Kasteel van Breda

Op maandag Tweede Pinksterdag 5 juni 2017 bezochten wij het Kasteel van Breda.
Op deze dag was het tegelijkertijd Dag van het kasteel en Nassaudag Breda.

Het Kasteel van Breda is een kasteel in het centrale stadsdeel van Breda aan het Kasteelplein. Sinds 1826 is de Koninklijke Militaire Academie (KMA) gevestigd in het kasteel, waardoor het kasteel niet vrij toegankelijk is voor publiek. De uitzonderingen op deze regel zijn de Dag van Kasteel wat tegelijkertijd is met Nassaudag Breda op 2 juni 2017 (waarop het Kasteel van Breda voor één dag toegankelijk is). Veel van de oorspronkelijke versterkingen zijn niet langer aanwezig; slechts aan het Spanjaardsgat zijn nog twee zevenhoekige torens zichtbaar. Het kasteel staat in de ‘Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg’ uit 1990.

 

  

  

  

De hertog van Brabant verkocht Breda in 1353 aan de Hollandse edelman Jan II van Polanen, Heer van Breda, die de burcht versterkte met een gracht en vier hoektorens. Het zo ontstane kasteel werd in de verdedigingswerken van Breda ingepast. De laatste telg van het geslacht Van Polanen, zijn kleindochter Johanna van Polanen, trouwde in 1403 met de Duitse edelman Engelbrecht I van Nassau, waardoor Breda incluis het kasteel in handen van deze voorname familie kwam. Dit huwelijk vormt het begin van de band tussen Nederland en het huis van Oranje-Nassau.
Door Engelbrechts zoon, Johan IV van Nassau-Dietz, werd het kasteel kort na 1460 vergroot.

  
Afbeelding Kasteel van Breda en kaart van de Vestingstad Breda

De Rekenkamer van het kasteel van Breda, waar de vele bezittingen van de Nassaus werden vastgelegd, werd in deze periode gebouwd, en ook de nog bestaande Nassautoren is van deze tijd. Zijn achterneef Hendrik III van Nassau-Breda drukte een nog zwaarder stempel op zowel Breda als haar kasteel: hij liet het kasteel in 1536 verbouwen tot een renaissance-paleis. Hij maakte de voltooiing echter niet meer mee: hij stierf in 1538 en werd opgevolgd door zijn zoon René van Chalon. Die maakte het werk van zijn vader af en bouwde in 1540 de prachtige Hofkapel.

Standbeeld van Willem van Oranje

René de Chalon stierf zeer jong en zonder echtelijke kinderen. Het kasteel kwam toen, evenals de titel Prins van Oranje, in handen van zijn elfjarige Duitse neef Willem van Nassau-Dillenburg, de latere Willem van Oranje welke de beroemdste bewoner van het Kasteel is. In zijn strijd tegen het Spaanse gezag kreeg het kasteel opnieuw een militaire functie.

  

  

  

In 1667 werd in het kasteel de Vrede van Breda getekend door vertegenwoordigers van Engeland, de Republiek der Verenigde Nederlanden en Frankrijk, waardoor er een einde kwam aan de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog. Stadhouder-koning Willem III bouwde tussen 1686 en 1695 het kasteel verder uit, waarbij het de naam Prinsenhof krijgt. Hij en zijn opvolgers verblijven echter maar weinig in het kasteel.

In de Franse tijd (18e eeuw) deed het Kasteel van Breda dienst als kazerne en militair hospitaal.

In 1667 werd in het kasteel de Vrede van Breda getekend door vertegenwoordigers van Engeland, de Republiek der Verenigde Nederlanden en Frankrijk, waardoor er een einde kwam aan de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog.

 

Koning Willem I. Stichter KMA 1828

Koning Willem I stelde in 1826 het Kasteel van Breda ter beschikking aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA); in 1828 arriveerden de eerste cadetten.

      
Duiventoren en Granaattoren

Rond 1900 werden de buitenmuren van het zuidelijke voorgebouw en de Nassautoren gerestaureerd; onder andere werd de oude bepleistering verwijderd. Vervolgens werden het Spanjaardsgat, de Duiventoren en de Granaattoren vernieuwd.
Deze torens liggen aan het Spanjaardsgat, dicht bij de haven in het centrum van Breda en zijn de enige resten van de versterkingen die in 1530 door Hendrik III van Nassau aan de reeds bestaande vestingwerken werden toegevoegd.

De haven in het centrum van Breda

 

Na vijf jaar restauratie is het Huis van Brecht in 1993 heropend.

  

Het Huis van Brecht is een gebouw in het centrum van Breda op het terrein van het Kasteel van Breda. Het is gemaakt van steen en dateert uit de tweede helft van de veertiende eeuw. Gouvaert van Brecht kocht het in 1530 en vergrootte de woning met een galerij. Na de list met het Turfschip van Breda vlucht de Spaanse familie naar Luik en werd het huis van het Bredase stadsbestuur.

Tot 1605 heeft het gebouw verschillende functies vervuld, waaronder kanunnikenhuis (vermoedelijk) en smidse; vanaf 1794 tot 1940 was het als militair hospitaal in gebruik. Tegenwoordig dient het gebouw als onderkomen voor de bibliotheek van de Koninklijke Militaire Academie (KMA).

Het kasteel van Breda en de bijgebouwen zijn onderdeel van Koninklijke Militaire Academie (KMA)l, waardoor het kasteel niet vrij toegankelijk is voor publiek. De uitzonderingen op deze regel zijn de Dag van Kasteel, wat tegelijkertijd is met Nassaudag Breda op 2 juni 2017. Op deze dag waren er ook feestelijke activiteiten met o.a. acteurs en muziek.


Hieronder volgt een impressie van deze dag:

 

  

  

  
Stadhouders Prins Maurits en Prins Frederik Hendrik

  
Koningin Beatrix en Koning Willem-Alexander

     

  

 

  

Daarna gingen wij naar de Grote Kerk van Breda om de Nassaudag Breda verder te beleven.

  facebook      

 

Zie ook:

Nassaudag Breda 2017

 

Terug naar:

Kastelen

© 05-06-2017