Soldaten Adam en Jan Ooms

in het leger van Napoleon

 

Deze genealogie voert door tot 2 Nederlandse militairen in het leger van Napoleon uit het geslacht Ooms.
Adam Adriaensz Ooms (9b) en Jan Aartsz Ooms (10a) dienden in het leger van Napoleon in de 88e Cohorte.

Het geslacht Ooms vindt zijn oorsprong in Groot-Ammers en Nieuwpoort, gelegen in de Alblasserwaard. In de 16e eeuw was de naam nog Oom, wat later Ooms werd.

 

1. Adriaen Adriaenszoon Oom.
Geboren vóór 1525. Waarschijnlijk dezelfde als Adriaen Adriaenszoon die in 1562 procedeert tegen Pieter Willemsz te Ammers-Graveland en in 1563 een overeenkomst sluit met Cornelis Aertsz Vinck over een stuk grond te Ammers-Graveland. De vrouw van Adriaen Adriaensz Oom is onbekend, echter uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen:

 • Sijtgen, huwt Simon Adriaenszoon Blauwen
 • Adriaen (Volgt 2)
 • Adam, geboren ca. 1550. Schepen van Nieuwpoort (1609/1610 en 1717/1618) en burgemeester (1618/1619). Hij is overleden vóór 12-12-1622.

 

2. Adriaen Adriaenszoon Oom.
Hij is geboren omstreeks 1550 en leeft nog in 1622. Zoon van Adriaen Adraensz Oom.
Hij huwt Nelletgen Adriaensdochter, dochter van Adriaen Pieterszoon, schout van Groot-Ammers. Hij wordt in 1590 vermeld als pachter van de wijnen- en bierexcijs van de Baronie van Liesveld en wordt daarin Oomge genoemd. In akten te Ammers-Graveland wordt hij ook wel Oomkens en Noomkens genoemd. Vanaf 1596 is hij schout van Groot-Ammers en substituutschout van Ammers-Graveland. In 1601 wordt hij genoemd als Heiligegeestmeester. Hij is in 1611 schepen in Gelkenes en gaarmeester van de Baronie van Liesveld in 1615. Op 27-2-1597 koopt hij op een publieke veiling een huis en erf te Nieuwpoort aan de oostzijde van de binnenhaven benedendams, afkomstig van wijlen Lijntgen Willems. De inzet van 350 gulden is door Adriaen verhoogd tot 370 gulden, waardoor hij koper is geworden. In 1622 woonde hij aan de Kerksteeg te Gelkenes in de Baronie van Liesveld.
Kinderen van Adriaen en Nelletgen:

 • Adam, (Volgt 3)
 • Eva, geboren ca. 1590. Overleden vóór 15-9-1663. Zij huwt Cornelis Leendertszoon Thoom.

Ooms wapen nieuw3. Adam Adriaenszoon Oom.
Geboren 1575/1580. Overleden 18 of 19-12-1639. Zoon van Adriaen Adriaensz Oom en Nelletgen Adriaensdochter.
Hij was lakenkoper, schout van Gelkenes, burger van Nieuwpoort, waar hij tot 1626 woont en daarna verhuisd naar Gelkenes. Van 1626-1639 was hij schout van Gelkenes. Hij huwt ca. 1605 Maritgen Maertensdochter Verhuysen( zij overleed na 2-11-1619), dochter van Maerten Huybrechtszoon Verhuysen (Zie Genealogie Verhuysen nr. 3) en Adriana Pietersdochter. Kinderen uit dit huwelijk:

 • Adriaen, geboren 1600/1605. Overleden te Nieuwpoort ca. 1676. Secretaris van Nieuwpoort van 1627 tot 1669, secretaris van Gelkenes, notaris en procureur van en te Nieuwpoort, als zodanig reeds genoemd in 1653 tot 1673. Hij huwde (1629) 1e Deborah van der Putte(n), dochter van Adriaen Janszoon van der Putte(n) en Leonora Zabijnsdochter de Clerq (ook genoemd Du Zabijn de Clerq). Adriaen huwde (24-10-1631) 2e Janneken Sabijns de Clerq, jonge dochter wonende te ‘s-Gravenhage . Zij overleed kort voor 13-3-1658.
  Adriaen had 6 kinderen.
 • Pieter, geboren ca. 1605/1610, secretaris van Nieuwpoort. Hij overleed tussen 1684 en 28-5-1688. Hij was tweemaal gehuwd, over zijn eerste echtgenote is niets bekend. Zijn 2e vrouw was Wilmken Corssen Kuyper, jonge dochter van Groot-Ammers of Ammers-Graveland. Pieter had 4 kinderen.
 • Jan, (Volgt 4)
 • Cornelis, jong overleden. Begraven in de kerk van Nieuwpoort 31-8-1618.
 • Neeltgen, geboren ca.1620. Overleden 1678. Zij was getrouwt met Barend Hendricxzoon van Emlichem. Hij was bode en waagmeester van Nieuwpoort. In 1693 was hij ouderling. In dat zelfde jaar overleed hij.
 •  Maritgen, overleden na 21-2-1661. Zij was getrouwd met Thonis Pauliszoon van de Hoef, waardsman van Gelkenes.

 

4. Jan Adamszoon Oom.
Hij is geboren tussen 1610 en 1615. Hij overleed tussen 26-8-1659 (als schout genoemd) en 21-2-1661 (zijn weduwe genoemd). Zoon van Adam Adriaenszoon Oom en  Maritgen Maertensdochter Verhuysen.
Hij is vanaf 11-7-1640 schout van Gelkenes en Groot-Ammers met Ammers-Graveland, Achterland en Peulwijk in de Baronie van Liesveld. Hij huwde ca. 1640 met Philippina Cornelisdr de Cuijper, dochter van Cornelis Pieterszoon de Cuijper (Zie Genealogie de Cuijper nr. 2), rentmeester van de Baronie van Liesveld, en Lijsbeth Willemsdochter.
Kinderen:

 • Adam ± 1640 (Volgt 5)
 • Pieter, overleden in Oost-Indië 1705. In 1689 met het schip “De Sluijs Cronenburg” naar Oost-Indië vertrokken.
 • Cornelis, gedoopt te Groot-Ammers op 28-11-1644 en overleden op 25-3-1693, aldaar. Hij was bode van Groot-Ammers en exploitier van de gemenelands- en dorpsgelden van Nieuw-Lekkerland. Hij was tweemaal gehuwd, t.w.: 1. Lysbeth Cornelisdochter, 2. Jannigje Ariens van der Pijl. Cornelis had 5 kinderen.
 • Anthonia, gedoopt Groot-Ammers 25-11-1646. Zij overleed vóór 15-12-1707 en was gehuwd met Frederick La Fontein.
 • Adriaen, gedoopt Groot-Ammers 20-9-1648. Hij verhuisde naar Waddinxveen en huwde in ca. 1670 met Neeltje Gerritsdochter. Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren.
 • Maria, gedoopt Groot-Ammers 12-3-1651. Zij overleed vóór 15-12-1707 en huwde te Groot-Ammers op 9-3-1681 met Jan Symonszoon de Hooch.
 • Jacobus, gedoopt Groot-Ammers 7-12-1653. Hij overleed vóór 15-12-1707. Zijn vrouw is onbekend, maar hij heeft 1 dochter.
 • Lysbeth, gedoopt Groot-Ammers 8-9-1658. Zij overleed vóór 15-12-1707 en had 1 buitenechtelijk kind: Abraham Ooms.

5. Adam Janszoon Ooms
Hij is te Groot-Ammers geboren in 1640/42. Zoon van Jan Adamszoon Oom en Philippina Cornelisdr de Cuijper.
Hij huwt op 3-7-1664 Maritgen Aerts de Bas, jonge dochter van de Opperstock (Streefkerk), dochter van Aert Corneliszoon de Bas (Zie Genealogie de Bas nr. 3) en Annechie Cornelisdochter. Van beroep is hij korenmolenaar, maar hij is de stamvader van een walvisvaardersgeslacht.

Kinderen van Adam Jansz en Maritgen:

 • Jan Adamsz Ooms 1668 – 1726 (Volgt 6a)
 • Cornelis, gedoopt Groot-Ammers 16-2-1670 en overleden vóór 29-7-1748. Hij huwt Jaapje Cornelis Hoogedijck. Cornelis wordt in 1713 bode van vrije heerlijkheid Langerak en heeft 10 kinderen.
 • Jacobus, gedoopt Groot-Ammers 29-5-1672, waarschijnlijk jong gestorven.
 • Adriaen Adamsz Ooms (Volgt 6b)
 • Annechen (Annigje), gedoopt Groot-Ammers 26-12-1677.
 • Crijn (Quirinus), gedoopt te Groot-Ammers op 18-2-1680 en zijn overlijden wordt aangegeven op 22-5-1750 te Rotterdam. (Volgt Voorouders van Teunis Ooms, kunstschilder nr. 6)
 • Jacobus, gedoopt te Groot-Ammers op 6-12-1682 en is gehuwt met Hillegonda Ariens de Kaarsemaker. Hij is commandeur der walvisvaart op Groenland. Hij vaart van 1712-1731 voor verschillende reders en vangt 52 walvissen. Hij heeft 13 kinderen, waarvan zijn oudste zoon Adam eveneens commandeur ter walvisvaart is.
 • Neeltje, geboren tussen 1683 en 1690. Zij huwde met Dirck Everszoon Bos.
 • Aert, gedoopt Groot-Ammers 25-2-1691.

 

6a. Jan Adamsz Ooms
Hij is te Groot-Ammers gedoopt op 15-1-1668 en overleed vóór 4-8-1726. Zoon van Adam Janszoon Oom en Maritgen Aerts de Bas.
Hij huwde als jonge man in de Opperstock met Anna Jansdochter uit de Opperstock. (Zij overleed na oktober 1692). Jan huwt voor de 2e maal op 14-11-1697 met Adriaentje Maertens Seevenhoven uit Nieuwpoort. 
Dochter van Maerten Bastiaensz Bestevaer Seevenhoven (Zie Genealogie Seevenhoven nr. 2) en Lijntje Maertensdr. Zij woonde te Schoonhoven.
Kinderen uit het eerste huwelijk:

 • Christoffel  1687 – ….
 • Aert Jansz Ooms (Volgt 7a)
 • Pieter  1691 – ….
 • (Lijntje) 1692 – ….

Uit het tweede huwelijk:

 • Jan  ± 1700 – ….
 • Maarten  1698 – ….
 • Anna  1703 – …. Zij is volgens traditie genoemd naar de eerste vrouw.
 • Adam Jansz Ooms (Volgt Genealogie Ooms nr. 7).
 • Meertje Philippijntje  1707- ….
 • Cornelis  1710 – 1744.
 • Wellenaer  1713 – ….

 

 

6b. Adriaen Adamsz Oom
Gedoopt op 14 april 1675, overleden 2 januari 1748. Zoon van  Adam Jansz Ooms  en Maritgen Aerts de Bas.
Hij was gehuwd met Hendrina Sophia Jurriaensdr ter Horst. Overleden op 5 augustus 1750.
Adriaen was commandeur ter walvisvaart op de Groenlandvaart bij verschillende rederijen.
Aantal gevangen walvissen 99 in 27 reizen.
Het gezin woont eerst in Langerak en vanaf 1716 in Nieuwpoort.
Van 1729 tot 1732 was hij schepen van Nieuwpoort en van 1737 tot 1738 burgemeester.
Kinderen:

 • Anna Catharina Ooms 1702 -1780
 • Anna Ooms 1704 – 1729
 • Jurriaen Ooms
 • Elisabeth Ooms 1709 – 1781
 • Adam Ooms  1711- ….
 • Adam Adriaensz Ooms  1714 – 1776 (Volgt 7b)
 • Maria Ooms  1716 – ….
 • Jan 1718 – 1719
 • Kornelia Ooms 1719 – 1790
 • Meertje  …. – 1743

 

7a. Aert Jansz Ooms
Gedoopt op 25 september 1689 te Groot-Ammers. Overleden  voor 1745. Zoon van Jan Adamsz Ooms (Zie Genealogie Ooms nr. 6) en Anna Jansdr. Hij huwde met Geertje Harmensen van der Linden. Gedoopt 1 januari 1696 te Groot-Ammers. Overleden op 14 mei 1772 te Ammerstol. Zij huwde 2e als weduwe met Dirk Snel.
Kinderen van Aert en Geertje:

 • Pieter Ooms  1717 – 1791
 • Harman Ooms   1719 – 1800
 • Anna Ooms  1721 – 1812
 • Lysbeth Ooms  1723 – 1794
 • Maggeltje Ooms  1725 – < 1742
 • Jan Aertsz Ooms  1727 – 1817 (Volgt 8a)
 • Huych Ooms  1730 – 1737
 • Arjaentje Ooms  1732 – 1818
 • Huigh Ooms 1737 – 1778

 

7b. Adam Adriaensz Ooms
Gedoopt te Nieuwpoort 15 juli 1714, overleden 10 januari 1776 aldaar. Zoon van Adriaen Adamsz Oom en Hendrina Sophia Jurriaensdr ter Horst. Hij huwde op 24 november 1740 te Nieuwpoort met Johanna van der Ham, jonge dochter van Ameyde.Gedoopt op 14 juli 1715. Dochter van Hendrick Dirksz van der Ham en Cornelia Houtniet.
Adam was commandeur bij verschillende rederijen op de Groenlandvaart.
Aantal gevangen walvissen: 108.
Kinderen:

 • Anna Ooms  1742 – 1818, gehuwd met Symon Machielsz Hoogerzeijl. Commandeur op de Groenlandvaart.
 • Cornelia Ooms  1744 – ….
 • Henderina Ooms  1746 – 1754
 • Adriana Ooms  1748 – ….
 • Adriaen Adamsz Ooms  1750 – 1808 (Volgt 8b)
 • Henrica Ooms 1752 – 1752
 • Hendrina Sophia Ooms  1754 – 1810
 • Hendrick Ooms 1755 – 1798
 • Maria Ooms  1757 – 1781

 

8a. Jan Aertsz Ooms
Gedoopt op 28 september 1727 te Groot-Ammers. Overleden op 26 januari 1817 te Lopik. Zoon van Aert Jansz Ooms en Geertje Harmensen van der Linden.
Hij huwde op 31 december 1752 te Ammerstol met Seeligje Willemse de Jong. Gedoopt te Ammerstol op 14 november 1723, overleden op 27 oktober 1806 aldaar.
Kinderen:

 • Aart Jansz Ooms  1753 – 1834 (Volgt 9a)
 • Willem Ooms  1755 – 1808
 • Magteltje Ooms  1758 – 1807
 • Adriaantje Ooms 1761 – 1798

 

8b. Adriaen Adamsz Ooms 
Gedoopt op 27 september 1750 te Nieuwpoort, overleden op 23 september 1808 aldaar.
Zoon van Adam Adriaensz Ooms en Johanna van Der Ham.
Hij huwde in 1775 te Nieuwpoort met Cornelia Arie Leenderts Eland. Gedoopt op 19 februari 1747 te Oud-Beijerland, maar woonachtig te Maasland-sluis. Overleden op 28 maart 1831 te Nieuwpoort. Dochter van Arie Leendertsz Eland en Geertruijd Pieters de Man.
Adriaen is commandeur op de Groenlandvaart in 1776 voor reder Van Marle en Speciaal te Zaandam. Aantal gevangen walvissen: 2,5. Schepen te Nieuwpoort.
Kinderen:

 • Anna  Ooms  1776 – 1798
 • Ary Leendert Ooms  1777 – 1779
 • Adam Adriaensz Ooms  1780 – 1780 (Volgt 9b)
 • Geertruy Ooms  1781 – 1861
 • Maria Ooms 1784 – 1852
 • Adam Ooms  1787 – ….
 • Ary Leendert Ooms 1789 – 1861

 

9a. Aart Jansz Ooms
Gedoopt op 11 november 1753 te Ammerstol. Overleden op 3 februari 1834. Zoon van Jan Aertsz Ooms en Seeligje Willemse de Jong.
Van beroep was Aart: bode van de polder.
Hij was 1e gehuwd als jongeman van Klein-Ammers (Ammerstol) op 8 augustus 1779 te Lopik met Hendrikje Engelsdr Bouwman. Weduwe van Marcus Swent. Zij is overleden op 8 augustus 1808.
Zoon uit dit huwelijk:

 • Jan Aartsz Ooms  1791 – 1813 (Volgt 10a)

Aart trouwde 2e op 26 januari 1815 te Lopik met Johanna Margrieta van Ypenburg.
Kinderen uit dit huwelijk:

 • Celia Ooms  1815 – 1835
 • Jan Ooms  1817 – 1892

 

9b. Adam Adriaensz Ooms
Gedoopt op 27 mei 1787 te Nieuwpoort. Zoon van Adriaen Adamsz Ooms en Cornelia Arie Leenderts Eland.
Hij diende in het leger van Napoleon in het 88e Cohorte (stamboeknr. 952).
Van hem is daarna niets bekend.

 

10a. Jan Aartsz Ooms
Gedoopt op 30 oktober 1791 te Lopik, overleden in 1813 te Breslau. Zoon van Aart Jansz Ooms en Hendrikje Engelsdr Bouwman.
Van beroep was Jan: timmermansknecht.
In een akte wordt vermeld dat hij “als conscrit der klasse van 1811 is vertrokken” (conscrit = dienstplichtige).
Hij diende in in het leger van Napoleon in het 88e Cohorte (stamboeknr. 1099).

Volgens een verklaring is Jan in 1813 overleden in het hospitaal te Breslau (hoofdstad van Pruisen, thans de stad Wrocła in Polen). De Franse keizer Napoleon gebruikte een aantal garnizoenssteden, zoals Breslau, als uitvalsbases tegenover Rusland en Oostenrijk. 
Hij  huwde op 8 maart 1812 met Leisje Muijs (1789 – 1839). Zij hertrouwde in 1834 met Matthijs Palsgraaf.
Kinderen van Jan en Leisje:

 • Hendrikje Ooms
  Geboren op 16 augustus 1812 te Stolwijk, overleden op 1 mei 1883 aldaar.
  Zij was gehuwd met Burger Oskamp.
 • Anna Ooms
  Geboren op 31 oktober 1813 te Stolwijk. Overleden op 13-5-1887.
Bronvermeldingen:
Vijf Eeuwen Ooms 1995
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl

 

Soldaten onder Napoleon

Adam Ooms en Jan Ooms hebben gediend in het leger van Napoleon bij het 88e Cohort van de Nationale Garde van het Franse Keizerrijk. Het stamboek van deze eenheid is nog niet online beschikbaar, zodat nadere bijzonderheden nog niet gegeven kunnen worden.

De Nationale Garde van het Franse Keizerrijk was een thuisleger dat in maart 1812 door Napoleon werd opgericht in verband met de komende Veldtocht naar Rusland. Tijdens de afwezigheid van de Grande Armée zou Frankrijk (waar het Nederlandse grondgebied toen ook toe behoorde) onbeschermd achterblijven. De Nationale Garde kreeg zo de taak grenzen, kustgebieden en strategische objecten te beschermen en binnenlands de openbare orde te handhaven. Het aantal dienstplichtigen dat voor de Nationale Garde werden opgeroepen was relatief klein.

De Nationale Garde was dus niet bedoeld voor inzet in het buitenland, maar na de enorme verliezen van de Grande Armée in Rusland werd deze bepaling al in februari 1813 losgelaten. Het 88e Cohort werd overgeheveld naar de Grande Armée, waar het met het 3e, 76e en 77e Cohort werd samengevoegd tot het 146e Regiment Infanterie van Linie. Het stamboek van dit regiment is verloren gegaan bij een brand in de Pruisische legerplaats Wesel.

Nadere gegevens zijn niet voorhanden.

Bronvermeldingen:
Berghapedia
Napoleon in Nederland

 

 

Terug naar:

Ooms is de naam

 facebook

© 12 januari 2019, laatst bijgewerkt op  6 november 2022