Heren van de Lek

De heerlijkheid van de Lek lag in een gebied waarop zowel de graaf van Holland als de bisschop van Utrecht aanspraken bezaten. Tot 944 was het gebied een leen van de graven van Holland. Vervolgens kwam het gebied in het bezit van de Utrechtse kerken. Vanaf de 12e eeuw kwam het gebied weer grotendeels in handen van de graven van Holland.

De heerlijkheid van de Lek omvatte het gebied – dat ook wel “Isla et Lake” werd genoemd – tussen de Hollandse IJssel en de Lek. Ook een strook aan de zuidzijde van de Lek behoorde tot de heerlijkheid. Op deze strook tussen Streefkerk en Nieuw-Lekkerland zouden de eerste heren van de Lek hun kasteel hebben gebouwd en wel op de hoge Schonenberger heuvel. Het slot zou omstreeks 1450 verwoest zijn. In 1342 was de heerlijkheid verder uitgebreid. Het gebied van de heerlijkheid omvatte niet slechts delen van de Krimpenerwaard, maar ook heerlijkheden en ambachten ten zuiden van de Lek. Het betrof in het totaal de heerlijkheden Ridderkerk, Lekkerkerk, Krimpen aan den IJssel, Krimpen aan of op de Merwede (= Krimpen aan de Lek), Ouderkerk, Zuidbroek, Streefland, Brandwijk, Gijbeland en Bleskensgraaf en om de visrechten in de Lek.

Lecke

De eerste heren van de Lek waren leden van de familie Van der Lecke. De eerste vermelding van een leenman van deze familie betreft ene Folpert van der Leck[e] in 1167 en 1168. Na hem zouden nog vijf leden van deze familie het bestuur over de heerlijkheid voeren. Na het overlijden van Hendrik van der Leck in 1342 komt er een eind aan het tijdperk Van der Leck. De heerlijkheid viel toe aan Willem IV graaf van Holland.

1. Folpert van der Lecke (geboren ca. 1103 – ca. overleden 1175).
Heer van de Lek. Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

 • Giselbert van der Lecke
2. Giselbert van der Lecke (geboren ca. 1150 – ca. overleden 1204).
Heer van de Lek. Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

– Folpert van der Lecke

3. Folpert van der Lecke (geboren ca. 1190 – ca. overleden 1249).
Heer van de Lek. Hij was gehuwd met Othilde van Smitshuysen (dochter van Hendrik Van Smitshuysen en Machteld van Holland (1160 – 1219)

Zoon:
– Hendrik I van der Lek
 –
4. Hendrik I van der Lek (geboren ca. 1233 – ca. overleden 1271).
Heer van de Lek. Hij was gehuwd met Jutta von Werth. Dochter van Heinrich von Werth.
Kinderen:
– Hendrik II van der Lecke (Volgt 5a)
– Aleid van der Lecke (Volgt 5b)
 –
5a. Hendrik II van der Lecke
Geboren circa 1250,  overleden circa 1310).
Heer van de Lek. Hij was gehuwd met Jutta van Borsselen (Zie heren van Borsselen nr. 4 ), dochter van Peter van Borselen en Hadewich van Cruijningen.
Kinderen:
– Gijsberth van er Lecke
– Pieter van der Lecke
– Agnès van der Lecke (Volgt 6a)
– Maria van der Lecke (Volgt 6b)
5b. Aleid van der Lecke
Geboren rond 1245, overleden in 1293. Dochter van Hendrik I van der Lecke en Jutta van Werth.
Zij was gehuwd met Dirk III van Alkemade. Geboren rond 1230, overleden in 1293. Zoon van Dirk II van Alkemade.
Kinderen:

 •  Hendrik Dircksz van Alkemade, gezegd van Poelgeest
 •  Floris Dircksz van Alkemade
 •  Beatrix van Alkemade (Volgt Heren van Alkemade nr. 4)

6a. Agnès van der Lecke (geboren ± 1261, overleden ± 1310).
Zij was een dochter van Hendrik II van der Lecke en Jutta van Borselen.
Zij was gehuwd met Arnold van der Sluijs (Zie heren van Heusden nr. 17), zoon van Hendrik van Heusden en Elisabeth van Doeveren.
Kinderen:

 • Jutta van der Sluse. Zij trouwde met Wolter III heer van Keppel en Verwolde (Zie Heren van Keppel nr. 5).
 • Lijsbeth van de Sluse (Heusden, 1285-). Zij trouwde met Rudolf II de Cock van Weerdenburg.
 • Agnes, trouwde met Witte van Haemstede.
 • Beatrix van der Sluse (Volgt heren van Heusden nr. 18). Zij was gehuwd met Jan II van der  Dussen.

6b. Maria van der Lecke
Geboren rond 1263 in Monster, overleden op 1 april 1307 in Monster. Zij was een dochter van Hendrik II van der Lecke en Jutta van Borselen.
Zij is rond 1290  getrouwd met Dirk II (de Goede) van Brederode (Zie Heren van Brederode nr. 4).
Kinderen:

 • Willem van Brederode (ovl. 1316). Willems zoon Dirk III van Brederode volgde Willems broer Hendrik in 1345 op als heer van Brederode.
 • Hendrik I van Brederode (gesneuveld bij Staveren in 1345), heer van Brederode (1318-1345), trouwde met Elisabeth alias Isabella van Fontaines.
 • Catharina van Brederode (ovl. 1372), trouwde met Jan I van Polanen (Volgt  Heren van Polanen nr. 6).
 • Jutte van Brederode (ovl. 1346).
 • Elisabeth, non in de abdij van Rijnsburg.

21 december 2015

22 december 2015

  facebook        

Folpert van der Lecke is mijn 26ste overgrootvader.

John Ooms
 

Willem Pieter Ooms
zijn vader

Catharinus Ooms
zijn vader

Dina van Driel
zijn moeder

Neeltje Wingelaar
haar moeder

Dina de Booij
haar moeder

Mattheus Arentsz de Booij
haar vader

Maartje Arijsdr Koole
zijn moeder

Magdaleentje Simonsdr van der Hoog
haar moeder

Maartje Jansdr Struijck
haar moeder

Magdalena Aarts Schilder
haar moeder

Haasje Hermansdr Roobol
haar moeder

Magdalena Claesdr van Driel
haar moeder

Nicolaas Cornelisz van Driel
haar vader

Margaretha Jacobsdr van Driel
zijn moeder

Cornelia Jansdr Wensen
haar moeder

Jan Jansz van Slingelandt
haar vader

Jan Pietersz van Slingeland
zijn vader

Pieter Willemsz van Slingeland
zijn vader

Willem Jansz van Slingeland
zijn vader

Catharina Jan van Heusden van Drongelen
zijn moeder

Jan Willem Jan van Drongelen
haar vader

Hadewich van der Merwede
zijn moeder

Beatrix van Alkemade
haar moeder

Aleid (Aleid) van der Lecke
haar moeder

Hendrik I van der Lek
haar vader

Folpert van der Lecke
zijn vader

Giselbert van der Lecke
zijn vader

Folpert van der Lecke
zijn vader