Westland

Topografische gemeentekaart van Westland, per december 2016  © Wikipedia

Westland is een gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente ligt in de streek het Westland en telt 108.603 inwoners (1 januari 2019), op een oppervlak van 90,59 km², waarvan een landoppervlakte van 7990 ha en een oppervlakte van binnenwater van 1060 ha. De gemeente Westland maakt deel uit van het kaderwetgebied Haaglanden en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

De gemeente is op 1 januari 2004 ontstaan door gemeentelijke herindeling Westland waarbij de gemeenten:
De Lier, ‘s-Gravenzande (inclusief Heenweg), Monster (met de kernen Poeldijk en Ter Heijde), Naaldwijk (met de kernen Honselersdijk en Maasdijk) en Wateringen (inclusief Kwintsheul) werden samengevoegd. De twee overige Westlandse gemeenten, Maasland en Schipluiden zijn toen samengevoegd tot de gemeente Midden-Delfland.

Voordat de gemeentelijke herindeling Westland een feit was, bestond de regio Westland uit zeven aparte gemeenten. Toen in de jaren negentig van de twintigste eeuw de vraag op kwam of samengaan niet voordeliger zou zijn, werd een onderzoeksbureau gevraagd een advies te geven. Deze gaf in 2001 het advies dat het samengaan van de zeven gemeenten het best was om sterk te staan richting de grote buurgemeenten. De verschillende gemeenteraden waren nog niet unaniem eens over de te kiezen variant, waarna in iedere kern op 19 september 2001 een referendum werd gehouden onder de bevolking. Omdat het na deze referenda nog niet duidelijk was nam de provincie Zuid-Holland de regie over. Zij stelden een variant voor en lieten de gemeenten erop reageren. Hierna stuurde de provincie het advies naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken die er een wetsvoorstel van maakten. Dit wetsvoorstel werd voorgelegd aan de ministerraad die ermee instemde.

22 mei 2003 werd de wet zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer en op 17 juni 2003 als hamerstuk afgedaan door de Eerste Kamer. Op 1 september 2003 trad de “wet gemeentelijke herindeling van het Westland” in werking waarin staat dat de gemeenten De Lier, ‘s-Gravenzande, Maasland, Monster, Naaldwijk, Schipluiden en Wateringen opgeheven zouden worden. Met ingang van de datum van herindeling, 1 januari 2004, zouden de gemeenten Westland en Midden-Delfland ingesteld worden.

De gemeente Westland ligt in het westen van de Nederlandse provincie Zuid-Holland in de regio Westland. Daarnaast is zij onderdeel van het Stadsgewest Haaglanden en ligt zij op het grondgebied van het Hoogheemraadschap Delfland. Westland grenst in het noorden aan Den Haag, aan het noordoosten voor een klein deel aan Rijswijk, in het oosten aan Midden-Delfland, in het zuiden aan de deelgemeente Hoek van Holland en in het zuidoosten aan Maassluis. Aan de westkant heeft de gemeente een natuurlijke grens, de Noordzee. De steden Den Haag, Delft en Rotterdam met de Rotterdamse haven liggen op een geringe afstand van de gemeente.

De gemeente bestaat uit elf dorpskernen:
De Lier, ‘s-Gravenzande, Heenweg, Honselersdijk, Kwintsheul, Maasdijk, Monster, Naaldwijk, Poeldijk,
Ter Heijde en Wateringen.
Daarnaast zijn er nog een achttal buurtschappen:
Baakwoning, Blaker, Mariëndijk, Nieuwe Tuinen, Oostbuurt, Rolpaal, Westerlee en Westerhonk.

 

Wapen Westland © Wikipedia

Het wapen van Westland is ingesteld in 2004 na het ontstaan van de nieuwe gemeente Westland.

Het wapen van Westland bevat delen van de wapens van de vorige gemeenten die opgingen in Westland. Op de bovenste zijde wordt een leeuw getoond wat staat voor de relaties van de graven van Holland die zij in de Middeleeuwen hadden met de heren van Naaldwijk. De leeuw van Holland en die van Naaldwijk zijn precies hetzelfde. De leeuw van ‘s-Gravenzande verschilt wel met die van Holland, maar is daar wel van afgeleid. De kleuren van De Lier komen terug doordat de in het bovenste gedeelte van het schild de kleuren rood en wit gehandhaafd zijn. Het onderste deel staat voor het vruchtbare Westlandse land achter de duinen. De zilverkleurige tanden staat voor de glastuinbouw, wat in de regio zeer belangrijk is. De vijf punten stellen de vijf voormalige gemeenten voor die gezamenlijk de krachten hebben gebundeld. Boven op het schild is een parelkroon te zien, die afgeleid is van het schild van Monster. Monster had als enige gemeente een parelkroon boven het schild en wordt inmiddels niet meer verleend, alleen deze bestaande kon nog overgenomen worden.

De beschrijving is als volgt: Doorsneden; I in zilver een uitkomende leeuw van keel getongd en genageld van azuur; II in sinopel een vijfmaal uitgetande dwarsbalk van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van veertien parels, waarop drie parels.

Uit: Wikipedia – Westland (Gemeente)

Terug naar:

Gemeenten

  facebook       

© 29 april 2020