Heren van Rhoon

 Biggo

De plaats Rhoon ontstond op een zandplaat in de Oude Maas. De Zeeuwse Jonker Biggo van Duyveland kreeg deze plaat in 1199 in pacht van graaf Dirk VII van Holland. Hij liet hem indijken en met een kasteel bebouwen, wat het begin van Rhoon vormde: de Heerlijkheid Rhoon (het huidige gebied tussen de Dorpsdijk, Oud-Rhoonsedijk en Werkersdijk).

Rhoon (voorheen vaak gespeld als Roon) is een samentrekking van Roden en staat voor een plaats waar een stuk bos gerooid is. Het wordt al vermeld in 1230 (Ecclesia de Roden) en in 1299 (Roeden).

Wapen van de heren van Rhoon

Rhoon

Biggo van Duyvelant liet een kasteel bouwen dat tijdens de Sint-Elisabethsvloed van 1421 werd verwoest; dit is vervangen door het huidige Kasteel van Rhoon. Rhoon was officieel een ridderhofstad en kwam zodoende vaak in andere handen terecht. Toen in 1683 Heer Pieter van Duyvelant van Rooden de ridderhofstad verkocht, betekende dit het einde van de lijn Van Duyveland.

 

Bron: Wikipedia

 

1. Boudijn
Overleden vóór 21 januari 1199; vermoedelijk broeder van Biggo, die 21 januari 1199 van de graaf van Holland, ten behoeve van hemzelf en zijn neven, heeft gekocht: het land onder Pendrecht, met de tienden, collatierecht en het ambacht, gelegen tussen kerkhof van Pendrecht en het ambacht Katendrecht, met het recht aldaar een kasteel of slot te bouwen en dijken te maken.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

 • Willem ute Duvelant (Volgt 2)

 

2. Willem ute Duvelant
G
eboren circa 1180/90 (onmondig 1199). Zoon van Boudijn.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

 • Boudijn Willems Duvelant (Volgt 3)

 

3. Boudijn Willems ute Duvelant
Alias Boudijn van Roden, geboren circa 1230, verwerft een ambacht in Duveland groot 80 gemeten (1282), ambachtsheer van Rhoon (vermeld 1311), overleden na 31 juli 1311. Zoon van Willem ute Duvelant.
Hij was gehuwd met Machteld van Malsen.
Zoon:

 • Pieter van Ernemuiden (Volgt 4)

 

4. Pieter  I van Roden
Geboren circa 1260, ambachtsheer van Rhoon (vermeld 1311). Zoon van Boudijn Willems ute Duvelant en Machteld van Malsen.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
(Volgt 5)

Wendelnesse2

Wapen Alverade van Wendelnesse

 

5. Boudijn van Roden
Geboren circa 1290, balling (1321), ambachtsheer van Rhoon (1321-40), overleden vóór 3 januari 1347. Zoon van Pieter van Ernemuiden.
Hij trouwde met Alverade van Wendelnesse. Overleden na 6 maart 1373. Dochter van Gilles van Wendelnesse (Zie Heren van Wendelnesse nr. 3). (De wapens die van de vrouwen van de heren van Rhoon op deze pagina te zien zijn, zijn te bezichtigen op gebrandschilderde ramen in het kasteel van Rhoon).
Zoon:

 • Pieter I van Roden (Volgt 6)

 

6. Pieter I van Roden
Geboren circa 1320, ambachtsheer van Rhoon (1360-69), beleend met een stuk veenland (1368), overleden vóór 26 januari 1378.
Zoon van Boudijn van Roden en Alverade van Wendelnesse.
Hij trouwde vóór 25 augustus 1360 met Belij.
Zoon:

 • Boudijn van Roden (Volgt 7)
Kasteel van Rhoon schilderij

Kasteel van Rhoon

 

7. Boudijn van Roden
Geboren ca.1350, ambachtsheer van Rhoon (1380-99), vanaf 1393 beleend met de polder Zwaardijk met tienden, hoge- en lage heerlijkheid en dijkgraafschap, overleden vóór 28 oktober 1408. Zoon van Pieter I van Roden en Belij.
Hij trouwde met Willemina Vranc Dirc Zaijendr. Dochter van Vranck Dirc Zaijsz (Zie Genealogie Zaijen nr. 5), schout van Kethel, en van Lijsbeth Dircs van Matenesse.
Zoon:

 • Pieter II van Roden (Volgt 8)
Van der Lee

Wapen Adriane van der Lee

 

8. Pieter II van Roden
Alias Pieter ute Duvelant, geboren circa 1380 , ambachtsheer van Rhoon (1411-37), schepen van Dordrecht (1445), overleden vóór 26 september 1454.
Hij trouwde vóór 28 februari 1414 met Adriane Dierc Zaijendr van der Lee. Dochter van Dirc Zaij Goeswijnsz van der Lede (Zie Geslacht Van der Lee nr. 5) , baljuw van Schiedam, schout van Katwijk, en Katrijn, bastaarddochter van Dirc van Wassenaer (Zie Heren van Wassenaer nr.7.a).
Kinderen:

 • Wilhelmina Pietersdr van Rhoon …. – ± 1480
 • Pieter III van Roden ± 1420 – 1509 (Volgt 9)

 

Weena

Wapen Margaretha van Weena

 

9. Pieter III van Roden
Geboren circa 1420. Zoon van Pieter II van Roden en Adriane Dierc Zaijendr van der Lee.
Pieter III was beleend met een vijfde deel van de lenen van zijn vader 1 augustus 1455, met een twintigste deel 1465, koopt tweemaal een vierde deel 1471, 1474, uiteindelijk ambachtsheer van de gehele heerlijkheid Rhoon 1483-1502, krijgt het onversterfelijk leenrecht 1481, zag zijn kasteel geplunderd en verbrand door de benden van jonker Frans van Brederode 1489, verkreeg de hoge heerlijkheid 1497, inpolderaar van de Rhoonse polders Gijsenland, Nijenland en JanCorneliszoonland, overleden op 28 juni 1509
Hij trouwde  tussen 1460 en 23 mei 1474 met Margriet Gerritsdr Storms van Weena.  Geboren te Delft omstreeks 1440. Dochter van Gerrit Willem Stormsz van Weena (Zie Heren van Weena nr. 15), schepen en thesaurier van Delft en van Maria Vranck Lambrechtsdr van der Meer (Zie Genealogie Van der Meer nr. 5).
Zoon:

 • Pieter IV van Roden  ± 1460 -1534 (Volgt 10)

 

Het Kasteel van Rhoon in Rhoon is een versterkt donjon uit 1432 gebouwd door de familie Van Duyvelant, wier leden destijds leenheer waren van de Heerlijkheid Rhoon. Het kasteel is gebouwd op de plaats waar een ouder kasteel heeft gestaan, dat door de Sint-Elizabethsvloed van 1421 is verwoest. Het kasteel bevindt zich in het huidige Rhoon-Noord, daar waar de middeleeuwse dorpskom ligt, met onder andere de Dorpskerk en het Huis te Pendrecht. Foto: © 2020 JohnOoms.nl

 

10. Pieter IV van Roden
Geboren circa 1460, overleden op 19 februari 1534, begraven te  Rhoon. Ambachtsheer van Rhoon (1502-1534) en Pendrecht (1520-1534), eigenaar van een huis aan het Westeinde te ‘s-Gravenhage. Zoon van Pieter III van Roden en Margriet Gerritsdr Storms van Weena.
Hij trouwde op  7 juni 1501 met Anna van Grave. Geboren te  Leuven op 5 januari 1475, , overleden op 6 maart 1549, begrraven te Rhoon. Dochter van Raes van Grave, heer van Hevere, en Elisabeth van Sinte Guericx.
Kinderen:

 • Pieter van Duvelant van Roon  ± 1504 – 1559
 • Baertgen van Roon  ± 1506 – 1562
 • Francois van Roon  ± 1506 – ….
 • Margriet van Roon  ± 1516 – 1555
 • Boudewijn van Rhoon  1519-1579
 • Gerrit Pieters van Rhoon  ± 1521-1600 (Volgt 11)
 • Boudewijn van Roon
Slot Valckesteyn

Slot Valckesteyn

11. Gerrit/Gerard van Rhoon
Geboren circa 1521, overleden na 3 oktober 1600. Schildknaap 1553, bewoner van het Huys te Rhoon 1553, baljuw van Rhoon 1557, eigenaar van het slot Valckesteyn onder Poortugaal 1578-1582, heemraad van Rhoon 1589, doopgetuige bij de kinderen van zijn kleinzoon Philip Philipsz. 1591, 1593, baljuw van Putten en Geervliet 1593, kocht het land Korendijk van Arnout van Boshuijsen 1593.
Gerrit was een zoon van Pieter IV van Roden en Anna van Grave.
Hij huwde Catharina van der Does. Geboren Leiden circa 1522, overleden 1607/08.
Dochter:

 • Françoise Gerritsdr van Rhoon ± 1545 – 1636

Gerrit verwekte een onwettige dochter bij Katrijna Clementsdr: 

 • Helena Gerritsdr van Rhoon     ± 1544 – 1623 (Volgt 12)

 

12. Helena Gerritsdr van Rhoon
Geboren ‘s-Gravenhage circa 1544, overleden te Rhoon vóór 19 oktober 1623. Dochter van Gerrit van Rhoon uit een buitenechtelijke relatie met Katrijna Clements. Mogelijk geboren te  ’s-Gravenhage circa 1520, overleden vóór 1559. Dochter van Clement Aertsz en Adriaentge Andriesdr.
Helena was biersteekster op het veer van Rhoon, werd bij testament gelegateerd van haar natuurlijk vader jonkheer van Rhoon voor het vruchtgebruik van 150 carolus guldens 3 oktober 1600.
Zij trouwde 1e voor 1567 met 
Philip Cornelisz. Vermaet. Geboren te Rotterdam omstreeks 1537, overleden te  Poortugaal voor 3 oktober 1600.  Wonende te Rhoon (1561), schepen van Rhoon (1566). Zoon van Cornelis Philipsz Vermaet (Zie Genealogie Vermaat nr. 6) en Trijntje/Katrijn Jansdr Coning  (Zie Genealogie de Koning nr. 2) .

Zij trouwde 2e  met Jacob Mathijssen, biersteker in Rhoon (1593).
Kinderen uit het huwelijk met Philip Cornelisz. Vermaet:

 • Philip Philips de oude Vermaet (Volgt Genealogie Vermaat nr. 8)
 • Cornelis Philipsz Vermaet
Bronvermeldingen:
Stamreeks van Rhoon
Voorouders en nazaten Helena Gerritsdr “Bastaard” van RHOON (1544-1600) » Genealogie Online
De geslachten Vermaat (van der Ma(e)the, Vermaet(h), Roodenburg Vermaat) » Genealogie Online

Karel de Grote – Reeks 135 nr. 21 t/m 25
Bord kasteel van Rhoon met de Heren van Rhoon
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl
Link:

VAN RHOON – Parenteel Boudijn van Duvelant – JohnOoms.nl

Boek: Het kasteel van Rhoon

 

Zie ook:

Kasteel van Rhoon

Rhoon

facebook

© 4 maart 2015 Laatst bijgewerkt op 15 augustus 2023