Heren van Wassenaer

Van Wassenaer is de naam van het oudste adellijk geslacht in het graafschap Holland, dat voor het eerst vermeld wordt op 3 november 1200. Sinds 1814 behoren de leden ervan tot de Nederlandse adel van het koninkrijk.

1. Kerstant Doedenszn Van Wassenaer (Van Raephorst). Drossaart van Holland; vermeld 1167-1189. Zoon van Doede van Voorhout en N.N.‏
Is alzo genoemd in de registers van 1167 tot 1189. Hij staat ook genoemd in de registers : “Dapifer (latijn), hetgeen wil zeggen : hij die de delicate spijzen komt aandragen. Kerstant stond aan de leiding van de Veiligheid aan het Hof en was intens betrokken bij veiligheid van de Prinselijke Residentie. Hij heeft af en toe gefunctionneerd als Rechter (hierbij verving hij dus de Graaf van Holland gedurende de “curia” van het Recht. Hij was een zeer belangrijke functionaris. Hij was gehuwd met Halewine Van Leijden. Dochter van Alewijn III van Leijden (Zie Burggraven van Leiden nr. 3) en Jeanne van Arkel (dochter van Jan IV van Arkel (Zie Heren van Arkel nr 12a) en Aleidis van der Aare).
Kinderen:

 • Philips I van Wassenaer (Volgt 2)
 • Dirk van Raephorst (Volgt Heren van Raephorst nr. 1)
 • Willem I van Wassenaar van Duivenvoorde
 • Jacob van Raephorst van Leiden
 • Gerard van Wassenaar
Links:

 

Filips I van Wassenaer

2. Filips I van Wassenaer (geboren 1170 –  overleden 1225), heer van Wassenaar. Zoon van Kerstant Doedenszn Van Wassenaer (Van Raephorst) en Halewine van Leijden.
Het eerst wordt hij vermeld in 1200 onder de getuigen bij het verdrag van graaf Dirk VII van Holland met hertog Hendrik I van Brabant. In 1203 komt er in het graafschap weer beroering. Graaf Dirk VII laat bij zijn overlijden slechts een dochter na, Ada. Gravin Aleid had echter een plan gesmeden om door een huwelijk van haar dochter met Lodewijk, graaf van Loon, het graafschap uit handen van graaf Willem I (de broer van Dirk VII) te houden. Bijna alle Hollandse edelen bewilligden hierin, behalve Filips van Wassenaar en enkele ministralen. Zelfs Willem van Teylingen en Wouter van Egmond stemden aanvankelijk toe, hoewel ze iets later met Filips de leiders zullen zijn van de groep edelen, die zich tegen de opvolging van Ada verzetten (de Loonse oorlog). De vroegtijdige en duidelijke stellingname van Philips in 1203 ten gunste van graaf Willem I kan verklaard worden uit een bijzondere band tussen vorst en edelman, die gelagen kan zijn gedurende de gemeenschappelijke deelname aan de kruistocht in 1189 en het verblijf in het Oosten. In 1205 komt hij voor als getuigen bij de verkoop van twee hoeven aan de abdij te Rijnsburg en zegelde in 1223 de schenkingsbrief, waarbij de weduwe van graaf Willem I aan deze abdij 50 pond Hollands gaf, voor de ziel van haar overleden man. Philips stierf omstreeks 1225.
Hij was gehuwd met Agnes Persijn van Waterlant. Geboren ‎circa 1176 Monnikendam, overleden ‎circa 1220. Dochter van Jan I Persijn en Agnes Sijmonsdr van Haarlem‏.
Uit dit huwelijk:

 • Dirk I van Wassenaer (VOLGT 3)
 • Filips van Wassenaer (alias van Duivenvoorde) (Volgt Heren van Duivenvoorde nr. 3)

 

Links:

Dirk I van Wassenaer

3. Dirk I van Wassenaer (geboren Voorschoten, 1197 –  overleden 1245), heer van Wassenaar. Hij was een zoon van Philips I van Wassenaer  en Agnes Persijn van Waterlant.
Hij trouwde met Bertha van Rijswijk. Dochter van Arend van Teylingen van Rijswijk (Zie Heren van Teylingen nr. 2b) en Halewijne van Egmont (Heren van Egmont nr. 11).
Uit dit huwelijk zijn bekend:

 • Philips II van Wassenaer (Volgt 4)
 • Dirk van Santhorst (Volgt Heren van Santhorst nr. 4)
 • Jacob I van Wassenaer
 • Bartholomeus van Cranenburch (Volgt Heren van Cranenburch nr. 1)
 • Arent van Groenevelt (stamvader van die tak)

 

 

 

Links:

 

 

4. Filips II van Wassenaer (geboren ca. 1220), heer van Wassenaer, zegelbewaarder en grafelijk raadgever onder Floris V van Holland en Jan I van Holland. Hij was gehuwd met een dochter van Jan van de Wateringhe.
Uit dit huwelijk:

 • Dirk II van Wassenaer (Volgt 5)
Link: NNBW, pagina 1532

 

 

5. Dirk II van Wassenaer (geboren circa 1230 – overleden kort na 1310) was een zoon van Filips II van Wassenaer van Duvenvoirde. Heer van Wassenaar. Hij bezat Huis ter Horst (Voorschoten) en waarschijnlijk grond bij Zoetermeer (volgens leenregisters van Wassenaar aangezien hij zijn oom Bartholomeus beleende met 2,5 pond jaarlijks uit zijn tienden uit Zoetermeer). In 1272 verkocht hij al zijn rechten te Schiedam aan gravin Aleid van Avesnes. Zijn tolrechten te Dordrecht verkocht hij in 1288 aan Floris V graaf van Holland en Zeeland.
Zijn vrouw was Alverardis Bertha van Cuijk, een dochter van Hendrik van Cuijk (1240-1319) burggraaf van Leiden en Halewijn van Egmont (1260-1310).
Zoon:

 • Filips III van Wassenaer (Volgt 6)

Bastaardzoon:

 • Jan Oem, gehuwd met Gertruid Bael. Vijf kinderen
Links:
NNBW, pagina 1520
Jan Oem

 

Filips III van Wassenaer

6. Filips III van Wassenaer, (geboren Voorschoten, 1307 – overleden voor 5 januari 1348) was een telg uit het adellijke geslacht van Wassenaer. Heer van Wassenaar. Van Wassenaer nam in 1328 deel aan de Slag bij Kassel. In 1340 kocht hij van graaf Willem IV het burggraafschap van Leiden en werd als zodanig ambachtsheer van Valckenburg en Catwijck. Hij bewoonde vanaf 1340 het kasteel ‘t Zand dat gelegen was tussen Katwijk en Oegstgeest. Van Wassenaer was een zoon van Dirk II van Wassenaer burggraaf van Leiden en in 1307 ambachtsheer van Voorburg en Alverardis Bertha van Cuijk (Leiden, 1285 – ca. 1310) erfdochter van Leiden. Hij trouwde 1e. met Goedele van Benthem (ca. 1295 – ca. 1320). Zij was zeer waarschijnlijk een dochter van Simon van Benthem (1260 – 1327 uit diens tweede huwelijk met Gertrude van Benthem (1270 –1330). Simon was eerder gehuwd met Jacoba van Wassenaer (1260-1290, een dochter van Jacob van Wassenaer (1225 – 1272).

Hij trouwde  2e. ca. 1321 met Elisabeth / Liesbette van der Dussen (Dordrecht, 1305-1333) (Zie Heren van der Dussen nr. 4). Zij was een telg uit het geslacht van der Dussen, de dochter van ridder Jan II van der Dussen van 1298 tot 1326 heer van Dussen en Heeraartswaarde en van Beatrix van der Sluijs (ca. 1280 – ).
3e.  ca. 1333 met Catharina Dudinck (ca. 1300 – ).
Uit zijn huwelijk met Goedele / Goudeline van Benthem werd geboren:

 • Heilwig van Wassenaer (ca. 1317 – ). Zij trouwde met Willem van Duvenvoirde
 • Badeloch van Wassenaer (ca. 1319 – ). Zij trouwde met ene Hendrik Hendriksz
 • Elisabeth van Wassenaer (ca. 1320 – ). Zij trouwde met Gijsbert Uytterlier.
  Uit zijn huwelijk met Elisabeth van der Dussen werd geboren:
 • Dirk III van Wassenaer (omstreeks 1325 – 1391 of 1392) (Volgt 7)
Link: NNBW, pagina 1532

Wapen van Dirk III van Wassenaer

7. Dirk III van Wassenaer,  (geboren omstreeks 1325 – overleden1391 of 1392) was een zoon van Filips III van Wassenaer en kleinzoon van Dirk II van Wassenaer. Hij was burggraaf van Leiden, heer van Wassenaar, ambachtsheer van Katwijk en Valkenburg. Hij bewoonde kasteel ’t Zand tussen Katwijk en Oegstgeesst en bewoonde eind 14e eeuw het Kasteel Paddenpoel te Leiden.
Hij huwde met Machteld Oem (dochter van Gilles Oem, heer van Barendrecht) en had de volgende kinderen:

 • Philips IV van Wassenaer
 • Gerrit van Wassenaer
 • Willem van Wassenaer
 • Dirk IV van Wassenaer
  Dirk III had ook een buitenechtelijke dochter:
 • Katrijn van Wassenaer (Volgt 8)

 

Link: NNBW, pagina 1520

 

Wapen Katrijn (bastaard) van Wassenaer

8. Katryn (bastaard) van Wassenaer, geboren in of na 1356, zij trouwt (huwelijkse voorwaarden op 30 oktober 1370) met  Dirk Goeswijnsz. Say (van der Lede), geboren omstreeks 1345 (zoon van Goeswijn Jansz. Saij, beleend te Schiedam), baljuw van Schiedam, was beleend met de Spieringhoeck, ontving uit handen van zijn schoonvader een jaarrente van 30 pond Hollands, leenman van Wassenaar, schout van Katwijk, aangesteld tot rentmeester van Wassenaer 13 juli 1380 voor 20 pond jaarlijks, overleden omstreeks 1421.
Huwelijkscontract d.d. 29 oktober 1370, waarbij Dirk III zijn onwettige dochter Catharina ten huwelijk geeft aan Dirk Say, een lage edelman uit de omgeving van Schiedam, met als medegave een jaarlijkse rente van dertig pond Hollands en 5 morgen land onder Kethel.
Dochter:

Links:
Literatuur:

 

Zie ook:

Stamboom Heren van Wassenaer

facebook

© 1 mei 2015,     laatst bijgewerkt     op 10 maart 2023