Heren van Noordwijk

Het geslacht van de Boekhorst kwam voort uit het oude geslacht Van Noordwijk, waarvan de stamvader, ridder Everard, heer van Noordwijk, in het laatste kwart van de twaalfde eeuw met graaf Floris III van Holland tegen de West-Friezen streed.
Boudewijn van Noordwijk werd in 1273 door graaf Floris V van Holland beleend met de versterkte edelmanswoning “Boekhorst” en de omliggende landen, welke even ten noorden van Noordwijkerhout waren gelegen.

Stamvader van nieuwe lijn Van den Bouckhorst was ridder Floris, zoon van voornoemde Boudewijn van Noordwijk en Aleida van Holland, een buitenechtelijke dochter van Otto van Holland. Deze Otto was de oudoom van graaf Floris V van Holland, die het huwelijk van zijn achternicht had bewerkstelligd. Onder meer door latere huwelijken raakte het geslacht verwant aan adellijke geslachten als Van der DuynVan BakenesVan Duvenvoirde, Van Egmont van Meerestein, Ripperda en Van Alkemade. Ook was het verwant aan de graven van Holland uit het Huis Wittelsbach, via het geslacht Van Beieren-Schagen, welke daarvan een bastaardtak was.

 

1. Everard van Noordwijk
Geboren circa 1140, overleden op 22 januari 1168 te Schoorl.
Hij trok in 1168 met Graaf Floris III, tegen de West-Friezen te velde, doch, met eenige anderen, tegen ’s Graven zin, vooruitgerend zijnde, vielen zij in ’s Schagen en brandden het plat. De Friezen middelerwijl op hunne luimen liggende (op de loer liggen), sneden hun den pas naar het gros des legers af, waardoor een fel gevecht ontstond, in hetwelk onder anderen Everard van Noordwijk sneuvelde.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

 • Hugo I van Noordwijk (Volgt 2)

 

2. Hugo I van Noordwijk
Geboren omstreeks 1165, overleden na 1205. Zoon van Everard van Noordwijk.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

 • Willem van Noordwijk ± 1195 – >1237 (Volgt 3a)
 • Gerard van Noordwijk  …. 1237

 

3. Willem van Noordwijk
Geboren omstreeks 1195, overleden na 1237. Zoon van Hugo I van Noordwijk.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

 • Clarissa van Noordwijk  ± 1200 – > 1274
 • Hugo II van Noordwijk  ± 1220 – > 1261
 • Boudewijn van Noordwijk  ± 1230 – ± 1277 (Volgt 4)
 • Clementia van Noordwijk

 

’t Huys Boekhorst bij Noordwijkerhout                          door Hendrik Spilman

 

4. Boudewijn van Noordwijk
Geboren rond 1230, overleden circa 1277. Zoon van Willem van Noordwijk.
Boudewijn van Noordwijk werd in 1273 door graaf Floris V van Holland beleend met de versterkte edelmanswoning “Boekhorst” en de omliggende landen.
Hij was gehuwd met Aleid van Holland. Geboren circa 1245. Bastaarddochter van Otto van Holland, bisschop van Utrecht (Zie Graven van Holland XVII nr. 11).
Kinderen:

 • Floris I van de Boekhorst
 • Agnes van de Boekhorst (Volgt 5)
Bron: Boek “Kasteel de Boekhorst”

 

5. Agnes van de Boekhorst van de Lek
Geboren rond 1260, overleden omstreeks 1325. Dochter van Boudewijn van Noordwijk, heer van de Boekhorst.
Zij was gehuwd met Arnold van der Sluis. Overleden 28 november 1296. Hij was een Brabants ridder. Zoon van Hendrik van Heusden (Zie Heren van Heusden nr. 16) en Elisabeth van Doeveren.
Kinderen:

 • Jutta van der Sluse (Volgt Heren van Heusden nr. 18a). Zij trouwde met Wolter III heer van Keppel en Verwolde.
 • Beatrix van der Sluse (Volgt Heren van Heusden nr. 18b). Zij was gehuwd met Jan II van der  Dussen.
 • Lijsbeth van de Sluse (Heusden, 1285-). Zij trouwde met Rudolf II de Cock van Weerdenburg.
 • Agnes, trouwde met Witte van Haemstede
Bronvermeldingen:
Wikipedia  –  Van den Bouckhorst
Voorouders Agnes van de Boekhorst
Boek “Kasteel de Boekhorst”
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl

 

Terug naar:

Heren en Vrouwen van…

 

facebook

© 29 mei 2018,   laatst bijgewerkt op 28 februari 2023