam en wie zijn ouders waren is niet meer na te gaan omdat in mei 1940 een groot aantal boeken in Middelburg verloren ging.


Braat 6.
In Overijssel waren er Braaten, die zich vanaf 1812 Braad gingen noemen. Zij waren afkomstig van een zekere Wicher Hans, die in 1750 te Oldemark in het huwelijk trad. Van hem of van zijn voorouders is niets bekend.

Het wapen van Braat kan men aantreffen, zowel op een grafzerk, als gebrandschilderd in glas in de Nederlands Hervormde Kerk te Oostvoorne, vertonende: “In blauw 3 zilveren kuifduiven, waarvan de dekkleden zilver blauw zijn”. Het onderschrift: “Heer Jacobus Braet, vrijheer van Sevender, etc., etc., anno 1745”. Hetzelfde wapen voert Adrianus Braet, secretaris van Oostvoorne, Rugge en Oosterland in 1744.

Te Spijkenisse woonde in de 16e eeuw een landbouwer Adriaen Braet. Hij had een zoon Claes, schepen van Spijkenisse, die ca. 1612 overleed. In de Nederlands Hervormde Kerk te Spijkenisse treffen we het volgende grafschrift aan: “Hier leyt begraven Claes Adriaensz. Braet, hij sterf den 2 meert 16..”. Deze Claes was getrouwd met Maertge Jacobs. Zij waren de stamouders van een aanzienlijk geslacht, waarvan de nazaten de voornoemde Jacobus en Adrianus waren. Dit geslacht stierf in 1855 te Oosterhout uit.

Maertge Jacobs, de weduwe van Claes Adriaensz. Braet hertrouwde in 1617 met Gabriël Claesz., een collega-schepen van Claes Adriaensz. Braet. Gabriël Claesz. was vermoedelijk een zoon van Claes Gabriëlsz..

Maertge Jacobs was de tweede vrouw van Gabriël Claesz. Uit diens eerste huwelijk werden twee zonen geboren: Claes (de Oude) en Jacobus, ook wel Schelhouck geheten. Uit het huwelijk van Gabriël Claesz. en Maertge Jacobs werd één zoon geboren, nl. Claes. Dat kinderen uit één gezin de zelfde voornaam hadden kwam in die tijd wel vaker voor. Zij werden dan aangeduid als “de Oude” of “de Jonge”. Zo kreeg Claes de Bijnaam “Claes de Jonge”. Later staat van Claes geschreven: “Anders geseyt Claes Braet“. Een verwijzing naar de eerste echtgenoot van zijn moeder, of was de achternaam van zijn vader ook Braat?
De tweede zoon uit het eerste huwelijk van Gabriël Claesz. noemde zich echter Jacob Gabriëls Schelhouck.

Claes de Jonge behield zijn bijnaam Braet en gaf deze ook aan zijn kinderen, zodat er een nieuwe familie Braet was ontstaan. Maertge Jacobs was een bijzondere vrouw; stammoeder van twee geslachten Braat, het ene uitgestorven, het andere leeft nog talrijk voort.

Zie hier de lijn Braat.

EERSTE GENERATIE

I. Claes Gabriëlsz., woont te Spijkenisse, geboren rond 1550. Overleden vóór 30-11-1603. Mogelijk een nakomeling van Pieter Baraet.
Klik hier voor meer informatie over de beginjaren rond 1550 van Claes Gabriëlsz.
Claes trouwt met Beatris Cornelis. Zij is overleden na 30-11-1603.
Dochter van Cornelis Dimmensz en
Huijbrechtje Tonisdr.
Uit dit huwelijk, in willekeurige volgorde:

1. Gabriël Claesz. volgt II.
2. Cornelis Claesz.

 

TWEEDE GENERATIE

II. Gabriël Claesz.
Hij is schepen van Spijkenisse. Geboren rond 1580 en overleden vóór 4-2-1627.
Klik hier voor meer informatie over de beginjaren rond 1550 van Gabriëls Claesz.
Hij trouwt 1e met Jannetje Jacobs, zij is overleden op 16-8-1612 te Spijkenisse. Hij trouwt 2e met Maertge Jacobs, dochter van Jacob Corvijns en Anna Jansdr. Zij is geboren ca. 1580 en is overleden op 6-2-1654 te Spijkenisse. Zij is reeds weduwe van Claes Adriaensz. Braet en hertrouwt na de dood van Gabriël Claesz. met Mattheus Beyensz., schout van Hekelingen.

Uit het eerste huwelijk van Gabriël Claesz.:

1. Claes Gabriëls de Oude, hij trouwt met Ariaentje Claes Braet, dochter van Claes Adriaensz. Braet en Maertge Jacobs.

2. Ermpje Gabriëls, zij trouwt 1e met Adriaen Louwen van der Schoor, schout van Klaaswaal, zoon van Lourens Cornelisz. en Sijtje Hendriks. Zij trouwt 2e met Arie Cornelisz. Cluyt.

3. Jacob Gabriëls Schelhouck, trouwt 1e Maertge (of Aryaentge) Borrus, zij was weduwe van Jacob Thonis Magerpaert. Hij trouwt 2e met Jannetge Gabriëls Koijer, zij was weduwe van Claes Jansz. Hij trouwt 3e met Ariaantje Willems Bleijker, zij hertrouwt met Huich Barents van der Clock.

4. Jannetje Gabriëls, trouwt met Arijen Jans Koekendorp, beiden overleden vóór 28-7-1642.

Uit het tweede huwelijk:

5. Claes Gabriëls de Jonge “Anders geseijt Claes Braet”, volgt III.

6. Beatris Gabriëls, gedoopt te Spijkenisse op 6-12-1628, trouwt op 31-8-1636 te Spijkenisse met Dierck Ariëns, jongeman van Abbenbroek.

DERDE GENERATIE

Braet

III. Claes Gabriëls Braet
Geboren rond 1620 te Hekelingen, overleden vóór 9-11-1659 aldaar.
Klik hier voor meer informatie over de beginjaren rond 1620 van Claes Gabriëls Braet.
Hij trouwt 1e met Neeltje Hendricx. Hij trouwt 2e met Catalijntje Jacques Verhulp, geboren te Putten en overleden na 26-3-1683 te Zuidland. Zij is een dochter van Jacques Mattheus Verhulp (Zie Genealogie Verhulp nr. 2) en Lijdewij Cornelis Schaepsboer. Catalijntje hertrouwt te Hekelingen met Jan Jansse Blijvenburg. Laatstgenoemde hertrouwt met Teuntje Jans Lakenkoper. Oók zij hertrouwt nl. met Gabriël Claesz. Braet (nr. IV van deze genealogie).
Uit het 1e huwelijk:

1. Anneken, gedoopt te Spijkenisse op 16-3-1639.

2. Neeltje, geboren te Spijkenisse ca. 1640. Zij trouwt 1e te Hekelingen in 1660 met Mattheus Jacques Verhulp, broer van haar stiefmoeder. Zij trouwt 2e te Hekelingen in 1672 met Willem Leenderts Herweijer, schepen van Hekelingen.

3. Beatris, gedoopt te Spijkenisse op 29-3-1643.

4. Annetje, gedoopt Hekelingen opo 3-12-1655, overleden in 1718.

Uit het 2e huwelijk:

5. Gabriël Claesz., volgt IV.

6. Maertje, gedoopt te Hekelingen op 27-6-1655, tweeling met Gabriël. Zij trouwt met Jan Cornelisse Blijvenburg, neef van Jan Jansse Blijvenburg (zie III).

7. Claes Claesse, gedoopt te Hekelingen op 9-11-1659, overleden te Biert vóór 1708. Hij 1e trouwt met Marijtje Ariëns en trouwt 2e met Elisabeth Cornelis Bosschieter. Claes heeft 6 kinderen.

VIERDE GENERATIE

IV. Gabriël Claesz. Braet, gedoopt te Hekelingen op 27-6-1655, tweeling met Maertje. Hij is schepen van Oud-Beijerland en overleden op 27-3-1719.
Klik hier voor meer informatie over het geboortejaar 1655 van Gabriël en Maertje.
Hij trouwt 1e te Hekelingen op 6-2-1680 met Jannechie Jans Schuddebeurs. Zij is geboren circa 1655 te Simonshaven en overleden in 1687 te Oud-Beijerland. Dochter van Jan Goverts Schuddebeurs (Zie Genealogie Schuddebeurs nr. 2) en Truitje Cornelisse Landmeter (Zie Genealogie Landmeter nr. 3).
Hij trouwt 2e op 26-3-1690 te Oud-Beijerland met Teuntje (Trijntje) Jans Paardekoper, geboren ca. 1643 en overleden vóór 15-5-1892 te Nieuwe Uitslag van Putten.

Uit het eerste huwelijk van Gabriël Claesz. Braat:

1. Claes Gabriëls, volgt V.

2. Jan, gedoopt te Oud-Beijerland op 8-4-1683, waarschijnlijk vroeg overleden.

3. Catalijntje, gedoopt te Oud-Beijerland op 8-4-1685, overleden op 14-4-1731 te Poortugaal. Zij trouwt op 23-2-1710 te Hekelingen met Gillis Cornelisz. Tempelaar.

4. Geertruy, gedoopt te Oud-Beijerland op 9-2-1687 en trouwt op 5-12-1706 te Hekelingen met Leendert Herpens Trouw. 

VIJFDE GENERATIE

V. Claes Gabriëls Braet
Geboren op 3 december 1680 te Oud-Beijerland, gedoopt op 8 december 1680 aldaar. Overleden op 10 juni 1723 te Hekelingen.
Klik hier voor meer informatie over het geboortejaar 1680 van  Claes Gabriëls Braet.
Zoon van Gabriël Claesz Braet en Jannechie Jans Schuddebeurs.
Hij trouwt te Hekelingen in 1715 (ondertrouw 1-12-1715) met Leentje Verrij. Gedoopt te Hekelingen op 30 december 1685 en overleden op 1 oktober 1763 aldaar. Zij is een dochter van Maarten Jacobse Verrij  (Zie Genealogie Verrij nr. 5) en Annetje Ariëns Goudswaard  (Zie Genealogie Goutswaert nr. 5). Leentje hertrouwt in 1732 met Ary Ariënsz. Suydervelt.

Uit dit huwelijk:

1. Gabriël, gedoopt te Hekelingen op 4-10-1716.

2. Jannetje, gedoopt te Hekelingen op 23-1-1718.

3. Maarten, volgt VI.

Voorouders Claes Gabriel Braat (1680-1723)  » Genealogie Online

ZESDE GENERATIE

Braat8

VI. Maarten Braat
Geboren in 1720, gedoopt te Hekelingen op 8 december 1720. Overleden op 27 oktober 1804 aldaar.
Klik hier voor meer informatie over het geboortejaar van Maarten Braat.
Zoon van Claas Gabriëlsz Braat en Leentje Verrij.
Hij woont in 1746 in de uitslag van Putten, polder onder de dorpen en ambachtsheerlijkheid van Hekelingen en Vriesland.
Schepen van Hekelingen.
Hij trouwt te Spijkenisse op 15-5-1746 met Reijna Rosmolen. Zij is gedoopt te Spijkenisse 16-9-1724. en overleden te Hekelingen op 20-10-1803. Zij is een dochter van Leendert Claesse Rosmolen (Zie Genealogie Rosmolen nr. 3) en Sijtje Pieters Cuyper (Zie Genealogie Cuijper nr. 5).

Kinderen:

1. Klaas, volgt VII.

2. Sietje, gedoopt te Hekelingen op 10-12-1747, vermoedelijk vroeg overleden.

3. Leendert, gedoopt te Hekelingen op 22-12-1748, “zeer subiet overleden” op 24-1-1824 te Spijkenisse. Hij trouwt 1e te Heinenoord op 10-6-1770 met Zoetje van Driel, dochter van Joost Sanderse van Driel en Aaltje Bastiaans Moerkerken. Hij trouwt 2e op 14-10-1781 te Spijkenisse met Lena van Beek. Hij trouwt 3e op 4-11-1783 te Spijkenisse met Ariaantje Poel. (zie VI. 9). Met zijn 4e vrouw Jannetje Hoogstad trouwt hij op 2-1-1791 te Spijkenisse. Leendert had bij deze vrouwen 10 kinderen.

4. Leentje, gedoopt te Hekelingen op 13-12-1750, overleden te Bergschenhoek op 19-5-1834. Zij trouwt op 4-12-1774 te Hekelingen met Pieter Arends Schuddebeurs.

5. Maarten, geboren te Hekelingen op 18-2-1753, overleden op 24-1-1835 aldaar. Hij is dijkgraaf, schepen en armmeester. Hij trouwt 1e met Lysbeth Jans Vermaat en zijn 2e vrouw is Maartje Izakse Vermaat. Maarten heeft 11 kinderen.

6. Pieter, geboren te Hekelingen op 2-2-1755, is ongehuwd overleden op 29-8-1831 te Spijkenisse.

7. Jannetje, gedoopt te Hekelingen op 14-8-1757, overleden aldaar op 10-12-1782. Zij trouwt met Jan Philipse Vermaat op 19-5-1776 te Hekelingen.

8. Sietje, overleden te Poortugaal op 5-10-1846. Zij trouwt Andries Willem Hoog(er)werf, weduwnaar van Cornelia Blom.

9. Annetje, gedoopt te Hekelingen op 8-3-1761, overleden op 28-6-1827 te Spijkenisse. Zij trouwt Ary van Koppe, bouwman. Hij is een zoon van Ary Koppe en Ariaantje Poels. (Ariaantje hertrouwt Leendert Braat, zie VI.3).

10. Pleuntje, gedoopt te Hekelingen op 18-9-1763, overleden te Spijkenisse op 7-3-1827. Zij trouwt in 1791 met Wouter van Driel.

Bronvermeldingen:
Parenteel Eeland Beyens VIII-S – Drogtrop.com

ZEVENDE GENERATIE

Braat

VII. Klaas Braat, gedoopt te Hekelingen op 27 november 1746 (door ds. Joh. Jongejan), overleden aldaar op 4-12-1828.
Klik hier voor meer informatie over het geboortejaar 1746 van Klaas Braat.
Hij trouwt op 7 juni 1772 te Hekelingen met Jaapje van Driel. Geboren op 24 november 1748 te Goidschalkoord,  overleden 19 december 1818 te Hekelingen. Dochter van Joost Sanderse van Driel (Zie Genealogie van Driel I nr. 17 ) en Aaltje Bastiaans van Moerkerken (Zie Genealogie van Moerkerken nr. 4). Jaapje is een zuster van Zoetje van Driel (zie VI.3).

Uit het Huwelijk van Klaas en Jaapje de volgende kinderen:

1. Reina, gedoopt te Hekelingen op 17-10-1773, overleden te Overschie op 22-4-1837.

2. Joost, gedoopt te Hekelingen op 30-4-1775, overleden aldaar in1798.

3. Maarten, volgt VIII.

4. Aaltje, gedoopt te Hekelingen op 1-8-1779 en trouwt aldaar met Bastiaan Aryz. van Bockhoven, zoon van Ary Aarts van Bockhoven en Marietje Bastiaans de Raad.

5. Jannetje, gedoopt te Hekelingen op 20-10-1782 en overleden in 1782 aldaar.

6. Jacob, geboren te Hekelingen op 14/18-1-1784, overleden te Rotterdam. Van beroep is hij bouwman en gehuwd met Arentje de Geus. Uit dit huwelijk 6 kinderen.

7. Margrieta Elandia, geboren te Hekelingen op 11-3-1786. Zij trouwt op 29-7-1812 te Hekelingen met Cornelis de Raat.

8. Leendert, gedoopt te Hekelingen op 11-3-1787, overleden aldaar op 28-5-1787.

9. Leendert, geboren te Hekelingen in 1788, overleden te Bergschenhoek op 7-2-1854. Van beroep was hij bouwman en gehuwd met Teuna Arenza Gorzeman. Uit dit huwelijk 13 kinderen, waarvan er 7 jong zijn overleden.

 

Bronnen:
Parenteel Eeland Beyens IX-AT – Drogtrop.com
BS – Overlijden Jaapje van Driel

 

ACHTSTE GENERATIE

VIII. Maarten Braat, gedoopt te Hekelingen op 30 maart 1777 (door ds. Joh. Jongejan), overleden te Overschie op 18 januari 1827.
Klik hier voor meer informatie over het geboortejaar van Maarten Braat.
Hij trouwt te Hekelingen op 30 maart 1808 met Jannetje Pleuntie de Raat. Geboren in 1782, gedoopt op 23 juni 1782 te Hekelingen. Overleden op 9 juli 1841 te Overschie. Dochter van Pleun Bastiaan de Raat (Zie Genealogie De Raat nr. 10 ) en Francina Philips Vermaat (Zie Genealogie Vermaat nr. 13).
Uit dit huwelijk:

1. Klaas, gedoopt te Overschie op 28-8-1808, overleden aldaar op 21-12-1808.

2. Pleun, volgt IX.

3. Japie, geboren te Overschie op 30-12-1812, overleden aldaar op 7-5-1836.

4. Francina, geboren te Overschie op 30-12-1812, overleden aldaar op 4-5-1874. Zij trouwt te Overschie op 5-4-1846 met Cornelis Laay.

5. Klaas, geboren te Overschie op 6-3-1814, overleden aldaar op 30-3-1826.

6. Aaltje, geboren te Overschie op 10-7-1815, overleden aldaar op 20-4-1875. Zij trouwt 1e met Pieter Hoogerbrugge, bouwman. Zij trouwt 2e met Johannes Hoogerbrugge, bouwman en broer van Pieter.

7. Jan, geboren te Overschie op 9-10-1815, overleden op 30-9-1853 te IJsselmonde. Van beroep is hij timmerman/herbergier en is getrouwt met Maria Jacoba van Leeuwen. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

8. Joost, geboren te Overschie op 5-12-1818, overleden aldaar op 8-5-1854. Hij trouwt Antje van den Berg en heeft 5 kinderen.

9. Pleuntje geboren te Overschie op 25-1-1820, overleden op 6-2-1912 te Vrijenban (Z-H). Zij trouwt met Dirk van der Kooy, bouwman.

10. Leendert, geboren te Overschie op 2-12-1821, van beroep agrariër en overleden te Pijnacker op 17-1-1885. Hij trouwt met Lijntje Hoogerwaard en heeft 7 kinderen.

11. Philip, geboren te Overschie op 30-6-1823 en overleden aldaar op 23-6-1827. In het overlijdensregister wordt hij vermeld als Philip Braad.

Bronvermeldingen:
Parenteel Eeland Beyens X-EM – Drogtrop.com

 

NEGENDE GENERATIE

IX. Pleun Braat, geboren op 17 februari 1809 te Overschie, gedoopt op 22 oktober 1809 aldaar. Overleden te Hazerswoude op 1 september 1874.
Van beroep timmerman en bouwman. Zoon van Maarten Braat en Jannetje Pleuntie de Raat.
Hij trouwt te Overschie op 3 april 1842 met Neeltje van der Wilk, geboren te Capelle aan den IJssel op 5 mei 1818, overleden te Hazerswoude op 2 augustus 1896. Zij is een dochter van Ary van der Wilk (Zie Genealogie van der Wilk nr. 6) en Grietje Boom (Zie Genealogie Boom nr. 4).
Uit het huwelijk van Pleun en Neeltje:

1. Maarten, volgt X.

2. Grietje, geboren te Hazerswoude op 19-1-1844, overleden aldaar op 14-10-1893. Zij trouwt met Gerrit de Kruijff.

3. Jannetje, geboren te Hazerswoude op 17-2-1845, overleden te Waddinxveen op 10-1-1939. Zij trouwt met Leendert Koetsier.

4. Neeltje, geboren te Hazerswoude op 25-4-1846, overleden te Benthuizen op 20-2-1931. Zij trouwt met Arie Adriaan van der Velde.

5. Arie, geboren te Hazerswoude op 15-3-1854, overleden aldaar op 1-12-1854.

6. Jaapje, geboren te Hazerswoude op 20-2-1855, overleden te Oudshoorn op 22-11-1878. Zij trouwt met Paulus den Hertog.

7. Fransijntje, geboren te Hazerswoude op 17-11-1857, overleden aldaar op 16-12-1899. Zij trouwt 1e met Leendert Goldberg en 2e met Adriaan Hendrikus Goldberg, broer van Leendert. Adriaan hertrouwt met Adriana van Velde.

Bronnen:
DTB – Dopen Pleun Braat
BS – Huwelijk Pleun Braat en Neeltje van der Wilk
BS – Overlijden Pleun Braat
BS  – Overlijden Neeltje van der Wilk

TIENDE GENERATIE

X. Maarten Braat, geboren te Hazerswoude op 1-12-1842, van beroep bouwman en overleden te Haarlemmermeer op 24-12-1901. Zoon van Pleun Braat en Neeltje van der Wilk.

Klik hier voor meer informatie over het geboortejaar 1842 van Maarten Braat.

Maarten trouwt op 17-11-1873 (scheiding tafel en bed op 5-12-1897) met Antje van der Akker, geboren te Hazerswoude op 21-3-1839 en overleden te Haarlemmermeer op 15-4-1907. Zij was een dochter van Dirk van der Akker (Zie Genealogie van den Akker nr. 7) en Neeltje Verduijn (Zie Genealogie Verduijn nr. 11).
Uit het huwelijk van Maarten en Antje:

1. Pleun, geboren te Haarlemmermeer op 23-8-1873, van beroep landbouwer en overleden te Haarlem op 18-9-1967.

2. Dirk, geboren te Haarlemmermeer op 17-1-1875, overleden aldaar op 29-4-1909.

3. Neeltje, geboren te Haarlemmermeer op 15-2-1876, overleden te Leiden op 22-2-1954. Zij trouwt met Johannes Bulk.

4. Neeltje Beatrix, geboren Haarlemmermeer op 20-4-1877, overleden aldaar op 31-5-1880.

5. Arie, geboren te Haarlemmermeer op 22-5-1878, van beroep landbouwer en overleden te Gouda. Hij trouwt met Maria Endhoven.
Uit dit huwelijk 3 dochters, t.w.: Antje, Gerritje (tweelingzus van Antje) en Adriana.

6. Gerardus (Volgt XI)

Bronnen:
BS – Geboorte Maarten Braat
BS – Bevolkingsregister Maarten Braat met Antje van den Akker en kinderen
BS – Overlijden Maarten Braat

ELFDE GENERATIE

gerardus braat

XI. Gerardus Braat, geboren te Haarlemmermeer op 16 september 1880, overleden te Rotterdam op 4 maart 1967. Begraven op 8 maart 1967 op de N.H. Begraafplaats “Oud-Kralingen” te Rotterdam. Hij is vanaf 1906 van beroep landbouwer-taxateur Tarwe Centrale, wonend op de boerderij “t Land Kanaän” te Zevenhuizen. Zoon van Maarten Braat en Antje van den Akker.
Hij trouwt 1e te Haarlemmer meer op 30 april 1908 met Mijntje Pruissen, geboren te Haarlemmermeer op 2-8-1883 en overleden te Gouda op 20-8-1960. Zij is een dochter van Wouter Pruissen (Zie Genealogie Pruissen nr.6a) en Ariana Juditha Pruissen (Zie Genealogie Pruissen nr. 6b) (nicht van Wouter).
Gerardus en Mijntje zijn op 12 juli 1939 gescheiden.
Gerardus trouwt 2e op 12 augustus 1942 te Rotterdam met Johanna Maria Cornelisse. Geboren 26 juni 1889 te Rotterdam, overleden op 4 oktober 1953. Dochter van Jacoba Elizabeth Cornelisse. Johanna was eerder weduwe van Willem Georg Aloijsius Pieck.
Gerardus trouwt 3e op 8 september 1954 te Rotterdam met Pietertje Visser. Geboren 28 juni 1901 te Capelle aan den IJssel. Dochter van Marinus Visser en Jannigje Terlouw. Pietertje was eerder weduwe van Aart Terhorst.

Uit het eerste huwelijk 4 kinderen:

  • Antje Ariana Juditha Braat   1909 – 1971, getrouwd met Cornelis Eindhoven
  • Wouter Braat                           1911 – 1951, getrouwd met Tannetje Adriana de Vrieze
  • Dirk Braat                                 1915 – 2005, getrouwd met Inge Bakker
  • Ariana Juditha Braat             1920 – 2010 (Volgt XII)
land Kanaan

Boerderij ’t Land Kanaän

Bronnen:
BS- Geboorte Gerardus Braat
Militairen – Gerardus Braat
Militairen – Gerardus Braat (scan)
Trouw akte  Gerardus Braat en Mijntje Pruissen
BS – Huwelijk Gerardus Braat en Mijntje Pruissen
BS – Echtscheiding huwelijk Gerardus Braat en Mijntje Pruissen
BS- Huwelijk Gerardus Braat en Johanna Maria Cornelisse
BS – Rotterdam – Overlijden Johanna Maria Cornelisse
BS – Rotterdam – Overlijden Gerardus Braat
Overlijdenskaart – Gerardus Braat
Boerderijen van Moerkapelle en Zevenhuizen en hun bewoners – Jaap van der Spek, 2022 – blz. 135/136
Familie dossier Ooms-Braat

 

TWAALFDE GENERATIE

Ariana juditha braatXII. Ariana-Juditha Braat (Janie)
Geboren op Hofstede ’t Land Kanaän te Zevenhuizen (Z-H) op maandag 29 maart 1920. Gedoopt in de Nederlands Hervormde Kerk, door Ds. J. Kijne, op zondag 2 mei 1920 aldaar. Overleden in Zorgcentrum de Zevenster te Zevenhuizen op vrijdag 27 augustus 2010, 90 jaar oud. Zij werd begraven op vrijdag 3 september 2010 op de Algemene Begraafplaats, Zuidplasweg 3 te Zevenhuizen (Z-H). De afscheidsdienst was op die dag om 14:00 uur. Voorganger was Ds. C. Haasnoot.

In het jaar 1920 toen Janie werd geboren, waren er in Nederland 6,8 miljoen inwoners. In 2010 (90 jaar later) waren er in Nederland 16,6 miljoen inwoners in Nederland.
Zij is getrouwd te Zevenhuizen op donderdag 13 november 1947 met Willem Pieter Ooms, meubelmaker en stoffeerder. Geboren te Zevenhuizen op zondag 1 juni 1924, wonende aldaar. Overleden te Gouda, 74 jaar oud, op maandag 1 september 1998. Zoon van Catharinus Ooms (Zie Genealogie Ooms nr. 13) en Jannigje Aartje van Vliet (Zie Genealogie van Vliet nr. 8).

Uit dit huwelijk: Twee dochters en twee zonen.
Jongste zoon:

 

Naar: Parenteel Claes Gabrielsz – JohnOoms.nl

Bronnen:
Familiedossier Ooms-Braat

Bevolkingsregister Ariana Juditha Braat
Trouwkaart van Ariana Juditha Braat en Willem Pieter Ooms
Overlijdenskaart Ariana Juditha Ooms-Braat
Graftombe.nl – Ariana Juditha Braat
Bronnen Geslacht Braat:
Bijdrage Genealogie Braat ( M.C.Braat ~ Epe ~ 1979) (in bezit)
Familiedossier Ooms-Braat
Canon van het geslacht Braat
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl
Achtergronden, Bronnen, Naslagwerken en Overzichten
Links:
Geboortejaren Braat – JohnOoms.nl
Geni – Nazaten Claes Gabriëlsz
Parenteel Karel de Grote naar Ooms-Braat – JohnOoms.nl
DNL 1895 JAARGANG 13 / Kerk Oostvoorne pag. 48 (knggw.nl)

 

Zie ook:

Stamreeks Karel de Grote (XXIII)

Braat is de naam

Terug naar:

Genealogieën

   facebook    

© 31 augustus 2014, laatst bijgewerkt op  12 maart 2023