Nazaten Graven von Hohenzollern

Het Huis Hohenzollern is een Duits vorstengeslacht, oorspronkelijk afkomstig uit Zwaben. Uit het geslacht kwamen monarchen van onder meer Pruisen, het Duitse Keizerrijk en Roemenië voort.

De naam van de dynastie is afgeleid van de burcht Zollern (later Hohenzollern) bij Hechingen.

Stamwapen van Hohenzollern

Burchard I van Zollern

1. Burchard I van Zollern
Overleden in 1061. Hij was tot aan zijn dood in 1061 graaf van Zollern.
Hij is het eerst bekende lid uit het huis Hohenzollern.
Zijn herkomst is echter niet zeker.

Hij was de eerst vernoemde graaf van Zollern. Volgens de kroniek van monnik Berthold van Reichenau werd Burchard in 1061 samen met Wenceslaus van Zollern vermoord tijdens een vete. Wie deze Wenceslaus was en wat de familieband was tussen Burchard en Wenceslaus is onbekend en wordt in deze kroniek niet vermeld. Ook de reden en de omstandigheden van deze vete worden niet vermeld.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

 • Frederik I van Zollern (Volgt 2)

 

Frederik I van Zollern

2. Frederik I van Zollern
Overleden omstreeks 1125. Hij was van 1061 tot 1125 graaf van Zollern. Hij behoorde tot het huis Hohenzollern.
Frederik I was de zoon van graaf Burchard I van Zollern en diens echtgenote, wier identiteit onbekend is gebleven. Hij was gehuwd met Udilhild van Urach en kreeg samen met haar negen kinderen.
In 1061 volgde hij zijn vader op als graaf van Zollern. Frederik I werd bovendien de eerste beschermheer de Abdij van Alpirsbach.

Onder het bewind van Frederik I begon het huis Hohenzollern aan hun machtsopkomst, die ze vooral te danken hadden aan hun loyaliteit aan het Heilige Roomse Rijk. Zo was hij in dienst van keizer Hendrik V en werd hij door hem op diplomatieke missie naar Frankrijk gestuurd. Ook begeleidde Frederik I in 1110 Hendrik V bij diens militaire expeditie in Italië en opnieuw in 1111, toen Hendrik V in Rome de keizerskroon ging claimen. Ook trad hij in 1111 en 1114 op als adviseur van Hendrik V tijdens diens verblijven in Straatsburg.

Rond 1125 stierf graaf Frederik I van Zollern.

Frederik I en Udilhild kregen negen kinderen:

 • Frederik II (overleden rond 1145), graaf van Zollern
 • Burchard (overleden tussen 1150 en 1155), graaf van Zollern-Hohenberg (Volgt 3)
 • Egino
 • Godfried (overleden tussen 1156 en 1160), graaf van Zollern-Zimmern
 • Ulrich (overleden in 1135), monnik en abt in de Benedictijnenabdij van Reichenau
 • Adalbert, monnik in Zwiefalten
 • Kuno
 • Luitgard
 • Udilhild

Het Graafschap Hohenberg was een tot de Oostenrijkse Kreits behorend graafschap binnen het Heilige Roomse Rijk. Het graafschap maakte deel uit van Voor-Oostenrijk. De graven van Hohenberg zijn afkomstig uit het geslacht Zollern.

3. Burchard II von Hohenzollern
Geboren rond 1110. Graaf van Zollern-Hohenberg. Zoon van Frederik I von Zollern en Udilhild van Urach.
Hij was gehuwd met Helmburgis von Schala-Burghausen.
Kinderen:

 • Burchhard I van Zollern (Graaf van Hohenberg)  ± 1140 – 1193  (Volgt 4)
 • Friedrich II van Zollern (Graaf van Hohenburg)  ± 1145 – ….

 

Wapen van Hohenberg

4. Burchard III von Hohenzollern
Geboren rond 1140, overleden 1193. Graaf van Hohenberg. Zoon van Burchard II von Hohenzollern en Helmburgis von Schala-Burghausen.
Hij was gehuwd met Kunigunde von Grünberg.
Zoon:

 • Burchard IV von Hohenzollern (Volgt 5)

 

 

5. Burchard IV von Hohenzollern
Geboren in 1176 in Hohenberg, overleden in 1255 aldaar. Graaf van Hohenberg. Zoon van Burchard III von Hohenzollern en Kunigunde von Grünberg.
Hij was gehuwd met Willipurg von Aichelberg. Overleden in 1216. Dochter van Diepold von Korsch.
Zoon:

 • Burchard V von Hohenberg Hohenzollern (Volgt 6)

 

6. Burchard V von Hohenberg Hohenzollern
Geboren rond 1200 in Hohenberg, overleden op 14 juli 1253 in Hohenberg. Graaf von Hohenberg. Zoon van Burchard IV van Hohenzollern Willipurg von Aichelberg.
Hij was gehuwd met Mechthild von Tübingen. Dochter van Rudolf II, paltsgraaf van Tübingen.
Kinderen:

 • Gertrud Anna Gertrude von Hohenberg  ± 1225 – 1281 (Volgt 7)
 • Mathilde von Hohenberg  1230 – > 1283
 • Albrecht IV von Hohenberg  1236 – 1298 
 • Burkhard von Hohenberg  1238 – 1318
 • Ulrich von Hohenberg  1243 – 1295
7. Gertrude Anna van Hohenberg
Geboren circa 1225 te Deilingen, overleden op 16 februari 1281 te Wenen. Zij was van 1273 tot aan haar dood Rooms-Duits koningin en van 1276 tot aan haar dood hertogin-gemalin van Oostenrijk. Ze was lid van het huis Hohenberg, een zijtak van het huis Hohenzollern, en via haar huwelijk stammoeder van het Huis Habsburg. Gertrude was de dochter van graaf Burchard V van Hohenberg en diens echtgenote Mathilde van Tübingen. Rond het jaar 1251 huwde ze in de Elzas met graaf Rudolf IV van Habsburg. Na het huwelijk vestigde het echtpaar zich in de stad Rheinfelden.Op 29 september 1273 werd haar echtgenoot Rudolf in Frankfurt onder de naam Rudolf I verkozen tot Rooms-Duits koning. Vervolgens volgde op 24 oktober 1273 de officiële kroning in de Dom van Aken. De volgende acht jaar was Gertrude, die de naam Anna had aangenomen, Rooms-Duits koningin. In deze functie bemoeide ze zich niet met politieke zaken. Ook was ze vanaf 1276 hertogin-gemalin van Oostenrijk en Stiermarken.Na een korte ziekte stierf Gertrude in 1281 op 56-jarige leeftijd. Volgens haar laatste wil werd ze naast haar jongste zoon Karel bijgezet in het Munster van Bazel. Haar begrafenis vond op 20 maart 1281 plaats. In 1770 werd haar stoffelijk overschot overgebracht naar de Abdij van Sankt Blasien en vandaag bevindt haar graf zich in de Sint-Pauluskerk in Karinthië.Na haar dood hertrouwde Rudolf met Isabella van Bourgondië.Uit het huwelijk van Gertrude Anna en Rudolf werden elf kinderen geboren:

 • Mathilde (1253-1304) (Volgt Huis Habsburg nr. 11)
 • Albrecht I (1255-1308), Rooms-Duits koning en hertog van Oostenrijk
 • Catharina (1256-1282), huwde in 1279 met hertog Otto III van Beieren
 • Agnes (1257-1322), huwde in 1273 met hertog Albrecht II van Saksen
 • Hedwig (1259-1285/1286), huwde in 1270 met markgraaf Otto VI van Brandenburg
 • Clemence (1262-1293), huwde in 1281 met hertog Karel Martel van Anjou
 • Hartmann (1263-1281)
 • Rudolf II (1270-1290), hertog van Oostenrijk en hertog van Zwaben
 • Judith (1271-1297), huwde in 1285 met koning Wenceslaus II van Bohemen
 • Samson (1275), jong gestorven
 • Karel (1276), jong gestorven

 

Uit: Wikipedia -Hohenzollern

 

Terug naar:

Graven en Gravinnen

  facebook       

© 9 maart 2019