Frans Adam van der Duyn van Maasdam

 

 

Adam Frans Jules Armand graaf van der DuynAdam Frans Jules Armand graaf van der Duyn, heer van Maasdam.(Deventer, 13 april 1771 – ‘s-Gravenhage, 19 december 1848) was een lid van de familie Van der Duyn en officier en kamerheer van de erfprins, die na het vertrek van de Fransen eind 1813 in een driemanschap met Gijsbert Karel van Hogendorp en Leopold van Limburg Stirum het Voorlopig Bewind vormde. In 1814 en 1815 maakte hij deel uit van de commissies die de Grondwet opstelden.

In 1815 was hij buitengewoon lid van de dubbele Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden (8 – 19 augustus 1815) voor de goedkeuring van de grondwet van 1815. Daarna werd hij gouverneur van het zuidelijk deel van Holland (na 1840 Zuid-Holland), hoewel hij dat ambt niet had begeerd. Als Gouverneur wenste hij niet mee te werken aan het uit de Raad van State weren van Van Hogendorp, toen die in de ogen van de koning te kritisch werd. In 1848 benoemde Willem II, wiens hofmaarschalk hij was, hem tot Eerste Kamerlid om de voorstellen tot herziening van de Grondwet aan een meerderheid te helpen.

Hij werd op 28 augustus 1814 benoemd in de ridderschap van Holland en verkreeg, net als zijn nageslacht, zo het predicaat jonkheer. Op 16 september 1815 werd hem verleend de titel van graaf met overgang bij eerstgeboorte.

Wapen Van der Duyn

Wapen Van der Duyn

Van der Duyn is de naam van een Nederlands oud-adellijk geslacht waarvan leden vanaf 1814 gingen behoren tot de Nederlandse adel en dat in 1969 is uitgestorven.

Het oud-adellijke geslacht stamt af van de middeleeuwse geslachten Van Teylingen en Brederode. Stamvader van het geslacht Van der Duyn is ridder Dirk van Teylingen die vermeld wordt tussen 1205 en 1231. Een achterkleinzoon van de laatste, Willem, schout van Zevenhuizen, nam de naam Van der Duyn aan en was de eerste bestuurder in de familie.

 

 

 

 

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

 

Voorouders van Frans Adam van der Duyn van Maasdam:

Heren van der Duyn II

 

 

Terug naar:

Het Driemanschap van 1813

  facebook   Email

 

handtekening 2016

25 juli 2016