Overschie

 

Overschie rond 1793, Nederlandsche Stad- en Dorp- Beschrijver.

Overschie in 1867, door J. Kuijper. 3050 inwoners.

Overschie is een voormalig dorp en voormalige gemeente in Zuid-Holland. De naam Overschie wordt reeds in de tiende eeuw genoemd (‘Ouwer Schie’), toen het dorp een kleine nederzetting in een groot moerasgebied was.

Overschie is een wijk en stadsdeel van de gemeente Rotterdam.  Overschie telde op 31 juli 2017 17.620 inwoners en heeft een oppervlakte van 15,80 km².

In Overschie komen de vier wateren bij elkaar die alle vier kortweg met Schie worden aangeduid: de Delfshavense Schie, de Delftse Schie, de Rotterdamse Schie en de Schiedamse Schie. De Schie werd een belangrijke transportroute in de dertiende eeuw, toen de Schielands Hoge Zeedijk werd aangelegd tussen Vlaardingen en Gouda, waarbij twee havens werden gecreëerd bij de Schie en de Rotte. De eerste werd belangrijk voor de ontwikkeling van Overschie, de tweede voor die van Delfshaven(Delfts Haven geeft aan dat deze haven belangrijk was voor de stad Delft). De Schiedamse Schie dateert uit ca. 1250. In 1340 kreeg de stad Rotterdam toestemming om een kanaal te graven tussen het centrum en Overschie: de Rotterdamse Schie. De Delfshavense Schie werd in 1389 gegraven.Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten kreeg Overschie het zwaar te verduren. Het lag tussen het Kabeljauwse Delft en het Hoekse Rotterdam en is afwisselend door beide partijen ingenomen, waarbij voor een klein dorp relatief veel inwoners het leven lieten. De kerk en een aantal huizen werden in 1489 in brand gestoken toen de Rotterdammers het dorp weer moesten opgeven.Terwijl de plaatsen rond Overschie groeiden, is de plaats zelf altijd klein gebleven. Uiteindelijk is Overschie in augustus 1941 door de buurgemeente Rotterdam geannexeerd. Direct na de oorlog is de gemeente Rotterdam begonnen met de bebouwing van de Kleinpolder. Het was een pilot-project met materialen en prefab-methoden om de bouwtijd te versnellen, volgens de ideeën van de architect Frans Welschen.
Rotterdam heeft vanaf 1945 een zekere decentralisatie nagestreefd. Meteen na de oorlog zijn daarom wijkraden opgericht, ook in de delen van de stad die van oudsher zelfstandige gemeenten waren zoals Overschie en Hillegersberg. Het gemeentehuis werd een hulpsecretarie, waar burgerzaken dicht bij de mensen konden worden afgewikkeld. De wijkraden konden de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd adviseren. Op den duur vroegen de wijkraden om meer bevoegdheden. Uiteindelijk is daarnaar geluisterd en rond 1980 ontstonden de deelgemeenten. Deze werden in 2014 door de centrale overheid, het Rijk, opgeheven; de formele vertegenwoordiging van de wijk is nu een gebiedscommissie.
Het oude Overschie is redelijk goed intact gebleven. De dorpstraat ligt bij de plek waar de vier Schieën uiteen gaan. Aan weerszijden staan historische huisjes, met als opvallendste bouwwerken het Raedthuys, de Hervormde en de Rooms-katholieke kerk. Net buiten het dorp ligt het landgoed De Tempel met een baroktuin uit de achttiende eeuw.Overschie is een van de meest uitgestrekte Rotterdamse stadsdelen, het is met een inwonertal van zo’n 16.000 relatief dunbevolkt. De naoorlogse woonwijken zijn ruim opgezet en omgeven door groen. Het stadsdeel bestaat uit de oude dorpskern en de statige Rotterdamse Rijweg, Schiewijk uit 1922 en woonwijken uit de tijd van de wederopbouw. De laatst gebouwde wijk is Park 16Hoven. Het Overschiese woongebied wordt door Rijksweg 13 doorsneden. Tegen Overschie aan bevinden zich economische pijlers als vliegveld Zestienhoven en de bedrijventerreinen de Spaanse Polder en Rotterdam-Noordwest.Winkelconcentraties zijn er aan Abtsweg, Hoornweg en Burgemeester Baumannlaan. Op de hoek van de van Noortwijckstraat en Duyvesteynstraat wordt sedert 1958 iedere vrijdag markt gehouden. Overschie heeft anno 2010 vijf basisscholen.

Wapen Overschie  Wikipedia

Het wapen van Overschie is op 24 juli 1817 bij besluit van de Hoge Raad van Adel aan de voormalige Zuid-Hollandse gemeente Overschie in gebruik bevestigd. Overschie werd in 1941 geannexeerd door de gemeente Rotterdam, waardoor het wapen kwam te vervallen. In het wapen van de gemeente Rotterdam zijn geen elementen uit het wapen van Overschie opgenomen.

De blazoenering van het wapen luidde als volgt:
“Parti, het eerste coupé van zilver en sijnopel, en eene geendanteerde fasce van keel brocherende over het geheel, het tweede van zilver, beladen met een burgt van keel.” De heraldische kleuren in het wapen zijn sinopel (groen), zilver (wit) en keel (rood).
Het heraldisch rechterdeel, voor de toeschouwer links, met de rode dwarsbalk, is het oude wapen van Overschie. Het andere deel, met de burcht, is van de voormalige heerlijkheid Hogenban. Deze twee heerlijkheden waren al in 1605 verenigd, nadat de stad Delft de ambachtsheerlijkheid in 1596 had gekocht. Ze voerden echter tot 1816 ieder een afzonderlijk wapen. De burcht verwijst naar de vroegere burcht Rodenrijs die in de middeleeuwen in Hogenban heeft gestaan.

Uit:

Deze voorouders van mij woonden in Overschie:

 • Engelbrecht van den Broec
  Ridder, parochiaan van Overschie, 1266. Zoon van Alinus van Rodenrijs.
  Hij was gehuwd met N. Hugendr van Heemskerck. Geboren 1195. Dochter van Hugo van Heemskerck.
 • Dirk Janszn van Hodenpyl
  Geboren circa 1342 Overschie, overleden rond 24 november 1406 in voor De Mennebrug. Ridder voor 1398, heemraad van Delfland 1391-1396, rentmeester van Noord-Holland 1402, leenman van  Margaretha, gravin van Holland 1384. Hij was heer van Hodenpijl,  Rijswijk-Blotinghe, Maasland, Rodenrijs en Nieuwkerk aan den Alm en baljuw van Delfsland.
 • Willem Adriaensz Cruijer
  Hij is geboren rond 1515 in Spangen, overleden rond 1574 in Overschie. Zoon van Adriaen Bastiaensz  en Neeltje Teunisdr Cruyer. Hij is getrouwd met Ida Jacobsdr rond 1549 te Overschie.
 • Gerrit Willemsz Cruijer
  Geboren rond 1550 in Spangen, overleden op 15 november 1630 in Overschie. Zoon van Willem Adriaensz Cruijer  en Ida Jacobsdr. Van beroep bouwman. Kerkmeester te Overschie. Landeigenaar in de Spaanse Polder. Schepen te Hoogenban. Hij is getrouwd met Marijtgen Pietersdr rond 1578 te Overschie
 • Neeltje Gerritsdr Cruijer
  Geboren in 1579 in Overschie, overleden rond 1667 in Overschie. Dochter van Gerrit Willemsz Cruijer  en Marijtgen Pietersdr. Zij was gehuwd met Symon Maertensz Hoorewech rond 1602 te Overschie.
 • Maarten Braat
  Gedoopt te Hekelingen op 30-3-1777, overleden te Overschie op 18-1-1827. Hij trouwt te Hekelingen op 30-4-1808 met Jannetje Pleuntie de Raat, dochter van Pleun Bastiaan de Raat en Francina Philips Vermaat.

Terug naar:

Dorpen en Steden

facebook

© 18 oktober 2017, laatst bijgewerkt op 15 augustus