Nazaten van de Graven van Arágon

Het graafschap Aragón (of Jaca) was een Frankisch markgraafschap in de vallei van de Aragón, dat ontstond in de 9e eeuw onder Karolingische supervisie. Het werd in 922 opgenomen in het koninkrijk Pamplona. Het centrum van het graafschap was het dorp Jaca. Het graafschap vormt de kern van het latere koninkrijk Aragón in de 11e eeuw.

Aragon

Aragón

1. Aznar I Galíndez (+-775 – 839) was graaf van Aragón van 809 tot 820.

Aznar I Galíndez, ook genoemd Aznard of Achinard, volgde Aureolus van Aragón op na diens dood. Deze Aureolus was geen graaf, maar bevelhebber namens de Franken over het gebied rondom de rivier Aragón.

Na de tweede slag om Roncesvalles in 812 bevond de vallei van de rivier Aragón zich in het invloedsgebied van de Franken. Aznar werd door de Frankische Pepijn I van Aquitanië, een zoon van Lodewijk de Vrome, benoemd tot de eerste graaf van Aragón.

In 819 werd het aangrenzende Pamplona geregeerd door het Huis Iñiga. De troepen van koning Ínigo Íñiguez Aristatroepen drongen Aragón binnen. Iñigo sloot een bondgenootschap met García Galíndez, bijgenaamd Garcia de Slechte, die getrouwd was met Aznars dochter Matrona. Garcia Galíndez verbrak daarbij het huwelijk met Matrona om vervolgens te trouwen met een dochter van Iñigo.

In 820 werd Aznar door zijn vroegere schoonzoon uit Aragón verbannen. Aznar verloor dus zijn macht over Aragón maar kreeg in ruil voor zijn trouw aan de Frankische vorsten de graafschappen Urgell en Cerdanya toegewezen.

Aznar was graaf van Urgell en Cerdanya van 820 tot aan zijn dood in 839. Sommige bronnen vermelden ook dat hij tevens graaf van Jaca was. Aznar trouwde met Eneca Garcés, waarvan tegenwoordig vermoed wordt dat ze een adellijke dame afkomstig uit de Gascogne was.
Kinderen:

  • Matrona, getrouwd met García Galíndez.
  • Eilo
  • Centulfo
  • Galindo I Aznárez (Volgt 2)

2. Galindo I Aznárez
Geboren omstreeks 800 – overleden 867. Zoon van Aznar I Galíndez.
Hij was graaf van Aragón van 844 tot 867.
Zijn vader  Aznar was graaf van Aragón van 809 tot 820, maar werd verdreven door zijn vroegere schoonzoon Garcia de Slechte. Galindo erfde van zijn vader de graafschappen Urgell en Cerdanya. Ergens vóór het jaar 833 werd hij bovendien benoemd tot graaf van Pallars en Ribagorza. Deze titel droeg hij tot hij in 838 verbannen werd.

Hij verbleef een tijd in Pamplona om vervolgens naar Aragón terug te keren. Daar erfde hij in 844 het graafschap van Galindo Garcés die was gestorven zonder natuurlijke erfgenaam na te laten.
Hij stichtte het klooster van San Pedro de Siresa in de plaats Valle de Hecho.

Galindo I trouwde met Guldreguda en kreeg een zoon:
–  Aznar II Galíndez (Volgt 3)

 

3. Aznar Galíndez II
Geboren  867 – overleden 893. Hij was een graaf van Aragón, zoon en opvolger van Galindo I Aznárez .

Getrouwd met Oneca, de dochter van de koning van Pamplona, Garcia Iñiguez , en had drie kinderen:
– Galindo II Aznárez  (Volgt 4)
– García
– Sancha, de vrouw van Mohammed al-Tawil , wali van Huesca

Galindo II Aznárez

Galindo II Aznárez

4. Galindo II Aznárez
Overleden 922. Hij was graaf van Aragón van 893 tot aan zijn dood in 922. Hij was de zoon en opvolger van graaf Aznar II Galíndez.

Galindo was tweemaal gehuwd. Een eerste huwelijk was met Acibella, de dochter van de graaf van Gascogne, García Sánchez. Uit dit huwelijk kreeg hij twee zonen, Redemtus en Miro. Zijn dochter uit dit huwelijk, Toda, werd uitgehuwelijkt aan graaf Bernhard Unifred van Ribagorza, in 916. Als bruidsschat kreeg zij Sobrarbe. Zijn tweede huwelijk was met Sancha, dochter van García Jiménez, weduwe van Iñigo, de zoon van de koning van Navarra, en de zus van Sancho van Navarra. Uit dit huwelijk kreeg hij twee dochters, Andregoto (Volgt 5) , gehuwd met García Sánchez, de zoon van Sancho van Navarra; en Belasquita. Deze diplomatieke huwelijken versterkten de positie van Galindo.

De zus van Galindo was gehuwd met Muḥammad aṭ-Ṭawīl, de wālī van Huesca, die hij steunde in zijn strijd tegen zijn andere schoonbroer, Sancho van Pamplona. Deze coalitie eindigde echter in een nederlaag in 911, waarna Galindo de vazal werd van Sancho.

Na de voortijdige dood van de zonen van Galindo, kwam het graafschap toe aan het koninkrijk Navarra, waardoor de graaf de suzereiniteit van de koningen van Navarra moest erkennen.

 

5. Andregoto van Aragón
Geboren rond 900 – overleden in  972. Dochter van graaf Galindo II Aznárez en zijn tweede echtgenote Sancha Garcés van Navarra.
Zij was als echtgenote van García I van Navarra koningin van Navarra.
Ze was gravin van Aragón van 922 tot 925.  Ze huwde met haar volle neef García I van Navarra.

García zou zich van haar laten scheiden, op grond van bloedverwantschap. Ze zou hertrouwen en nog meer kinderen krijgen, maar hierover is niets bekend gebleven.
Zoon van Andregota en Garcia:

  • Sancho II van Navarra (Volgt Koningen van Navarra nr. 4) García zou zich van haar laten scheiden, op grond van bloedverwantschap. Ze zou hertrouwen en nog meer kinderen krijgen, maar hierover is niets bekend gebleven.

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Terug naar:

Graven en Gravinnen

handtekening 2016