Lienden

 

Gemeente Lienden circa 1867, door J. Kuyper.

Lienden is een dorp in de Betuwe, behorend tot de gemeente Buren, in de Nederlandse provincie Gelderland. Het dorp staat vooral bekend om zijn fruitteelt. In 2019 telde het 5.760 inwoners en daarmee is het de grootste kern van de gemeente Buren.

De geschiedenis van Lienden heeft in de middeleeuwen nauw samengehangen met het adellijk geslacht Van Lynden. Het oudst bekende lid van dit geslacht, Arnold d’ Aspremont, werd door huwelijk met Helena van Beusichem heer van Lienden. Zijn nazaten gingen zich van Lynden noemen. Dirck III van Lynden (<1285-1368), Heer van Lienden, Leede, Oldenweert, Ommeren & Aalst, was de eerste Erfschenk van het Hertogdom Gelre en lid van het hof van keizer Albrecht I (rooms koning). Hij is in de streek bekend van zijn schermutselingen rond 1319 met Gwijde van Avesnes (de bisschop van Utrecht). Daarbij werd de in de Mars aan de (oude) Rijn gelegen, door de bisschop enkele jaren eerder gebouwde Tollenburg verwoest. De Tollenburg lag dicht bij het kasteel van Dirck van Lynden, Huis Ter Lede.

Lienden vormde tot 1999 een zelfstandige gemeente. Het was eertijds een heerlijkheid, waarvan de helft tot 1811 in het bezit was van de abdij te Elten. De andere helft ging diverse malen in andere handen over, het laatst in 1709, van de Rekenkamer van Gelderland. Op 1 januari 1812 werd een gemeente Lienden gevormd, waaronder de buurtschappen en dorpen Aalst, De Marsch, Ingen, Meerten, Ommeren, Kesteren en Lede en Oudewaard vielen. Op 1 januari 1818 werd de gemeente verkleind, Lede en Oudewaard werd met het ten zuiden van de Rijn gelegen deel van de Wolfswaard een zelfstandige gemeente. Kesteren werd samengevoegd met de gemeente Heusden (Gld) onder de naam Kesteren. Op 1 januari 1999 werd de gemeente Lienden opgeheven en bij de gemeente Buren gevoegd.

De hervormde kerk was oorspronkelijk gewijd aan Maria is een rijksmonument. De kerk dateert in haar huidige vorm uit de 15de eeuw. In 1861 en 1932 zijn eeuwenoude muurschilderingen ontdekt en van de bedekkende lagen witsel ontdaan.

In Lienden staan de torenmolen De Zwaan (anno 1644) en de poldermolen De Marsch (anno 1885)

Het dorp heeft twee basisscholen: De Sterappel (openbaar) en de Eben Haëzerschool (protestant christelijk). Zij dateren van, respectievelijk, de jaren dertig en zestig van de 20e eeuw.

Een bijzondere geschiedenis kent het monumentale pand ‘Het wapen van Lienden’, centraal in het dorp gelegen, schuin tegenover het voormalig gemeentehuis dat zelf eveneens een gemeentelijk monument is.

In de jaren 1840, 1905, 2012 en 2016 werden in een boomgaard in Lienden gouden Romeinse munten uit de vierde en vijfde eeuw gevonden. De jongste munt is van keizer Majorianus van het West-Romeinse Rijk. Hij regeerde van 28 december 457 tot 2 augustus 461.

Wapen van Lienden (1947 – 1998)

Het wapen van Lienden toont het wapen van de voormalige gemeente Lienden. Het wapen werd aan de gemeente verleend met het Koninklijk Besluit van 17 juli 1947. De omschrijving luidt:

“In keel een kruis van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen.”

Het gaat hier om het familiewapen van Van Lynden. Het schild ten slotte gedekt met een gravenkroon. Op 1 januari 1999 werd de gemeente opgeheven en toegevoegd aan de gemeente Buren. Er werden geen elementen opgenomen in het wapen van Buren.

Uit:
Wikipedia – Lienden
Wikipedia-Wapen van Lienden
Resources.huygens.knaw.nl/Arnold van Lynden en nazaten

 

Voorouders:

  • Baete van Randwijck
    Geboren rond 1440 te Lienden, overleden voor 1482 te Tiel. Dochter van Gijsbert van Randwijck en Johanna Vonck.
    Zij was gehuwd met Bartholomeus Bartholomeusz van Eck.
  • Margaretha van Brakell
    Geboren rond 1550 te Lienden. Dochter van Johan van Brakell tot Kermestein en Johanna van Meerten.
    Zij was gehuwd met Jhr. Dirck van Eck.

Zie ook:

Heren van Lynden

Terug naar:

Dorpen en Steden

  facebook       

© 21 september 2020