Heren Van Diest

 

In 1087 wordt in een kroniek van Sint-Truiden een zekere Otto, heer van Diest, vermeld die een hoogteburcht op de warandeheuvel bewoond. Zijn opvolgers zouden de heerlijkheid Diest besturen tot het begin van de 16e eeuw. Tussen 1168 en 1190 werd de heer van Diest leenman van de bisschop van Keulen in de hoop op die manier beschermd te zijn tegen de hertog van Brabant, die er steeds op uit was zijn gebied te vergroten. In 1228 vestigde het klooster van de minderbroeders zich aan de oevers van de Demer. Uiteindelijk schonk hertog Hendrik I van Brabant Diest in het daaropvolgende jaar (1229) stadsrechten aan Diest wat een einde maakte aan de betrekkingen met Keulen.

 

1. Otto van Diest
Geboren rond 1080. Heer van Diest. Wellicht zoon van Otto van Diest.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

 • Arnoud I  van Diest (Volgt 2)

 

 

2. Arnoud I  van Diest
Geboren rond 1110.  Heer van Diest. Stadhouder van Brabant. Zoon van Otto van Diest.
Hij was gehuwd met Helwige.
Zoon:

 • Arnold II van Diest (Volgt 3)

 

3. Arnoud II van Diest
Geboren rond 1140, overleden 1202.  Heer van Diest. Zoon van Arnoud I van Diest.
Hij is getrouwd met Clementine. rond 1162.
Kinderen:

 • Arnoud III Heer van Diest  ± 1170 -1230 (Volgt 4)
 • Ode van Diest  ± 1172 – < 1224

 

4. Arnoud III van Diest
Geboren rond 1170, overleden 1230. Heer van Diest. Zoon van Arnoud II van Diest en Clementine.
Hij is rond 1195 getrouwd met Aleidis van Hengebach. Dochter van Eberhard van Hengebach  (Zie Graven von Hengebach nr. 6) en Judith van Gulik (Zie Graven van Gulik nr. 7)
Kinderen:

 • Arnoud IV Heer van Diest  ± 1198 – < 1245 (Volgt 5a)
 • Margaretha van Diest  ± 1203 – 1253
 • Maria van Diest  ± 1207 – ….
 • Beatrix van Diest  ± 1211 – 1282 (Volgt 5b)
 • Gerard van Diest, Heer van Zelhem  ± 1215 – 1281 (Volgt 5c)

 

5a. Arnoud IV van Diest
Geboren circa 1198, overleden voor 1245.  Heer van Diest. Zoon van Arnoud III van Diest en Aleidis van Hengebach.
Hij is getrouwd met Oda rond 1218.
Zoon:

 • Arnoud V Heer van Diest  ± 1220-1258 (Volgt 6a)

5b. Beatrix van Diest
Geboren omstreeks 1205, overleden vóór 1240. Dochter van Arnold III van Diest en  Aleidis van Hengebach.
Zij was gehuwd met Willem de Roovere van Stakenborch. Geboren rond 1220, overleden vóór 1311. Zoon van Gerlach de Roover of Rovere en Oda van Megen.
Zoon:

 

5c. Gerard van Diest
Geboren omstreeks 1215, overleden in het jaar 1281. Heer van Zelhem. Zoon van Arnoud III van Diest en Aleidis van Hengebach.
Hij was gehuwd met Mechtild van Duffel. Zij is geboren in het jaar 1240.
Zij hadden 3 kinderen:

 • Arnold of Arnout van Zelem , opvolger van Geerard, kinderloos.
 • Mathild, huwde met Hendrik Berhout, heer van Gheel En Duffel
 • Aleidis van Diest 1260-1320 (Volgt 6b)

 

6a. Arnoud V van Diest
Geboren rond 1220, overleden 1258.  Heer van Diest. Zoon van Arnoud IV van Diest.
Hij is getrouwd met Mathilde de Béthune, Erfdochter van Dendermonde, Vrouwe Van Rasseghem rond 1239.
Kinderen:

 • Arnoud VI Heer van Diest  ± 1240-1296 (Volgt 7)

 

6b. Aleidis van Diest 
Geboren rond 1260, overleden in 1320. Dochter van Gerard van Diest en Mechtild van Duffel.
Zij was gehuwd met Albert Otto van Cuijck heer van Cuijk. Geboren in 1270, overleden in 1350. Zoon van Jan I van Cuijck (Volgt Heren van Cuijck nr. 7) en Jutta van Nassau (Zie graven van Nassau nr. 3).
Dochter:

 

7. Arnoud VI van Diest
Geboren rond 1240. Overleden 1296, begraven in Diest.
Heer van Diest. Markgraaf van Antwerpen. Zoon van Arnoud V van Diest Mathilde de Béthune.
Hij is rond 1270 getrouwd met Elisabeth van Mortagne.Geboren omstreeks 1255, overleden in 1315. Dochter van Arnold de Mortagne (Zie Heren van Mortagne nr. 7) en Yolande de Coucy.
Kinderen:

 • Jolande van Diest  ± 1285 – 1326
 • Maria van Diest  ± 1275-1335
 • Gerard van Diest, Burggraaf van Antwerpen  ± 1282 – 1333
 • Aelis van Diest, Vrouwe van Royere  ± 1273 – ….
 • Thomas I Heer van Diest en Zelhem  ± 1280 – 1349 (Volgt 8a)
 • Jan van Diest, Bisschop Van Utrecht (1322-40)  ± 1277 – 1340 (Volgt 8b)

 

8a. Thomas I van Diest
Geboren rond 1280, overleden op 8 november 1349. Zoon van Arnold VI van Diest en Elizabeth Isabella van Mortagne.
Hij is 1e getrouwd omstreeks 1335  met Maria van Ghistelles.

Kinderen:

 • Hendrik van Diest     1345 – 1385 (Volgt 9a)
 • Arnold van Diest    ± 1345 – ± 1410

Hij is 2e getrouwd met Isabella van Woudenberg.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Vermeldingen:
Voorouders en nazaten Thomas I van Diest Heer van Diest en Zeelen (Zelem) (± 1280-1349) » Genealogie Online

 

Wapen van Jan van Diest

8b. Jan van Diest
Geboren circa 1277, overleden in 1340. Bisschop Van Utrecht (1322-40). Zoon van Arnoud VI van Diest en Elisabeth van Mortagne.
In 1322 werd hij op voorstel van Willem III van Holland en Reinoud II van Gelre tot bisschop benoemd, zeer tegen de zin van de Utrechtse kapittels, die Jan van Bronkhorst hadden gekozen. Paus Johannes XXII verklaarde deze keuze (bevestigd door de aartsbisschop van Keulen) echter ongeldig en wijdde Jan in Avignon persoonlijk tot bisschop. Jan werd pas in 1327 tot priester gewijd.


Het bewind van Jan van Diest betekende een dieptepunt voor het bisdom Utrecht. Het werd voornamelijk gekenmerkt door financiële misstanden en nepotisme op grote schaal. Bij zijn aantreden erfde hij al een grote schuldenlast van zijn voorgangers. Door aankoop van goederen in het Oversticht verergerde hij de situatie. Hiervan profiteerde niet alleen de ridderschap, maar ook de graven van Holland en Gelre zagen hun kans schoon. Zij verleenden de bisschop kredieten waardoor deze volledig in hun macht kwam. In 1331 sloten zij een verdrag op grond waarvan het Sticht opgedeeld zou worden. Willem III dreigde zich het Nedersticht toe te eigenen, en het is slechts aan het verzet van de Stichtse onderdanen te danken dat de zelfstandigheid van het bisdom niet verloren ging.
Jan van Diest had bij een onbekende vrouw een natuurlijke dochter:

 • Willemette van Diest ± 1315 – …. (Volgt 9b)
Bron: Wikipedia – Bisschop Jan van Diest

 

9a. Hendrik van Diest
Geboren in 1345, overleden in 1385. Zoon van Thomas I van Diest en Maria van Ghistelles.
Hij was getrouwd met Elisabeth van Horn. Geboren circa 1339, overleden circa 1416. Dochter van Willem V van Horne (Zie Heren van Horne nr. 8) en Elisabeth gravin van Kleef Hülchrath.
Kinderen:

 • Thomas II van Diest ± 1375 – 1432 (Volgt 10)
 • Gerard van Diest ± 1360 – ….
 • Elisabeth van Diest ± 1370 – 1462
 • Maria van Diest

 

9b. Willemette van Diest
Geboren circa 1315. Natuurlijke dochter van Jan van Diest.
Zij was gehuwd met Jan van Woudenberg.
Kinderen:

 • Elias van Woudenberg  ± 1340 – 1399 (Volgt Heren van Woudenberg nr. 4)
 • Agnes van Woudenberg  ± 1342 – ….
 • Alijd van Woudenberg  ± 1344 – ….
 • Ermgard van Woudenberg  ± 1346 – ….

 

10. Thomas II van Diest
Geboren omstreeks 1375, overleden op 7 juni 1432. Zoon  van Hendrik van Diest en Elisabeth van Horn.
Hij is 1e  getrouwd met Maria van Wesemaele.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
Hij is 2e getrouwd met Katharina van de Weijer. Geboren omstreeks ± 1375, overleden circa 1399.
Zoon uit het tweede huwelijk:

 • Johan van Diest       ± 1395 – ± 1424 (Volgt 11)
Thomas van Diest (± 1375-1432) » Genealogie Online

 

11. Johan van Diest
Geboren omstreeks 1395, overleden circa 1424. Zoon van Thomas van Diest en Katharina van de Weijer.
Hij is getrouwd met Johanna van Horn. Geboren rond 1395, overleden op 24 september 1460. Dochter van van Hendrik van Horne, heer van Perweys (Zie Heren van Horne nr. 10) en Margarethe de Rochefort.
Dochter:

 • Aechte Jansdr van Diest    1392 – 1468 (Volgt 12)

 

12. Aechte Jansdr van Diest
Geboren in 1392 in Leiden, overleden op 15 november 1468 aldaar. Dochter van Johan van Diest en Johanna van Horn.
Zij is getrouwd met Bartholomees Jacobsz Drapenier.
Geboren rond 1391 te Leiden, overleden op 17 februari 1484 aldaar. Hij is begraven in de St. Pancreaskerk te Leiden.
Beroep: Drapenier (lakenwever / verkoper van lakens), Poorter te Leiden. Zoon van Jacob Janz Drapenier.
Kinderen:

 • Lijsbeth Bartelmeesdr Drapenier  ± 1412-1485 (Volgt Genealogie Drapenier nr. 4)
 • Katrijn Hillegont Meesdr Drapenier  1448 – 1505
 • Aechte Meesdr Drapenier
 • Barbara Meesdr Drapenier
 • Geertruid Meesdr Drapenier
 • Jacob Meesz Drapenier
 • Quirijn Meesz Drapenier
 • Geertruid Meesdr Drapenier

 

Vermeldingen Heren van Diest:
Voorouders Willemette van Diest
Voorouders en nazaten Lijsbeth Bartelmeesdr Drapenier (± 1412-1485) » Genealogie Online
De Heren van Diest – Diest Online (diest-online.be)
Genealogische Bronnen

Terug naar: 

Heren en Vrouwen van…

 

facebook

© 29 december 2017, laatst bijgewerkt op 13 augustus 2023