Bijdrage Genealogie Braat

Nakomelingen Braat en Braad van Claas Gabriëlz
Auteur: M.C. Braat, Epe 1979
Genealogisch naslagwerk van het geslacht Braat, 92 pagina’s.

De namen Braat, Braet, Braats, Braets, Braad en Braadt kwamen reeds lang geleden, in de 14e en de 15e eeuw en mogelijk in ons land nog vroeger voor. De schrijfwijze was afhankelijk hoe iemand de naam opschreef, die mondeling was over- gebracht. Zo kon een Braet een broer zijn van een Braat, Braets of een Braats.

 

Te Spijkenisse woonde in de 16e eeuw een landbouwer Adriaen Braet. Hij had een zoon Claes, schepen van Spijkenisse, die ca. 1612 overleed. In de Nederlands Hervormde Kerk te Spijkenisse treffen we het volgende grafschrift aan: “Hier leyt begraven Claes Adriaensz Braet, hij sterf den 2 meert 16..”. Deze Claes was getrouwd met Maertge Jacobs Corvijns. Zij waren de stamouders van een aanzienlijk geslacht. Dit geslacht stierf in 1855 te Oosterhout uit. 

Maertge Jacobs, de weduwe van Claes Adriaensz Braet hertrouwde in 1617 met Gabriël Claesz., een collega-schepen van Claes Adriaensz Braet. Gabriël Claesz was vermoedelijk een zoon van Claes Gabriëlsz..

Maertge Jacobs was de tweede vrouw van Gabriël Claesz. Uit diens eerste huwelijk werden twee zonen geboren: Claes (de Oude) en Jacobus, ook wel Schelhouck geheten. Uit het huwelijk van Gabriël Claesz. en Maertge Jacobs werd één zoon geboren, nl. Claes. Dat kinderen uit één gezin de zelfde voornaam hadden kwam in die tijd wel vaker voor. Zij werden dan aangeduid als “de Oude” of “de Jonge”. Zo kreeg Claes de Bijnaam “Claes de Jonge”. Later staat van Claes geschreven: “Anders geseyt Claes Braet“. Een verwijzing naar de eerste echtgenoot van zijn moeder, of heette zijn vader ook Braat? De tweede zoon uit het eerste huwelijk van Gabriël Claesz. noemde zich echter Jacob Gabriëls Schelhouck.

Claes de Jonge behield zijn bijnaam Braet en gaf deze ook aan zijn kinderen, zodat er een nieuwe familie Braet was ontstaan.
Maertge Jacobs was een bijzondere vrouw; stammoeder van twee geslachten Braat, het ene uitgestorven, het andere leeft nog talrijk voort.

Bijdrage Braat is een onderdeel van Familiedossier Ooms-Braat.

Zie verder:

Geslacht Braat

     facebook     

© 4 december 2021, laatst bijgewerkt op  16 januari 2024