Genealogie Van Oostrum

Oostrum (Upgoa) was een dorpje ter hoogte van het Groenedijkje in het Goysedorp, naast het kasteel Ten Goye. Het bestond in eerste instantie uit een hofstede (Osterhem) met enkele kleine boerderijen en was een tegenhanger van Westrum. Later kwam er meer bewoning en zelfs een kerkje.

De hofstede Oostrum in ‘t Goij was leenroerig aan de bisschop van Utrecht.

De hofstede behoorde vanaf de 14e eeuw tot het geslacht Van Oostrum. Het lijkt erop dat de Oostrums na het verdwijnen van de macht van de graven van Goye halverwege de 14e eeuw meer aanzien kregen. In officiële documenten kregen ze het predikaat ‘knape’, hetgeen duidde op een hogere sociale status.
In de 16e eeuw verkrijgen sommigen van het geslacht Oostrum het ridderschap. De familie was toen niet meer met het boerenleven bezig en rond 1630 is de Oostrummerhofstede dan ook verdwenen.

van oostrum wapen

Van Oostrum

Ook krijgt deze familie Wickenburgh in het bezit. Wickenburgh is een landgoed van 22 hectare ten westen van het Goyse Dorp. Op het landgoed staat een hoofdgebouw, een koetshuis, een tuinmanswoning, een duiventoren en nog wat kleinere gebouwtjes. Op het landgoed bevindt zich veel bos. De oudste geschiedenis van Wickenburgh gaat terug naar de middeleeuwen.
In 1409 komt Wickenburgh in bezit van Willem Eliasz van Oistrum, een grondeigenaar van de oostkant van het huidige Goyse Dorp. Wordt Wickenburgh in de 15e eeuw nog een kasteel genoemd, in 1641 blijkt het een dwarsboerderij te zijn met gracht.
(Bron: Oud Houten)

 

 

1. Snoy Willamsz van Schayck
Geboren rond 1390 in Houten, overleden voor 1450 in Houten. Zoon van Willam van Schadewijck en Lijsbeth.
Hij was gehuwd met Feye van Oistrum, dochter van Willem Eliasz van Oistrum en Elisabeth Gerritsdr van Damassche.
Snoy komt te overlijden aan de gevolgen van een gevecht met Jan van Rossem. In het Oudschildregister van 1449 werd Snoy van Schayck Willamsz aangeslagen voor 43 morgen land rond Houten.
Het nageslacht van kind 1 gaat verder als het geslacht van Schayk, de nakomelingen van kind 2 gaan verder onder de naam van Oostrum.
Kinderen:
– N.N. Schayk
– William Snoyensz van Oostrum  ± 1435-1525

2. William Snoyensz Schayck van Oostrum
Geboren rond 1435, overleden in 1525. Zoon van Snoy Willamsz van Schayck en Feye van Oistrum.
Hij was gehuwd  met Bely Wemaersdr van Lichtenberch.
Zoon:
– Jan Willemsz van Oostrum  1474 – na 1546

3. Jan Willemsz van Oostrum
Geboren in het jaar 1474 in Houten, overleden na 1546 in Houten. Zoon van Willam Snoyensz van Oostrum en Adriana.
Hij was gehuwd met Fey Stevensdr de Witt in 1499 te Houten. Geboren rond 1482, overleden rond 1536. Dochter van Steven Jansz de Witt en Reijmborch.
Hij woonde op de Wetering onder Schonouwen waar hij voor het grootste deel huurder en erfpachter was van de landerijen die zijn vader in gebruik had.
Kinderen:
– Anthonis Jansz van Oostrum  ± 1500-  ….
– Adriaan Jansz van Oostrum  1505-1576
– Berent Jansz van Oostrum  ± 1510-1587
– Jan Jansz van Oostrum  ± 1512-< 1562
– Hendrickgen Jansdr van Oostrum  ± 1517- ….
– Anna Jansdr van Oostrum  ± 1522- ….
– Reymborch Jansdr van Oostrum  ± 1527- ….

4. Adriaan Jansz van Oostrum
Geboren in 505 in Houten, overleden in 1576. Zoon van Jan Willemsz van Oostrum en Fey Stevensdr de Witt.
Hij huwde met Lijsbeth Stevensdr van Schayck in 1540 te Houten. Zij was een dochter van Steven Gijsbertsz van Schayck (Zie Genealogie van Schayck nr. 4) en Mechteld Hermansdr van Schoneveld.
Kinderen:
– Jan Adriaansz van Oostrum  1545-1586
– Anthonius Adriaansz van Oostrum  1547- ….
– Steven Adriaansz. van Oostrum  1548- ….

5. Jan Adriaansz van Oostrum
Geboren in 1545 te Houten, overleden in 1586 in Houten. Zoon van Adriaan Jansz van Oostrum en Lijsbeth Stevensdr van Schaik.
Hij is getrouwd met Marrichgen Eerstens Jacobsdr van Schaik in het jaar 1575. Zij was een dochter van Ernst Jacobsz van Schaijk en Aaltge Jansdr.
Kinderen:
– Grietgen van Oostrum  1575 – ….
– Adriaan Jansz van Oostrum  1576-1630
– Eerst Jansz van Oostrum  1577-1647
– Anthonis Jansz van Oostrum  1580-1653

6. Adriaan Jansz van Oostrum
Geboren in 1576 te Bunnik, overleden in 1630 te Bunnik. Zoon van Jan Adriaansz van Oostrum en Marrichgen Eerstens Jacobsdr van Schaik.
Hij is getrouwd met Annichjen Cornelisdr. in het jaar 1600 te Bunnik. Annichjen is geboren in 1575, overleden in 1637 te Bunnik.
Kinderen:
– Adriaan van Oostrum  1595-1645 (Volgt 7a).
– Ernst Gerrit van Oostrum  1600-1639 (Volgt 7b).
– Cornelis Adriaansz van Oostrum
– Jan Adriaansz van Oostrum
– Marichgen Adriaan Janssdr van Oostrum

7a. Adriaan Adriaansz van Oostrum
Geboren in 1595 te Jaarsveld, overleden op 6 februari 1645 in Jaarsveld. Zoon van Adriaan Jansz van Oostrum en Annichjen Cornelisdr.
Hij was gehuwd met Hendrickje de Reus in 1620 te Jaarsveld.
Kinderen:
– Annetje van Oostrum  1622- ….
– Jan van Oostrum  1627- ….
– Arien van Oostrum  1630-1669
– Cornelis van Oostrum  1631-  ….
– Hendrick van Oostrum  1634-  ….
– Arien Eerstz van Oostrum  1639 – 1706 (Volgt 8a)
– Pieter van Oostrum  1640- ….

7b. Ernst Gerrit van Oostrum
Geboren in 1600 te  Lopikerkapel, overleden 1639.
In 1636 was hij gebruiker van zijn vaders hofstede.
Hij was gehuwd met Marrigje Cornelisdr.
Kinderen:
– Cornelis Ernsts van Oostrum  ± 1630 – ….
– Arie Ernsts van Oostrum  1636 – ± 1706


8a. Arien Eerstz van Oostrum
Geboren in 1639 in Jaarsveld, overleden in 1706 in Lopikerkapel. Zoon van Adriaan van Oostrum en Hendrickje de Reus.
Schepen van Jaarsveld. in 1699 was hij Burgemeester van Jaarsveld.
Hij was gehuwd met Grietje Marrigjen Claesdr Blom op 26 mei 1661 te Lopik. Grietje is geboren in 1637 in Lopik, overleden in 1706 in Lopik. Dochter van Claes Sebastiaensz Blom en Adriaentgen Thomasse Pellen.
Kinderen:
– Pieter Arijenz van Oostrum  1677-1747 (Volgt 9a).
– Grietjen Ersten van Oostrum  …. -1734
– Jan Ersten van Oostrum  …. -1748
– Jacob Ariensz van Oostrum  1664- ….
– Maayken Ariens van Oostrum  1667- ….
– Ernst Ariensz van Oostrum  1670-1751
– Thomas Arijens van Oostrum  1671- ….
– Claasje Ariens van Oostrum  1672- ….
– Marrichjen van Oostrum  1674- ….

8bArie Ernsts van Oostrum
Geboren circa 1630 te Lopikerkapel, overleden 1706 te Lopikerkapel.
Hij trouwde op 26 mai 1661 te Lopik met Grietje Claasdr Blom. Geboren 1640 te Lopik. Dochter van Claas Bastiaans Blom en Adriaantje Thomasdr Pellen.
In 1699 was hij burgemeester van Jaarsveld.
Kinderen:
– Thomas Ariens van Oostrum
– Maaike Ariens van Oostrum
– Ernst Ariens van Oostrum (Volgt 9b).
– Claasje Ariens van Oostrum
– Marrigje Ariens van Oostrum
– Pieter Ariens van Oostrum
– Aaltje Ariens van Oostrum
– Adriaan Ariens van Oostrum
– Jacob Ariens van Oostrum
– Jan Ariens van Oostrum

9a. Pieter Arijenz van Oostrum
Geboren in 1677 in Jaarsveld, overleden op 30 september 1747 in Jaarsveld. Zoon van Arien Eerstz van Oostrum en Grietje Marrigjen Claesdr Blom. Hij was schepen van Jaarsveld.
Hij was gehuwd met Jannigje Cornelisdr Boode op 30 juli 1699 te Jaarsveld. Dochter van Cornelis Jansz Boode (Zie Genealogie Boode nr. 3) en Willemkje Ariens Vink.
Kinderen:
– Cornelis Pietersz (Ariensz) Oostrum  1715-1774
– Arie Pietersz Oostrum  1705-….
– Willempje Pieters van Oostrum  1708-
– Ernst Pieters van Oostrum  …. -1772
– Pietertje Pieters van Oostrum  1715-1747
– Adriaantje Pieters van Oostrum  1708-
– 
Grietje Pieters van Oostrum  …. -1772 (Volgt 10a)
– Claas Pieters van Oostrum
– Claasje Pieters van Oostrum  1720-

 

9b. Ernst Ariens van Oostrum
Geboren 1670 te Meerkerkerbroek, gedoopt op 20 januart 1670 te Meerkerk. Overleden 1751 te Lopik. Zoon van Arie Ernsts van Oostrum en Grietje Claasdr Blom.
Hij trouwde op 2 maart 1690 te Lopik met Marrigje Jans Doncker. Geboren 1667,  gedoopt 20 maart 1667 te Streefkerk. Dochter van Jan Bastiaans Doncker (Zie Genealogie Doncker nr. 2) en Neeltje Cornelisdr. Baardman.
Kinderen:
– Arie Ernsts van Oostrum
– Grietje Ernsts van Oostrum (Volgt 10b).
– Jan Ernsts van Oostrum
– Lijsje Ernsts van Oostrum
– Bastiaan Ernsts van Oostrum
– Adriaan Ernsts van Oostrum
– Neeltje Ernsts van Oostrum

10a. Grietje Pieterse van Oostrum
Geboren rond 1708 in Jaarsveld, overleden rond 1772 in Willige Langerak.
Zij was een dochter van Pieter Ariensz van Oostrum en Jannigje Cornelisdr Boode.
Zij is gehuwd rond 1728 te Willige Langerak met Jan Cornelisz Stigter.
Geboren rond 1703 in Willige Langerak, overleden rond 1777 in Jaarsveld. Zoon van Cornelis Stigter.
Kinderen:
– Pieter Jansz Stigter  1729- …. (Volgt Genealogie Stigter nr. 3)
– Cornelis Jansz Stigter  1731-1807
– Jannigje Jansse Stigter  1732- ….
– Arie Stigter  ± 1733-1822
– Hendrikje Janse Stigter  ± 1736- ….
– Willem Stigter  ± 1745- ….
– Jan Stigter  ± 1747-1822

10b. Grietje Ernsts van Oostrum
Geboren 1693 te Lopik. Overleden 1734, begraven 12 oktober te Lopik.. Dochter van Ernst Ariens van Oostrum en Marrigje Jans Doncker.
Zij trouwde 1e op 22 januari 1713 te Lopik met Arie Ariens van der Velden.
Zij trouwde 2e op 2 april 1724 te Lopik met Cornelis Cornelisz Graafland.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
– Adrianus Ariens van der Velden
– Ernst Ariens van der Velden
– Marrigje Ariens van der Velden
– Gijsbert Ariens van der Velden
– Neeltje Ariens van der Velden
– Barbara Ariens van der Velde (Volgt 11).
– Gijsbert Ariens van der Velden
Kinderen uit het tweede huwelijk:
– Cornelis Cornelisz Graafland
– Adriaantje Cornelisdr Graafland
– Claasje Cornelisdr Graafland

11. Barbara Ariens van der Velde
Geboren 1720, gedoopt 18 augustus 1720 te Lopik. Overleden 4 februari 1763 te Stolwijk. Dochter van Grietje Ernsts van Oostrum en Arie Ariens van der Velden.
Zij trouwde op 22 november 1743 te Stolwijk met Pieter Jacobs Huijsman.Geboren 1717, gedoopt 5 dec 1717 te Stolwijk. Zoon van Jacob Pieters Huijsman en Marrigje Pieters van der Hek.
Kinderen:
– Jacoba Pieters Huijsman
– Arie Pieters Huijsman
– Grietje Pieters Huijsman
– Marrigje Pieters Huijsman (Volgt Genealogie Huijsman nr. 7).
– Jacob Pieters Huijsman
– Ernst Pieters Huijsman
– Pietertje Pieters Huijsman