Arnold van der Sluis

 

van der Sluis

van der Sluis.

Arnold van der Sluis  (overleden 28 november 1296) was een Brabants ridder. Zoon van Hendrik van Heusden (Zie Heren van Heusden nr. 16) en Elisabeth van Doeveren.
Hij wordt voor het eerst genoemd in een charter over de Abdij van Bernein 1274. Hij was dan medegetuige, als zijn neef Jan III van Heusden en diens ooms Robert en Dirk oorkonden in een zaak, die de familie aanging. Ridder is Arnold dan nog niet; het wordt tenminste niet vermeld. De tweede maal treffen wij hem aan in een charter van 1283. Hierin treedt hij in drie kwaliteiten op, als zijn reeds genoemde neef Jan III oorkondt. Ten eerste als diens leenman, ten tweede als voogd voor zijn tante Mechteld en tenslotte als borg voor zijn neef Jan III en zijn oom Dirk; hij is dan ridder.
Hij was 1e gehuwd met Aleydis van Roistelle.
Na haar overlijden was hij gehuwd met Agnes van de
Boekhorst van de Lek. Dochter van Boudewijn van Noordwijk, heer van Boekhorst.
Het jaar 1288 is in de geschiedenis bekend door de slag bij Woeringen. In juni van dat jaar stond de top van de Brabantse en Gelderse edelen tegenover elkaar. De Heusdens streden aan Brabantse zijde onder het vaandel van Jan I van Cuijk. Behalve Arnold van der Sluijs vochten er zijn neef Jan III van Heusden en diens broer “magister” Arnold. Jan van Heelu, die ooggetuige was van de slag, beschrijft de rol van Arnold van der Sluijs en Dirk van Heusden aldus (er is sprake van het gevangen nemen van Jan III van Heusden):

…. dan si vingen. Maer sine baniere
al sint dat hi ghevaen was
bleef gehouden in den tas (bende)
ontploken, met gheninde (dapperheid)
eerlijc ende wale, toten inde;
Want daer waren bi bleven,
vromighe ridderen, sinen neven,
deze hilden met ghewout:
Van der Slues her Arnout,
dire vroemster ridder een
van de conroete (gevolg), dat wale sceen
aen groete daden, die hi dede;
Maer daer was sijn neve mede
heer Diederic van Hoesdinne,
die men te Coelne inne
vueren moeste na den strijt
daer hi sterf in corten tijt;
Want hem corse sijn leven
vromicheit, die hi gedreven
hadde in den strijt, met groeten daden,
Die ziele moet varen te genaden
soe dat si hemelrike vercrighe!

Blijkbaar heeft Arnold van der Sluijs de strijd wel goed doorstaan, want eind maart 1290 treffen wij hem aan als borg voor Jan I van Cuijk en diens oudste zoon Hendrik van Cuijk, beiden ridder.

Volgens een Kleefse kroniek is Arnold in 1291 medegetuige bij het stichten van het dominicaner klooster te Wezel. Vervolgens ontmoeten wij hem in 1293 weer als borg. Ditmaal voor graaf Floris V van Holland, die een verdrag met de elect van Utrecht sluit. De laatste maal, dat Arnold in de bronnen als levend wordt vermeld, is op 3 juli 1294 als getuige in een charter van Dirk heer van Meurs.

 

Graftombe Van der Sluijs in het weiland te Berne 1870

Hij is begraven in de abdijkerk van de Abdij van Berne. Zijn uit het Latijn vertaalde grafschrift luidt als volgt:

Hij die geliefd was bij allen, ligt hier begraven; geboren uit het bekend Heusdens geslacht, genaamd Arnoud van der Sluijs, ridder. Hij wist hier lage daden te verachten en hield valse handelingen verre van zich. Hij was sterk, schoon, behoedzaam en onverschrokken, rechtvaardig, vredelievend, steeds een vriend van rechtschapenheid. Hij beëindigde zijn leven, gesierd door (de) waardigheid van (zijn) levenswandel op de vierde dag voor de kalenden van de maand december (28 november). In het jaar des Heren duizend en negen maal negen en tweemaal honderd en drie met twaalf (1296). Moge hij zich in de hemel verheugen, zoals ieder gelovige dit smeekt. Dit geve de Vader en de Heilige Geest en de Zoon, Amen.

 

Uit het huwelijk met Agnes van de Boekhorst van de Lek worden zijn dochters geboren:

  • Jutta van der Sluse. Zij trouwde met Wolter III heer van Keppel en Verwolde (Zie Heren van Keppel nr. 5). Uit dit huwelijk worden acht dochters geboren.
  • Beatrix van der Sluse, zij was gehuwd met Jan II van der  Dussen,  heer van Dussen en Heeraartswaarde 1298-1326, leenman van de heren van Putten en Strijen.
  • Lijsbeth van de Sluse (Heusden, 1285-). Zij trouwde met Rudolf II de Cock van Weerdenburg (1242-1316). Hij was een zoon van Rudolf I de Cock van Weerdenburg (1210-1280) en Agnes van Cuyk (ca. 1224-).
  • Agnes, trouwde met Witte van Haemstede

 

Bron: Wikipedia

 

 

 

handtekening 2016

2 februari 2016