Papekop

Papekop is een dorp in de gemeente Oudewater in de Nederlandse provincie Utrecht.
Het dorp telt 385 inwoners (CBS, 2019).

Papekop is ontstaan uit een zogenaamde cope uit de 12e eeuw. De achterkade (de westelijke grens) van deze cope is de Papekopperkade. De eerste bewoners vestigden zich er in de 13e eeuw. De naam Papekop is een samenvoegsel van ‘papen’ en ‘cope’, waarbij ‘papen’ verwijst naar de eigenaars van de cope: het kerkelijk gezag. Paap is een spotnaam voor Katholieken. Van oorsprong bestond het grondgebied van Papekop grotendeels uit moeras, in eigendom van de bisschop van Utrecht. Deze gaf stukken grond uit om te ontginnen: de zogenaamde cope-ontginning. Voor het gebied van ‘Pape-cope’ bepaalde hij dat de opbrengst van deze ontginning gebruikt werd om te voorzien in het levensonderhoud van de pastoor, de paap, van Waarder. De voormalige ambachtsheerlijkheid, later de gemeente Papekop lag in het uiterste westen van de provincie Utrecht. Ze bestond uit de buurten Papekop en het ten oosten ervan gelegen Diemerbroek. De heerlijkheid is tot 1801 in het bezit van de familie Van Vlooswijck geweest en nog daarvoor van de familie De Mérode.

Per 1 januari 1812 werd Papekop bij de gemeente Waarder gevoegd, om daar per 1 januari 1818 weer van afgesplitst te worden. Op 1 januari 1821 ging de gemeente van de provincie Utrecht naar de provincie Zuid-Holland. De gemeente Papekop werd op 1 februari 1964 opgeheven en bij de Zuid-Hollandse gemeente Driebruggen gevoegd. Bij een gemeentelijke herindeling in 1989 werd Papekop bij de gemeente Oudewater gevoegd, waardoor de plaats nu weer deel uitmaakt van de provincie Utrecht.

Wapen van Papekop

Het wapen van Papekop werd tussen 1812 en 1964 door de Zuid-Hollandse gemeente Papekop gevoerd, zonder dat het gebruik ervan door een besluit van de Hoge Raad van Adel is bekrachtigd. De gemeente is in 1964 opgegaan in de gemeente Driebruggen. In het wapen van Driebruggen werd een bisschopsmijter opgenomen als verwijzing naar de gemeente. Sinds 1989 valt Papekop onder de Utrechtse gemeente Oudewater. In het wapen van Oudewater zijn geen elementen uit het wapen van Papekop opgenomen.

De blazoenering van het wapen luidde als volgt:
“In zilver een bisschopsmijter van keel, gesierd van goud.”
De heraldische kleuren in het wapen zijn zilver (wit), keel (rood) en goud (geel).
Het wapen werd door de voormalige heerlijkheid Papekop gevoerd. Het is waarschijnlijk bedoeld als sprekend wapen.

Uit:
Papekop – Wikipedia
Wapen van Papekop – Wikipedia

 

Voorouders uit Papekop:

  • Willem Jacobs
    Geboren rond 1600 te Diemerbroek, overleden in 1661 te Papekop. Hij was gehuwd met:
  • Marrigje Jacobs Hollander
  • Geboren rond 1600 te Ruigeweide, overleden op 13 mei 1675 aldaar. Dochter van Jacob Willems Hollander.
Bronvermeldingen:
Genealogieën – JohnOoms.nl
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl

 

Bijzondere plaatsnamen

facebook

 

© 21 april 2019, laatst bijgewerkt op  6 februari 2023