Heren van Naaldwijk

Vervolg van de Heren van Voorne

Het huis Naaldwijk was een machtige adellijke familie uit het graafschap Holland. De heren van Naaldwijk droegen onder andere de titel van erfmaarschalk van Holland. Het geslacht is in 1600 uitgestorven.

Unarch van Nadelwich is de stamvader van het geslacht. Hij wordt vermeld in een grafelijke oorkonde van 1156 als getuige van de graaf van Holland. Het stamslot van de familie heeft gelegen in het centrum van Naaldwijk. Zij bezaten tevens een buitenplaats bij Honselersdijk.

Naaldwijk

Het geslacht Naaldwijk vindt zijn oorsprong uit het adellijk geslacht Voorne en bezat landgoederen in de streek die nu bekendstaat als het Westland. De leenschappen bestonden uit Naaldwijk en Honselersdijk met goederen en tienden in Monster, Poeldijk, Wateringen en Schipluiden. Door middel van zijn huwelijk bemachtigde Hugo I van Naaldwijk de titel van erfmaarschalk van Holland. Deze zou gedragen worden tot de laatste heer van Naaldwijk en bestond niet alleen uit een dienende rol als veldheer voor de graaf van Holland, maar ook een functie als adviseur en raadsheer.

5. Bartholomeus van Voorne van Naaldwijk
Geboren 1170. Zoon van Dirk I van Voorne (Zie Heren van Voorne nr. 4). en een dochter van Unarch van Nadelwick, Heer van Naaldwijk.
Hij werd door zijn broer Hendrik van Voorne beleend met goederen te Naaldwijk die waren ingebracht door hun moeder. Hij bewoonde het Kasteel Ravesteyn te Heenvliet. Waarschijnlijk is hij tussen 1215 en 1220 overleden.
Hij was gehuwd met Halewijne van Egmond. Dochter van Wouter I van Egmond (Zie Heren van Egmont nr. 10) en Mabelia van IJsselmonde.
Kinderen:

 • Hugo I van Naaldwijk (1195- ….) (Volgt 6a)
 • Bartholemeus van Naeltwijck van Maerlant (1215 – ….) (Volgt 6b).

6a. Hugo I van Naaldwijk
Geboren ca. 1195, overleden 1265. Zoon van Bartholomeus van Voorne van Naaldwijk. Hij bezat onder andere goederen te Naaldwijk en Zwartewaal.
Hij was erfmaarschalk van Holland.
Hij was getrouwd met de erfdochter van het geslacht Van Velsen. Dochter van Aelbrecht van Velsen. Via dit huwelijk verkreeg hij de heerlijkheid van Velsen en het bos Schoonhoven bij Velsen.
Uit dit huwelijk kreeg hij een zoon:

 • Hugo II van Naaldwijk (1220 – ….) (Volgt 7a).

6b. Bartholemeus van van Naeltwijck van Maerlant 
Geboren rond 1200 in Voorne. Zoon van Dirk I van Voorne van Naaldwijk.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw
Dochter:

 • Hadewich van Maerlant (Volgt 7b)
  –  

7a. Hugo II van Naaldwijk
Geboren te Zwartewaal circa 1220,  overleden in 1263. Zoon van Hugo I van Naaldwijk en de erfdochter van Velsen.
Hij was erfmaarschalk van Holland.
In 1253 en 1255 verkocht hij de heerlijkheid Zwartewaal en ook de heerlijkheid Velsen uit de erfenis van zijn moeder. Op 22 augustus 1257 staat hij vermeld als ridder en kocht in 1261 voor 800 pond het goed Holtsole (Huntsele, Honselersdijk). Het behoorde tot het verdwenen kasteel van Frederik Hendrik. Ook verwierf hij goederen onder Monster, De Lier, Maasland en bij de kapel van Wateringen in 1257.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Kinderen:

 • Hendrik I van Naaldwijk, 1230 – ….
 • NN van Naaldwijk, circa 1235 – circa 1290. Gehuwd circa 1255 te Velsen met Floris van Brederode
 • Ermengard van Naaldwijk, circa 1250- 1310. Zij huwde met Willem van Leiden van Cuijk
 • Boudewijn  van Naaldwijk, Circa 1250 (Volgt 8).

7b. Hadewich van Maerlant
Dochter van Bartholomeus van Maerlant.
Zij huwde met IJsbrandt van der Made. Geboren circa 1230 – overleden circa 1260.
Ridder en een vooraanstaande figuur in het dertiende-eeuwsche Delft, stichter van de Oude Kerk te Delft. Zij woonden in de hofstede (vroonhof) Van de Made bij Delft.
Zoon:

8.  Boudewijn van Naaldwijk
(Ook Boudijn van Naeldwijck), Geboren circa 1250, overleden na 1296.
Boudewijn was beheerder van het kasteel te Wijdenes. Na de moord op graaf Floris V in 1296 kwam een groot deel van de bevolking in zijn gebied in opstand. Na de belegering van het Muiderslot, werd het kasteel te Wijdenes belegerd en verwoest. Boudewijn kon met zijn familie een vrije aftocht bedingen. Boudewijn trouwde een onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:
 • Sophie Boudijnsdr van Naaldwijk (Volgt 9a)
 • Catharina Boudijnsdr van Naaldwijk, circa 1291- …. (Volgt 9b).
9a. Sophie Boudijnsdr van Naaldwijk
Geboren omstreeks 1280, overleden na 1333.
Zij trouwde met Jan Coppaerds (alias Jan van Dorp) van Schipliede. Geboren in het jaar 1279, overleden in het jaar 1350.
Hij was een zoon van Coppaert van Schipliede.
Kinderen:
– 
9b. Catharina Boudijnsdr van Naaldwijk
Geboren geboren 1291. Dochter van Boudewijn van Naaldwijk.
Zij huwde met Hygheman Willemssone II (Hugeman) van Zevenbergen. Geboren in 1289. Heer van Zevenbergen en Gageldonck. Zoon van Willem IV van Strijen en Oda van Borsselen.
Kinderen:
 • Willem Scoblant Hugemansz van Zevenbergen  …. -1375 (Volgt Heren van Strijen en Zevenbergen nr. 8)
 • Johanna (Hadewich) van Strijen van Zevenbergen  1318-1363, gehuwd met Nicolaas van Borsselen.

Uit o.a.: Wikipedia – Huis Naaldwijk

Terug naar:

Heren en Vrouwen van…

  facebook       

 

© 29 maart 2016, laatst bijgewerkt op  8 juni 2022