Pijnacker

Het dorp Pijnacker in 1793, Nederlandsche Stad- en Dorp- Beschrijver

 

Gemeente Pijnacker rond 1868, door J. Kuijper. 1600 inwoners.

Pijnacker is een dorp in de provincie Zuid-Holland. Het dorp ligt tussen Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer. Bij het dorp ligt de buurtschap Vlieland.

Het is sinds 2002 onderdeel van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; voor deze tijd was Pijnacker een zelfstandige gemeente.
Het dorp telt 26.060 inwoners (2019, CBS)

Het eerst nu bekende voorkomen van de naam Pijnacker (“Pinacker”) is van 1222. Het is een samenstelling van het Germaanse “pin” (lat: pinus), pijnboom en “akra”, akker.In 1812 werd de gemeente Pijnacker opgericht uit de volgende heerlijkheden: de vrije heerlijkheid Ackersdijk en Vrouwenregt, de hoge heerlijkheid Tempel, en de ambachtsheerlijkheden Abtsregt, Biesland, Ruyven en Hof van Delft. In 1817 werden Abtsregt, Ackersdijk en Vrouwenregt, Biesland, Ruiven, Tempel en een deel van Hof van Delft afgesplitst tot afzonderlijke gemeenten. In 1846 werd Ruyven weer aan Pijnacker toegevoegd.

Tot de gemeente Pijnacker-Nootdorp behoren ook de dorpen Nootdorp en Delfgauw, de buurtschap Oude Leede en de buurtschap Katwijk.

Wapen Pijnacker (1816 – 2001)

Het wapen van Pijnacker werd op 24 juli 1816 per Koninklijk Besluit bevestigd in gebruik door de Zuid-Hollandse gemeente Pijnacker. Het wapen bleef tot 1 januari 2002 in gebruik door de gemeente Pijnacker. Na de fusie met Nootdorp tot de gemeente Pijnacker-Nootdorp is het wapen opgegaan in het nieuwe gemeentewapen.

De blazoenering voor het wapen van Pijnacker luidde als volgt:
“Van lazuur, beladen met een sautoir van goud.” Het wapen is in de rijkskleuren uitgevoerd en toont een andreaskruis op een blauw veld. Niet vermeld is dat het schild gedekt is door een kroon met 11 parels.
De kleuren van het wapen zijn in verschillende bronnen anders omschreven. Sierksma schrijft over het gouden kruis op het blauwe veld dat het identiek is aan het wapen van Bourgondië, waaronder de heerlijkheid Pijnacker rechtstreeks viel. Het manuscript Beelaerts van Blokland vermeldt echter een blauw kruis op een zilveren schild. In de achttiende eeuw is het wapen ook beschreven als een zwart kruis op een zilveren ondergrond (de kleuren van het wapen van Delft). O. Schutte schrijft in 2003 in De Nederlandsche Leeuw in zijn artikel ‘Het wapen van de nieuwe gemeente Pijnacker-Nootdorp’: “Vergelijking met verschillende 18de-eeuwse bronnen doet zien, dat het hier waarschijnlijk een zwarte paal met een dito schuinbalk betreft op een zilveren veld, hetgeen later tot een schuinkruis is geworden en in 1816 in de Rijkskleuren is bevestigd”. Bij de aanvraag heeft de gemeente de kleuren niet gespecificeerd, waardoor het wapen is verleend in de rijkskleuren.In de achttiende eeuw werd het wapen afgebeeld met een vijfbladige kroon. De antieke gravenkroon op het wapen is niet aangevraagd door de gemeente, maar waarschijnlijk door de Hoge Raad van Adel toegekend op basis van het zegel dat bij de aanvraag van het wapen is overgelegd.Het wapen is verder ongewijzigd gebleven tot de gemeentelijke herindeling. In het wapen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp komt van het kruis een paal terug en ook de gravenkroon is overgenomen in het nieuwe wapen.
Uit:

Voorouders van mij uit Pijnacker:

 • Michiel Joriszn van Pijnacker
  Geboren omstreeks 1523 in Pijnacker, overleden voor 18 februari 1596 in Pijnacker. Zoon van Joris van Pijnacker. Hij was gehuwd met Inghegen Pieterdr.
 • Adriaen Michielsz van Pijnacker
  Geboren rond 1550, overleden op 15 april 1637 in Catwijck onder Pijnacker.  Bouwman, ambachtsbewaarder van Pijnacker. Zoon van Michiel Joriszn van Pijnacker en Inghegen Petersdr. Hij is getrouwd met Adriaantje Philips van Adrichem.
 • Annetgen Adriaansdr Pijnacker
  Zij was geboren in 1575 en overleden te Pijnacker op 14 mei 1636.
  Zij was een dochter van Adriaen Michielsz  van Pijnacker en Ariaantje Philipsdr van Adrichem.
  Zij huwde 1600 met Claes Cornelisz Langelaen.
 • Cornelis Cornelisz Vermeer
  Gedoopt op 12 mei 1630 te Zoetermeer. Zoon van Cornelis Pouwelsz Vermeer en Claesje Cornelisdr Buijtenweg. Bouwman te Katwijk onder Pijnacker, Heilige-Geest-armmeester van Pijnacker, begraven op 18-07-1681 te Katwijk op 51-jarige leeftijd.
  Hij huwde 1e op 25 februari 1652 met Ariaentje Bruynensdr Valckenburg
 • Claasje Cornelisdr Vermeer
  Gedoopt (gereformeerd) op 6 juli 1672 te Pijnacker, begraven op 27 augustus 1749 te Maasland. Claasje ook wel ‘Claertje’ was een dochter van Cornelis Cornelisse Vermeer en Ariaentje Bruynensdr Valckenburg.
  Gehuwd voor de kerk in februari 1695 te Delft (Gasthuiskerk) met:
 • Arij Cornelisse Groenheijde
  Gedoopt op 27 december 1665 te Nootdorp, bouwman te Pijnacker, begraven op 31 december 1723 te Pijnacker
 • Bruyn Arijsz Groenheijde
  Gedoopt op 5 september 1704 te Pijnacker, begraven op 17 juli 1771 te Pijnacker. Zoon van Arij Cornelisse Groenheide en Claasje Cornelisdr Vermeer. Gezworene van Pijnacker.
  Gehuwd op 15 januari 1730 te Pijnacker met:
 • Barbara Ariensdr Hoflandt
  Gedoopt op 9 juli 1709 te Bergschenhoek, begraven op 10 januari 1785 te Pijnacker.
 • Arie Bruijnszn Groenheide
  Gedoopt op 18 juli 1733 te Pijnacker, begraven op 17 november 1775 te Pijnacker. Zoon van Bruyn Arijsz Groenheide en Barbara Ariensdr Hoflandt. G
  ehuwd op 18 januari 1759 te Pijnacker met:
 • Dina Schenk. Geboren in 1730, overleden oktober 1804. Dochter van Gerrit Dingenare Schenk en Helena Pieters Post.
 • Annetje Hendriks van den Toren
  Geboren in 1673 te Zevenhuizen, overleden omstreeks 1750 te Pijnacker. Dochter van Hendrick Janszn van den Tooren en Barbara Ariensdr. van der Kooij.
  Zij was gehuwd met:
 • Arij Cornelisz Hoflandt
  Geboren 13 maart 1672 te Pijnacker. Overleden 13 oktober 1746 aldaar. Zoon van Cornelis Leendertz Hoflant en Maertje Ariens Broeckhuysen.
Bronvermeldingen:
Genealogieën – JohnOoms.nl
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl

Terug naar:

Dorpen en Steden

facebook

© 20 oktober 2017, laatst bijgewerkt op 9 februari 2023