Wapens

van den Tegenwoordigen en den Vroegeren Nederlandschen Adel met Genealogische en Heraldische Aanteekeningen

In 1890 publiceerde Johannes Baptista Rietstap De Wapens van den Tegenwoordigen en den Vroegeren Nederlandschen Adel met Genealogische en Heraldische Aanteekeningen.
Uitgegeven door J.B. Wolters te Groningen.
In het voorwoord kritiseerde Rietstap de gebruikte spelling in Nederland in het algemeen en de slordigheden in de beschrijvingen van wapens.
Rietstap beschouwt men als de vader van de moderne heraldiek. Hij beïnvloedde belangrijke heraldici als Maximilian Gritzner door een precies taalgebruik te hanteren.
Wapenboek van den Nederlandschen Adel met Genealogische en Heraldische Aanteekeningen
door Johannes Baptista Rietstap.
Door zijn werk zijn er geaccepteerde Nederlandse termen en uitdrukkingen gangbaar geworden waar men in het verleden alleen archaïsch Frans gebruikte. Toch moet men Rietstaps werk met enige omzichtigheid benaderen. Rietstaps verzameling groeide doordat hij Europese wapens uit alle perioden afkomstig uit boeken en tijdschriften toegestuurd kreeg van correspondenten. Hij noteerde telkens het gebied of land waaruit de wapenvoerende familie stamde zonder bronvermelding. Daardoor zijn foute toeschrijvingen niet na te gaan. In de meeste gevallen is niet vast te stellen op welke familie(tak) de wapens betrekking hebben. Rietstaps werk is niet geschikt voor de identificatie van middeleeuwse wapens. Algemeen genomen gaat het bij Rietstap immers om relatief recente wapens.
Uit: Wikipedia – Rietstap

 

Zie ook:

Rietstap, genealoog en heraldicus

Terug naar:

Geschiedenis & Genealogie

 

  facebook        

© 23 december 2020, laatst bijgewerkt op 13 juli 2022