Fulbert van Falaise

Nazaten van een leerlooier.

Grootvader van Willem de Veroveraar.

Fulbert van Falaise

1. Fulbert van Falaise
Geboren rond 970. Hij stond ook bekend als Fulbert Salburphyr, de leerlooier van Falaix.
Leerlooien is een werkwijze om van de huid van dieren leer te maken voor kleding, schoeisel, e.d. Hij zal ook kleermaker en begrafenisondernemer zijn geweest.
Hij was getrouwd met Doda. Geboren rond 980.
Maar wie was deze Fulbert verder dan? Er wordt beweerd dat zijn vrouw Doda lid was van een beroemde Schotse clan Beaton. Echter dat heeft geen enkele historische grond.
Wat zeker is,  dat hij de vader was van Herleva, die minnares werd van de Normandische Hertog Robert de Duivel. En daardoor grootvader werd van Willem de Veroveraar.

Na de geboorte van Willem werd Fulbert naar verluidt kamerheer van de Hertog.
Kinderen van Fulbert en Oda:

 • Reinoud  ± 1000 – ….
 • Herleva   ± 1005 – ± 1050 (Volgt 2)
 • Gauthier  ± 1010 – ….
Uit Wikipedia: Fulbert van Falaise

 

Herleva

2. Herleva
Ook wel Herleva van Falaise genoemd. Geboren omstreeks 1005, overleden rond 1050. Dochter van Fulbert Salburphyr en Doda.
Zij werd de minnares van Robert de Duivel, Hertog van Normandië.
Volgens een legende begon het allemaal toen Robert , de jonge hertog van Normandië, Herleva vanaf het dak van zijn kasteeltoren zag. De loopbrug op het dak kijkt nog steeds neer op de verven loopgraven in steen gehouwen in de binnenplaats hieronder, die tot op de dag zichtbaar is vanaf de torenwallen hierboven. De traditionele manier om leer of kleding te verven was om op blote voeten op de kleding te lopen die in de vloeibare kleurstof in deze greppels was overspoeld. Herleva, volgens de legende, zag de hertog boven op zijn wallen en trok haar rokken misschien iets meer op dan nodig om het oog van de hertog te trekken. Dit werd opgemerkt door de Hertog en hij beval haar binnen te brengen (zoals gebruikelijk was voor elke vrouw die de blik van de hertog opviel) door de achterdeur. Herleva weigerde en zei dat ze het kasteel van de hertog alleen te paard zou betreden via de voorpoort, en niet als een gewone burger. De hertog, vol lust, kon het alleen maar eens zijn. Na een paar dagen reed Herleva, gekleed in het beste wat haar vader haar kon geven, en zittend op een wit paard, trots door de poort aan de voorkant, met opgeheven hoofd. Dit gaf Herleva een semi-officiële status als concubine van de Hertog Robert de Duivel. Geboren omstreeks 1005, overleden te Nicea (Turkije) op 2 of 22 juli 1035. Hij was hertog van Normandië. Hij was de zoon van hertog Richard II van Normandië (Zie Hertogen van Normandië nr. 4a) en Judith, dochter van Conan I van Bretagne (Zie Hertogen van Bretagne nr. 2). Na de dood van zijn vader volgde zijn oudere broer Richard hem op als hertog van Normandië, terwijl Robert graaf van Hiémois werd. Richard stierf in 1027, hij werd vermoedelijk vergiftigd, en werd opgevolgd door Robert. De plotselinge dood van zijn broer, terwijl hij zelf belanghebbende was als erfgenaam, maakte Robert wel verdacht en leverde hem de bijnaam “de Duivel” op.
Herleva en Robert kregen de volgende kinderen:

Na de dood van Robert trouwde Herleva met Herluin de Conteville. Geboren circa 1001, overleden in 1066. Hij was de stiefvader van Willem de Veroveraar, en de vader van Odo van Bayeux en Robert, graaf van Mortain, die beiden prominent werden tijdens het bewind van Willem. 
Omstreeks 1035 richtte Herluin, als burggraaf van Conteville, samen met zijn vrouw Herleva en Robert de abdij van Grestain op.
Hij stierf in 1066, het jaar waarin zijn stiefzoon Engeland veroverde.
Kinderen van Herluin en Herleva:

 • Odo             …. – 1097      Bisschop van Bayeux
 • Robert        …. – 1095      Graaf van Mortain (Volgt 3)
 • Emma                               Trouwde met Richard le Goz, burggraaf van Avranches
 • Dochter                            Soms Muriel genoemd, trouwde met Guillaume, Seigneur de la Ferté-Macé  

Herluin trouwde later met Fredesendis, die wordt genoemd als een weldoener van de abdij van Grestain, en als de vrouw van Herluin in het bevestigingscharter van de abdij, gedateerd 1189. De abdij werd door Herluin zelf gesticht rond 1050, in de hoop een remedie voor zijn melaatsheid of een soortgelijke ziekte te vinden. Herluin en Fredesendis hadden twee zonen: Raoul de Conteville (…. -1089), die later land in Somerset en Devon bezat, en Jean de Conteville (die jong lijkt te zijn gestorven). Er is weinig bekend over de zonen van zijn tweede huwelijk.

Uit Wikipedia:
Herleva
Robert de Duivel
Herluin de Conteville

 

Robert de Mortagne

3. Robert de Conteville
Ook wel Robert de Mortain
, Graaf van Mortain, 2e graaf van Cornwall. Overleden circa 1095. Hij was een Normandische edelman en de halfbroer (langs moederszijde) van Willem de Veroveraar.
Robert was de zoon van Herluin de Conteville en Herleva van Falaise en broer van Bisschop Odo van Bayeux.

Rond 1049 maakt zijn halfbroer hertog Willem hem tot graaf van Mortain. Het beveiligen van de zuidelijke grens van Normandië was van cruciaal belang voor hertog William en Robert werd toevertrouwd aan dit belangrijke graafschap dat de grenzen van Bretagne en Bellême bewaakte .

Hij was een van de weinige bewezen metgezellen van Willem de Veroveraar in de Slag bij Hastings en zoals vastgelegd in het Domesday Book van 1086 was hij een van de grootste landhouders in het nieuwe koninkrijk van zijn halfbroer in Engeland.
In het begin van 1066 was Robert aanwezig bij zowel de eerste raad van Lillebonne , die van William’s binnenste cirkel, en de tweede grotere raad hield om de geplande verovering van Engeland door de hertog te bespreken. Robert stemde ermee in 120 schepen te leveren aan de invasievloot, wat meer was dan alle andere magnaten van William. Robert was één van de weinige waarvan bekend was dat hij in de Slag bij Hastings in 1066 was geweest. Hij wordt afgebeeld tijdens een diner in Pevensey op het tapijt van Bayeux, gezeten met zijn broers William en Odo op de dag van de landing in Engeland.

Robert’s bijdrage aan het succes van de invasie werd duidelijk als zeer belangrijk beschouwd door de Veroveraar, die hem een ​​groot deel van de buit gaf; in totaal 797 landhuizen ten tijde van Domesday. De grootste concentratie van zijn eer lag in Cornwall, waar hij vrijwel al die graafschappen in handen had en door sommigen als graaf van Cornwall werd beschouwd.

In 1069 leidde hij samen met Robert van Eu een leger tegen een troepenmacht in Lindsey en pleegde grote slachting tegen hen. Daarna wordt er weinig melding gemaakt van Robert die een afwezige landhouder lijkt te zijn geweest die het grootste deel van zijn tijd in Normandië doorbracht. Samen met zijn broer Odo nam hij deel aan een opstand in 1088 tegen Willem II, maar daarna kreeg hij gratie. Robert stierf in 1095, mogelijk op 9 december,  en koos ervoor om begraven te worden in de abdij van Grestain, in de buurt van zijn vader en naast zijn eerste vrouw Matilda.

Willem de Veroveraar beschouwde hem als een van zijn grootste aanhangers en vertrouwde hem met het belangrijke graafschap Mortain.

Robert was vóór 1066 getrouwd met Matilda de Montgomery. Overleden in 1085. Dochter van Roger de Montgomery, 1e graaf van Shrewsbury (Zie Heren van Montgomery nr. 4) en  Mabel de Bellême (Zie Heren van Bellême nr. 4) en samen hadden ze:

 • Willem, graaf van Mortain , die hem opvolgde. 
 • Agnes die trouwde met André de Vitré, seigneur van Vitré. 
 • Denise, gehuwd in 1078 met Guy, 3rd Sire de La Val. 
 • Emma van Mortain (Volgt 4) 

Via Emma’s dochter Philippa, gravin van Toulouse , was Robert de betovergrootvader van Eleanora van Aquitainië, Hertogin van Aquitanië en achtereenvolgens Koningin van Frankrijk en Engeland. Zij zette haar kinderen en kleinkinderen op belangrijke Europese tronen.

Na de dood van Matilda de Montgomery, trouwde Robert met Almodis. Het echtpaar had geen kinderen.

Uit Wikipedia: Robert van Mortain

 

4. Emma van Mortain
Dochter van Robert, Graaf van Mortain en Earl Van Cornwall en dochter van Mathilde Montgomery.
Zij was gehuwd met Willem IV van Toulouse. Geboren rond 1040, overleden in 1092. Zoon van Pons van Toulouse (Zie Graven van Toulouse nr. 10) en Almodis van La Marche.
Zij hadden één dochter:

Uit:
Wikipedia – Willem IV van Toulouse
Bronnen:
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl

 

Terug naar:

Historische personen

facebook

© 23 november 2019, laatst bijgewerkt op 14 mei 2023