Biographisch Woordenboek

der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde

 

Het Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde was een naslagwerk, waarin veelal beknopte levensbeschrijvingen (biografieën) van Nederlandse schrijvers en dichters waren opgenomen. Het verscheen tussen 1888-1891.
De redactie van het Het Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde was in handen van J.G. Frederiks en F.J.P. van den Branden.

 

 

Klik hier voor de inhoudsopgave

 

 

Johannes Godefridus Frederiks
Geboren te Duinvliet bij Oostkapelle op 24 april 1828, overleden te Amsterdam op 5 mei 1896) was een Nederlandse schrijver. Frederiks schreef samen met F. Jos van den Branden het Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde.

Hij werd in het naburige Domburg opgeleid tot het onderwijs, dat hij hielp geven in scholen te Middelburg en Colijnsplaat, aan het instituut van Leendert Blankenbijl te Drimmelen, en korte tijd te Geertruidenberg; daarna aan de inrichting Schoonoord bij Rijswijk. Hij was privaatdocent in Den Haag en belast met het onderricht van Japanse officieren, aldaar gedetacheerd. Hij werd in januari 1872 leraar in geschiedenis, Nederlandse taal- en letterkunde aan de HBS te Zutphen, begin 1880 aan het gymnasium te Amsterdam. Hij ging in 1886 met pensioen en overleed in 1896.

F.J.P. van den Branden (1837-1922)  Foto: Wikipedia

Frans Jozef Peter (F. Jos.) van den Branden
Geboren te Antwerpen op 14 juni 1837 – aldaar, 22 maart 1922) was een Belgisch schrijver. Van den Branden was samen met J.G. Frederiks de schrijver van het Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde.

Hij werd geboren te Antwerpen en woonde van 1851 tot 1855 in Brussel om er werktuigkunde te leren. Dat vak oefende hij in zijn geboortestad tot 1863 uit, waarna hij beambte werd bij het stedelijk bestuur. Sedert 1865 was hij leraar Nederlandse voordracht bij de Muziekschool. Op 1 januari 1869 werd hij adjunct-archivaris van het stadsarchief Antwerpen. Na de in pensioenstelling van Pieter Génard werd hij tot stadsarchivaris benoemd, een functie die hij zou bekleden tot hij op zijn vijfenzeventigste met pensioen ging. Van den Branden overleed op 22 maart 1922 in Antwerpen.

 

 

Uit:
Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde.
Wikipedia – Johannes Godefridus Frederiks 
Wikipedia – Frans Jozef Peter (F. Jos.) van den Branden

 

Terug naar:

Geschiedenis & Genealogie

  facebook        

© 13 december 2020