Pijnacker

Het dorp Pijnacker in 1793, Nederlandsche Stad- en Dorp- Beschrijver

 

Gemeente Pijnacker rond 1868, door J. Kuijper. 1600 inwoners.

Pijnacker is een plaats in de provincie Zuid-Holland. Het dorp ligt tussen Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer. Bij het dorp ligt de buurtschap Vlieland.

Het is sinds 2002 onderdeel van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; voor deze tijd was Pijnacker een zelfstandige gemeente.

Het eerst nu bekende voorkomen van de naam Pijnacker (“Pinacker”) is van 1222. Het is een samenstelling van het Germaanse “pin” (lat: pinus), pijnboom en “akra”, akker.In 1812 werd de gemeente Pijnacker opgericht uit de volgende heerlijkheden: de vrije heerlijkheid Ackersdijk en Vrouwenregt, de hoge heerlijkheid Tempel, en de ambachtsheerlijkheden Abtsregt, Biesland, Ruyven en Hof van Delft. In 1817 werden Abtsregt, Ackersdijk en Vrouwenregt, Biesland, Ruiven, Tempel en een deel van Hof van Delft afgesplitst tot afzonderlijke gemeenten. In 1846 werd Ruyven weer aan Pijnacker toegevoegd.
Tot de gemeente Pijnacker-Nootdorp behoren ook de dorpen Nootdorp en Delfgauw, de buurtschap Oude Leede en de buurtschap Katwijk.

Wapen Pijnacker (1816 – 2001)

Het wapen van Pijnacker werd op 24 juli 1816 per Koninklijk Besluit bevestigd in gebruik door de Zuid-Hollandse gemeente Pijnacker. Het wapen bleef tot 1 januari 2002 in gebruik door de gemeente Pijnacker. Na de fusie met Nootdorp tot de gemeente Pijnacker-Nootdorp is het wapen opgegaan in het nieuwe gemeentewapen.

De blazoenering voor het wapen van Pijnacker luidde als volgt:
“Van lazuur, beladen met een sautoir van goud.” Het wapen is in de rijkskleuren uitgevoerd en toont een andreaskruis op een blauw veld. Niet vermeld is dat het schild gedekt is door een kroon met 11 parels.
De kleuren van het wapen zijn in verschillende bronnen anders omschreven. Sierksma schrijft over het gouden kruis op het blauwe veld dat het identiek is aan het wapen van Bourgondië, waaronder de heerlijkheid Pijnacker rechtstreeks viel. Het manuscript Beelaerts van Blokland vermeldt echter een blauw kruis op een zilveren schild. In de achttiende eeuw is het wapen ook beschreven als een zwart kruis op een zilveren ondergrond (de kleuren van het wapen van Delft). O. Schutte schrijft in 2003 in De Nederlandsche Leeuw in zijn artikel ‘Het wapen van de nieuwe gemeente Pijnacker-Nootdorp’: “Vergelijking met verschillende 18de-eeuwse bronnen doet zien, dat het hier waarschijnlijk een zwarte paal met een dito schuinbalk betreft op een zilveren veld, hetgeen later tot een schuinkruis is geworden en in 1816 in de Rijkskleuren is bevestigd”. Bij de aanvraag heeft de gemeente de kleuren niet gespecificeerd, waardoor het wapen is verleend in de rijkskleuren.In de achttiende eeuw werd het wapen afgebeeld met een vijfbladige kroon. De antieke gravenkroon op het wapen is niet aangevraagd door de gemeente, maar waarschijnlijk door de Hoge Raad van Adel toegekend op basis van het zegel dat bij de aanvraag van het wapen is overgelegd.Het wapen is verder ongewijzigd gebleven tot de gemeentelijke herindeling. In het wapen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp komt van het kruis een paal terug en ook de gravenkroon is overgenomen in het nieuwe wapen.
Bron: Wikipedia – Pijnacker

Voorouders van mij uit Pijnacker:
Geslacht Pijnacker (1500 – 1636), Vermeer (1650), Groenheide (1680) en Van den Toren (1700).


Bron: Wikipedia – Pijnacker

Terug naar:

Dorpen en Steden

  facebook        

© vrijdag 20 oktober 2017