Het jaartal 1818

Het geboortejaar van Neeltje van der Wilk

Overzicht van het jaar 1818

1818
MDCCCXVIII

 

februari
maart
april
mei
 • 2 – Herman Willem Daendels (55) overleden.
  Hij was een Nederlands patriot, die in 1786 het heft in eigen handen nam toen hij bij een benoeming door stadhouder Willem V werd gepasseerd. Hij schoolde zich vervolgens als militair en vluchtte naar Noord-Frankrijk toen de stadhouder in zijn macht was hersteld. Na de Bataafse Revolutie was hij generaal. Van 1807 tot 1810 was hij gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. In 1815 werd Daendels benoemd tot Gouverneur-Generaal van de Nederlandse bezittingen aan de Afrikaanse Goudkust.
 • 5 – Neeltje van der Wilk geboren te Capelle aan den IJssel. 
  Zij is een dochter van Ary van der Wilk en Grietje Boom.
  Zij  trouwt te Overschie op 3 april 1842 met
   Pleun Braat, bouwman te Hazerswoude.
  Neeltje is overleden te Hazerswoude op 2 augustus 1896.
 • mei – Nederland beëindigt onder Britse druk de slavenhandel. Er worden twee gemengde Brits-Nederlandse gerechtshoven opgericht om overtreders te berechten.
juni
augustus
 • 22 – Groothertog Karel van Baden ondertekent een grondwet die voorziet in een Landdag waarin de vier standen adel, geestelijkheid, universiteiten en burgerij, hun afgevaardigden kiezen. De Landdag krijgt begrotingsrecht.
september
 • 30 – De heerlijkheid Willeskop krijgt een wapen toegekend.
  De twee verwisselde kwartieren zijn mogelijk sprekende elementen. In de 18e eeuw is er mogelijk een verband gelegd tussen Willeskop en wildeman. De molenijzers komen uit het wapen van de heren Van Montfoort. Deze familie heeft de heerlijkheid vanaf 1376 in bezit gehad. Latere eigenaren hebben de molenijzers als wapenstukken behouden.
oktober
december
zonder datum
Bronnen:
1818 – Wikipedia

Terug naar:
Genealogie van der Wilk – JohnOoms.nl
Geboortejaren Van der Wilk – JohnOoms.nl

     facebook    

© 2 juni 2024