De naam Braat

Verklaring:
De familienaam Braat, eertijds B(a)raet geschreven en hedentendage de Nederlandse spellingvorm van de Vlaamse naam Braet, is vermoedelijk een bijnaam op basis van het Middelnederlandse woord baraet of beraet, van het Oudfranse barat en derhalve een pendant van de Franse naamsvormen Barat, Baratte, Barrat en Brat, met de betekenissen ‘drukte, verwarring, rumoer, bedrog’. Mogelijk was het een bijnaam voor een druktemaker of iemand die zich pochend, overmoedig, met list en bedrog, met pracht en praal door het leven sloeg. Vergelijk: “Meyster Baraet van Lozane die draget bonte cleider ane, om dat hi ridder scinen soude”.


Varianten of samenstellingen op de naam Braat:

Braad, Braat y Mendia, Bradt (in Oost-Vlaanderen), Braatz, Braet, Brat, Van der Ent Braat, Exposito Braat.

Naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Baras, Barra(s), Braat, Braet – Bijnaam, ofra. barat, mnl. baraet, beraet: bedrog, list, bedriegerij, bedrieglijk spel, goochelspel; drukte, verwarring, rumoer. Naamsvermeldingen: Johannes filius Jacobi Baraet, Deerlijk 1245; Boid Baraet, Calais 1295; Pierart Boraet, Kortrijk 1426; Arent en Willem Braet, erven van Willem Baraet, Baarle 15e eeuw [WFB2, p 87].
• Gheerolf Baraet, (Nevele) 1424. Voorouder: Franchoys Braet, molenaar te Ruiselede tweede helft 16e eeuw [André Braet, Het geslacht Braet door de eeuwen heen (1295-1980), Erembodegem/Aalst 1981; vgl. F. Debrabandere, in: De Leiegouw 24 (1982), p 247].
• Claes Gabriels, ovl. Spijkenisse 1603, gehuwd met Beatris Cornelis; grootvader van Claes Gabrielsz Braet (de eerste met deze familienaam) [‘Wapenregister’, in: Jb. CBG 48 (1994), p 263].
• [A. Braet, De Braetroute, +Erembodegem-Aalst 1996; met hoofdstuk ‘Onze familienaam’].
• [M.C. Braat, Bijdrage genealogie Braat, nakomelingen van Mees Jansz. Braet, A. Braet en P. Braats, Epe 1978].
• [M.C. Braat, Bijdrage Genealogie Braat, nakomelingen Braat en Braad van Claes Gabriëlz. te Epe, 1979].
• Baras, -atte, -a(th), Barra(s), -at, -att(e), Beraet(s), -a(t), Borra(s), Bouras, Boraet, Braat, Brae(d)t, Brad, Bra(d)t:  BN. Ofr. barat, Mnl. baraet, beraet: bedrog, list, bedriegerij, bedrieglijk spel, goochelspel; drukte, verwarring, rumoer. 1245 Joh. filius Jacobi Baraet, Deerlijk (DEBR. 1980); 1295 Boid Baraet, Kales (GYSS. 1963); 1426 Pierart Boraet, Ktr. (DEBR. 1958); 15e e. Arent en Willem Braet (erven van) Willem Baraet, Baarle (A. BRAET, Het geslacht Braet…, 1981). Vgl. ook E. Barra(t) (REANEY).  [WFB2]
• Braat, Braet: Samengetrokken uit Mnl. baraet, beraet `bedrog, list, bediegerij, bedrieglijk spel, goochelspel; drukte, verwarring, rumoer’ < Ofr. barat. 15de e. Arent en Willem Braet (erven van) Willem Baraet, Baarle (A. BRAET, Het geslacht Braet, 1981).

 

Naamdragers Braat

Wereldwijd (2019) dragen ongeveer 2.205 mensen de achternaam Braat.
De namen tonen geen verwantschap aan.
Hieronder de landen Top 10:

Nederland 1.647
Verenigde Staten 156
België 98
Canada 87
Australië 84
Frankrijk 41
Denemarken 33
Brazilië 20
Schotland 4
Thailand 4
Bronnen:
Nederlandse Familienamenbank- Braat
Familienamen.be/Braat
Familienamen.be/Braet
Overig:
CBG Bronnen: Braat

Zie verder:
Bijdrage Genealogie Braat
Familiedossier Ooms-Braat
Genealogie Braat

facebook

 

© 10 juli 2020,    laatst bijgewerkt op  8 mei 2023