Heren van Valkenburg

 

Het Land van Valkenburg was een zelfstandige heerlijkheid, later graafschap rond Valkenburg. Het Land van Valkenburg maakt tegenwoordig onderdeel uit van de Nederlandse provincie Limburg.

Kasteel Valkenburg

Kasteel Valkenburg


Kern van het Land van Valkenburg vormt de gelijknamige hoogteburcht in Valkenburg. De heren van Valkenburg waren degenen die hier de kern legden voor een landsheerlijkheid. In de loop der tijd verwerven zij vele rechten en bezittingen, waarna zij zich in de 13e eeuw ontwikkelden tot machtigste heren in de regio. Het kleine Valkenburg wist zich uiteindelijk als lokale grootmacht niet te handhaven tegen de oprukkende grootmachten Gulik, Gelre, Luik en met name het hertogdom Brabant, waarmee het huis Valkenburg regelmatig conflicten had. In 1352 stierf de Valkenburgse dynastie uit. Niet veel later kwam Valkenburg in het machtsbereik van Brabant. In 1381 werd de hertog van Brabant erkend als graaf van de in 1356 door de keizer tot graafschap verheven heerlijkheid Valkenburg en het Land van Valkenburg.

 

heinsberg

Heinsberg-Valkenburg

 

1. Gosewijn I van Valkenburg, eerste heer uit het geslacht Heinsberg (vermeld 1085 –  overleden 1 april 1128).
Hij was heer van Heinsberg en de eerste heer van Valkenburg uit het Valkenburg-Heinsbergse huis.
Gosewijn was vermoedelijk een zoon van Diederik van Wassenberg  en zou daarmee een kleinzoon zijn  van graaf Gerard Flaminius (Zie graven van Gelre). Hij was getrouwd met Oda van Waldbeck, de dochter van Siegfried II van Waldbeck (ca 1030-ca 1087) en Guda van Valkenburg. Ook was hij ondervoogd van de proosdij van Meerssen en voogd van Sint Odiliënberg. Onbekend is hoe hij (in 1185?) in het bezit van de Heerlijkheid Heinsberg kwam.
Oda werd in 1119 door Guda van Valkenburg aangewezen als haar erfgename, waarmee Gosewijn via zijn echtgenote heer van Valkenburg werd. Vanaf dat moment richtte hij zich vooral op het uitbouwen en versterken van de donjon van Kasteel Valkenburg.

Gosewijn en Oda kregen de volgende kinderen:

 • Gerard I van Heinsberg (overleden in 1129), erfgenaam van Heinsberg en Gangelt, gehuwd met Irmgard van Plötzkau. Nakomelingen: Siegfried (1137 gesneuveld bij Bari, Oda (gehuwd met Siegfried van Artlenberg), Hedwig (gehuwd met Luthard van Meinersen)
 • Gosewijn II van Valkenburg (overleden 1168), erfgenaam van het Land van Valkenburg en Richterich; erft ca 1130 tevens Heinsberg van zijn broer (Volgt 2).
 • mogelijk Guda (overleden 1173), in 1157 abdis van de abdij van Munsterbilzen.

2. Gosewijn II van Valkenburg, zoon van Gosewijn I en Oda van Waldbeck (geboren 1105 – overleden 8 augustus 1168)
Hij was een middeleeuws edelman. Hij was heer van Valkenburg en Heer van Heinsberg.
Hij volgde zijn vader in 1129 op als heer van Valkenburg. Door het overlijden van zijn oudste broer Gerard op 7 augustus 1129 erft Gosewijn ook Heinsberg, waardoor hij zich zowel heer van Valkenburg alsook graaf van Heinsberg mag noemen, zoals ook blijkt uit een oorkonde van 18 maart 1132 gesteld door koning Lotharius III van Supplinburg. Ook was hij voogd van de proosdij van Meerssen namens de abdij Sint-Remigius te Reims.
Gozewijn II was getrouwd met Adelheid van Sommerschenburg, dochter van paltsgraaf Frederik I van Sommerschenburg. Het echtpaar kreeg de volgende kinderen:

 • Gosewijn III, († ca 1188), erft Valkenburg, ook actief als bestuurder in Noord-Italië. Vader van Gosewijn IV (kinderloos overleden)
 • Filips I, aartsbisschop van Keulen, grondlegger van Keur-Keulen, bouwer stadsmuren Keulen, opdrachtgever Driekoningenschrijn, Dom van Keulen
 • Herman, monnik
 • Godfried, erft Heinsberg, gehuwd (2 februari 1172) met Sophia van Loon (ca. 1150 – 12 april 1185), dochter van Lodewijk I van Loon. Trouwe bondgenoot van zijn broer Filips die zijn huwelijk inzegende (Volgt 3).
 • Oda
 • Mechthilde, erfdochter van Sommerschenburg. Zij trouwde met markgraaf Dedo III van Lausitz, graaf van Wettin
 • Salome, trouwde met graaf Otto van Assel

Gosewijn had een buitenechtelijke dochter: Gertruid. Zij trouwde met ene Hezelo.

3. Godfried van Heinsberg (geboren 1140 – overleden 1188), zoon van Gosewijn II van Valkenburg en Adelheid van Sommerschenburg.
Hij was heer van Heijnsberg. Hij was gehuwd met Sophia van Loon (geboren 1150 – overleden 1185), een dochter van Lodewijk I van Loon.
Uit dit huwelijk:

 • Adelheid van Heinsberg (Volgt 4)

 

4.  Adelheid van Heinsberg  (geboren 1175 – overleden 1217).
Zij was erfdochter van Heinsberg en erfde na het kinderloze overleden Gosewijn IV ook Valkenburg.
Zij huwde met Arnoud van Kleef (geboren 1155 – overleden 1201 Kleef), zoon van Dirk III van Kleef  (zie Graven van Kleef nr. 7) en Adelheid van Sulzbach.
Kinderen:
– Dirk  Kleef van Valkenburg (volgt 5).
– Machteld van Heinsberg

5. Dirk I van Valkenburg en Heinsberg (1192 – Heinsberg, 4 november 1228), was heer van Heinsberg (1220) en Valkenburg (1217).
In de nasleep van de slag bij Bouvines werd het kasteel Valkenburg belegerd door troepen van de keizer, versterkt met het leger van de bisschop van Luik Hugo II van Pierrepont. Hoewel de omgeving flinke schade ondervond van het beleg, werd Valkenburg niet ingenomen. Op 8 september 1214 werd uiteindelijk een wapenstilstand getekend. Dirk nam op 28 juli 1227 deel aan de slag bij Ane aan de kant van Otto van Lippe (bisschop van Utrecht) en raakte daar gewond.Dirk is twee keer getrouwd geweest. Zijn eerste vrouw was Isolda (Isalda), dochter van Hendrik III van Limburg, de hertog van Limburg. Isolda overleed in 1221. Binnen een jaar trouwde Dirk I met Beatrix van Kyrberg-Dhaun (ca. 1190 – 1236), weduwe van Filips van Bolanden.Uit het huwelijk met Isolda kwamen vier kinderen voort:

 • Hendrik, kanunnik en proost van St. Aposteln te Keulen
 • Agnes, die trouwde Hendrik van Sponheim, heer van Heinsberg tussen 1228 en 1258.
 • Mechtilde, getrouwd met Arnold II, graaf van Heusden (Volgt Heren van Heusden nr. 15 )
 • Dirk, vroeg gestorven. Is net als moeder Isolda begraven in het klooster te Heinsberg.

Uit het huwelijk met Beatrix:

 • Dirk II, de latere heer van Valkenburg (Volgt 6).
 • Engelbert, de latere aartsbisschop van Keulen.

 

6. Dirk II van Valkenburg (geboren 1228 – overleden 1268), zoon van Dirk I en Beatrix van Kyrberg-Dhaun.
Hij was heer van Valkenburg. Hoewel Dirk II vaak te boek staat als heer van Valkenburg, moet worden opgemerkt dat tussen 1226 en 1236 zijn moeder Beatrix van Kyrberg-Daun niet zomaar als voogdes, maar als vrouwe van Valkenburg optrad.

Dirk was arbiter tussen Hendrik van Gelder, de gekozen bisschop van Luik, en hertog Hendrik II van Brabant. Hij steunde de Keulse bevolking tegen aartsbisschop Koenraad van Hochstaden. Familie van aartsbisschop Koenraad had in 1257 Herman de Rode uit het geslacht Kleingedank gevangengenomen. Het geslacht Kleingedank zocht hierop vergelding bij de aartsbisschop. Deze ontvluchtte de stad, maar viel vervolgens met zijn leger de stad aan. Dirk leidde de Keulse burgerij tegen de aartsbisschop. Bij Frechen troffen de twee legers elkaar en met zware verliezen moest de aartsbisschop zich terugtrekken.
Op 9 oktober 1261 werd Dirks broer Engelbert gekozen tot aartsbisschop van Keulen. De verhoudingen tussen aartsbisschop en Keulse burgerij zouden onder aartsbisschop Engelbert net zo vijandig zijn als onder zijn voorganger. Dirk koos nu partij voor zijn broer. Na Engelberts nederlaag bij de Slag bij Zülpich werd hij drie jaar gevangen gehouden in het kasteel van Nideggen door Willem van Gulik. Onder leiding van Rooms-koning Richard van Cornwall, viel Dirk in 1268 Keulen aan, gesteund door Walram IV van Limburg, Dirk II van Heinsberg en Diederik VII van Kleef. De stad werd belegerd maar wist alle bestormingen af te slaan. Toen Dirk met een groep ridders via een onder de stadsmuur door gegraven tunnel de stad probeerde in te dringen werd hij tijdig opgemerkt, en werd hij in de erop volgende gevechten gedood.

Dirk was verloofd met Margaretha van Wassenberg-Gelre (ca. 1210 – ca. 1250) maar die trouwde uiteindelijk met Willem IV van Gulik. Dirk trouwde vervolgens met Bertha van Limburg (ca. 1225 – 20 april 1254), erfdochter van Monschau, dochter van Walram III van Monschau en Elisabeth van Bar. Dirk en Bertha kregen een zoon en nog twee dochters:

 • Walram (de rosse) van Valkenburg (1245/1254 – 1302), heer van Valkenburg en Monschau
 • Elisabeth van Valkenburg (ca 1250 – 1280), gehuwd met Engelbert I van der Mark
 • Beatrix van Valkenburg (ca 1254 of eerder – 1277), trad op 16 juni 1269 te Kaiserslautern in het huwelijk met Rooms-koning Richard van Cornwall

De overige kinderen van Dirk zijn uit zijn tweede huwelijk met Adelheid van Loon (ca. 1240 – ca. 1275), dochter van Arnold IV van Loon en Johanna van Chiny:

 • Aleidis (Ida) van Valkenburg († 11 december 1296), abdis van Munsterbilzen.
 • dochter, gehuwd met Willem van Hatert.
 • Maria (Volgt 7), gehuwd met Arnold van Stein-Elsloo.

Adelheid hertrouwde na de dood van Dirk II met Albrecht van Voorne.

 

7. Maria van Valkenburg (geboren 1254), dochter van Dirk II Adelheid van Loon.
Zij was gehuwd met Arnold III van Steyn (geboren 1250 –  overleden 1323).
Hij was een zoon van Arnold II van Steyn en Margaretha van Grimbergen.
Uit huwelijk:
– Elisabeth van Steyn (Volgt 8).

wapen Steyn

Steyn

8. Elisabeth van Steyn (geboren 1280 – overleden 1323), dochter van Arnold III van Steyn en Maria van Valkenburg.
Zij was gehuwd met Willem II van Cranendonck (geboren ca. 1275 – overleden vóór 1321).
Hij was de zoon van Willem I van Cranendonck en Katharina van Kessel (ca. 1245 – na 1306).
Willem was heer van Cranendonck en Eindhoven van omstreeks 1285 tot zijn dood. Hij gebruikte het wapen van het huis Horne.
Uit dit huwelijk:

– Willem
– Arnout
Dirk van Cranendonck (Volgt 9).

Wapen Cranendonck

Cranendonck

9. Dirk van Cranendonck (geboren ca. 1305 – overleden vóór 20 juli 1343) Hij was de zoon van Willem II van Cranendonck en Elisabeth van Steyn.
Hoewel er onduidelijkheid hieromtrent bestaat wordt aangenomen dat hij het was die Willem II opvolgde als heer van Cranendonck en Eindhoven, omdat van zijn broer Willem bekend is dat die al als jonge man is gestorven. Dirk zou eerst pastoor te Binderveld zijn geweest maar, om zijn geslacht voor uitsterven te behoeden, trouwde hij met Aleid van Horne, dochter van Willem IV van Horne. Hier was dispensatie voor nodig wegens hun nauwe verwantschap. Het huwelijk bleef echter kinderloos. Wel had hij een bastaardzoon verwekt bij een dochter van Roelof van Emmichoven (ca. 1275 – na 1300), een leenman uit het Land van Altena waar de families Cranendonck en Horne grote belangen hadden.
Na het overlijden van Dirk gingen de heerlijkheden Cranendonck en Eindhoven over op de geslachten Van Sevenborn, Van Milberg, Van Schoonvorst, Van Horne en Van Egmont om vervolgens aan het huis van Oranje te komen.
Bastaardzoon:

 • Roelof van Cranendonck van Emichoven (Volgt 10).

 

Cranendonck2

10. Roelof van Cranendonck van Emmichoven (geboren ca. 1340 – overleden ca. 1388 Maarheeze), bastaardzoon van Dirk van Cranendonck en een dochter van Roelof van Emichoven.
Hij was vanaf 1368 pastoor van Maarheeze. In 1386 noemde hij zich raadsheer van de heren van Horne, Altena en Kurtersum (Kortessem?). Roelof had ten minste drie zonen, vermoedelijk bij drie verschillende vrouwen. Zijn zoon Edmond was vermoedelijk in 1455 commandeur van de Maltezer Orde. Pastoor Roelof voerde een wapen dat een combinatie was van dat van Horne (drie hoorns) en van Altena (twee zalmen). Zijn zoon  Jan en zijn nakomelingen zijn dat wapen blijven gebruiken. Zij werden boer in de omgeving van Ridderkerk, Dordrechten Charlois. De naam Cranendonck komt nog steeds in die streek voor.
Zonen:
– Edmond
– Jan (Volgt 11).
– Willem (geboren ca. 1380)

 

11. Jan Roelofsz Cranendonck (geboren ca. 1385 – overleden na 1453). Zoon van Roelof van Cranendonck van Emmichoven
Hij vestigde zich in Ridderkerk. In een akte wordt hij “de Meijer” genoemd, wat suggereert dat hij in Dordrecht en het Land van Altena de belangen van zijn adellijke neven behartigde.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw. Uit dit huwelijk:
– Roelof Jansz Cranendonck (Volgt 12).

 

12. Roelof Jansz Cranendonck (geboren circa 1410 Ridderkerk – overleden circa 1482 Ridderkerk).
Hij was gehuwd met Ronilda Loijnck Claesdr Giessen (geboren 1410)
Zij hadden een dochter, niet bij name genoemd (Volgt 13).

13. N.N. Cranendonck (geboren rond 1430).
Zij was gehuwd met Jonge Heijn Heijnsz Wensen (geboren 1420 – overleden in het jaar 1473)
Uit dit huwelijk:
– Aert Hendriksz Wenssen (Volgt 14).

 

14. Aert Hendriksz Wenssen (geboren 1460 – overleden rond 1534).
Hij was gehuwd met Anthonia Weijns [Anthonia van Zwijndrecht] (geboren rond 1465 – overleden op 11 november 1551).
Uit dit huwelijk:
– Jacob Aert Hendriksz Wenssen (geboren ± 1493 – overleden ± 1527)

 

15. Jacob Aert Hendriksz Wenssen (geboren ca.1490, wonende ‘over de oude Mannen Steijgert’ (=Manhuissteiger) te Dordrecht, overleden vóór 5 juni 1527), ‘werde op Swijndrecht deursteken, in flore aetatis’ (in de bloei van zijn leven).
Hij trouwde ca. 1515 met  Cornelia Jansdr van Slingeland, (onmondig 29 april 1495, overleden 20 augustus 1587 ‘seer out’).

 

16. Margaretha Jacobsdr Wenssen, (geboren 1515 Dordrecht – overleden 1597  Dordrecht). Dochter van Jacob Aertssz Wenssen en Cornelia Jansdr  van Slingeland.
Margaretha was gehuwd met Cornelis Claesz van Driel (geboren 1500 Zwijndrecht – overleden op 14 januari 1555 in Dordrecht, Schepen van Dordrecht & Dijkgraaf van Barendrecht. Korenhandelaar te Dordrecht.

van Driel17. Nicolaas Cornelisz van Driel (geboren circa 1545 Dordrecht – overleden 1603 Westmaas). Zoon van Margaretha Jacobsdr Wenssen en Cornelis Claesz van Driel. Hij was gehuwd met Cornelia Cornelisdr.

18. Magdalena Claesdr van Driel (geboren circa 1578 Mijnsheerenland – 10 September 1626 Poortugaal). Dochter van Nicolaas Cornelisz van Driel en Cornelia Cornelisdr. Zij was gehuwd 1e met Nicolaas Bastiaensz Spruijt, 2e met Herman Leendertsz Roobol (geboren 1560 Rhoon – overleden 1636 Rhoon) Zoon van Leendert Cornelisz Roobol en Maartje Dirksdr Koorneef.

19. Haasje Hermansdr Roobol (geboren 1617 Poortugaal – overleden 24 februari 1692 Poortugaal). Dochter van Magdalena Claesdr van Driel en Herman Leendertsz Roobol. Zij was gehuwd op 24 februari 1664 te Poortugaal met Aart Gerritszn Schilder.

20. Magdalena Aarts Schilder (geboren 28 oktober 1640 Poortugaal – overleden 1695  Poortugaal). Dochter van Haasje Hermansdr Roobol en Aart Gerritszn Schilder. Zij was gehuwd met Jan Jansz Struijk (geboren ca. 1630 in Oosterhout – 1678 in Poortugaal).

21. Maartje Jansdr Struijck (geboren 1664 Poortugaal – overleden 1 juli 1702 in Oud-Engeland). Dochter van Magdalena Aarts Schilder en Jan Jansz Struijk.
Zij is getrouwd met Simon Maartense van Der Hoogt rond 1686 te Poortugaal. Hij is geboren 1659 in Overschie en overleden in het jaar 1717 in Poortugaal.

22. Magdaleentje Simonsdr van der Hoogt (geboren rond 1691 Pernis – overleden  9 mei 1743  Pernis). Dochter van Maartje Jansdr Struijck en Simon Maartense van Der Hoogt.
Zij was gehuwd met Arie Jansz Koole (geboren 16 maart 1687 Pernis – 1 Juni 1767 Hoogvliet).

23. Maartje Arijsdr Koole (geboren 13 April 1721 Pernis – overleden  1 december 1807). Dochter van Magdaleentje Simonsdr van der Hoogt en Arie Jansz Koole.
Zij was gehuwd met Arent Jansz De Booij (geboren  6 december 1722 –  28 oktober 1803)

24. Mattheus Arentsz de Booij (geboren 11 maart 1759 – overleden 21 november 1816). Zoon van Maartje Arijsdr Koole en Arent Jansz De Booij.
Hij was gehuwd met Lena Arijdr Groenheijden (geboren ca. 1762 – overleden  4 oktober 1840)

25. Dina de Booij (geboren 25 oktober 1789 Hazerswoude – overleden 28 juli 1844 Hazerswoude).
Dochter van Mattheus Arentsz de Booij en Lena Arijdr Groenheijden.  Zij was gehuwd met Pieter Wingelaar.

26. Neeltje Wingelaar (Geboren 31 maart 1828  Hazerswoude – overleden 20 februari 1865 Hazerwoude).
Dochter van Pieter Wingelaar en Dina de Booij. Gehuwd met Gerrit van Driel.

27. Dina van Driel (geboren te Hazerswoude in maart 1862 – overleden aldaar op 24 november 1948).
Dochter van Gerrit van Driel en Neeltje Wingelaar. Zij was gehuwd met Pieter Ooms, zoon van Catharinus Ooms en Neeltje van Dam.

Ooms 6

Ooms

 

Het geslacht Ooms vind zijn oorsprong in Groot-Ammers en Nieuwpoort. In de 16e eeuw was de naam nog Oom, wat later Ooms werd.

Catharinus

Catharinus Ooms

28. Catharinus Ooms, landbouwer en veehouder (geboren Sluipwijk-Reeuwijk 24 juni 1892 – overleden 12 juli 1954), wonende te Zevenhuizen.
Zoon van Pieter Ooms en Dina van Driel. Catharinus is getrouwd met Jannigje-Aartje van Vliet, dochter van Willem van Vliet en Johanna Ooms.

Willem Pieter Ooms

Willem Pieter Ooms

29. Willem Pieter Ooms, meubelmaker en stoffeerder. Geboren te Zevenhuizen op zondag 1 juni 1924, wonende aldaar, overleden te Gouda op maandag 1 september 1998.  Willem Pieter is getrouwd met Ariana-Juditha Braat, dochter van Gerardus Braat en Mijntje Pruissen. Uit dit huwelijk:

johnny

Johnny Ooms

30. Johnny Ooms (geboren 15 februari 1958 op de Noordelijke Dwarsweg 13 te Zevenhuizen).
Jongste zoon van Willem Pieter Ooms en Ariana Juditha Braat.
Hoofdinstructeur, e-coach en praktijkbegeleider bij ROC Mondriaan.
Raadslid in de gemeente Zuidplas (2010 – 2015).

 

 

 

6 mei 2015 Aan de teksten kunnen geen rechten worden ontleend.

6 mei 2015

Stamboom Graven van Gelre

———————————————————————————–

You
 

Willem Pieter Ooms
your father