Nazaten Graven van Parijs

Graaf van Parijs (in het Frans: Comte de Paris) was in de Karolingische tijd de titel van de plaatselijke machthebber van het gebied rond Parijs.
In 888 werd de graaf van Parijs, Odo, gekozen tot koning van Frankrijk. De titel stierf uit toen Parijs de koninklijke residentie werd, maar werd vele eeuwen later opnieuw gegeven door koning Lodewijk Filips I van Frankrijk aan zijn kleinzoon Philippe van Orléans, later de Orléanistische troonpretendent, om de connectie met de oude Capetingische koninklijke familie te accentueren.

wapen-van-parijs

1. Gerard I van Parijs
Geboren rond 745, overleden 779. Zoon van Luitfried I van de Elzas en Edith.
Hij was in het derde kwart van de achtste eeuw graaf van Parijs.
Hij was de stamvader van de Girardijnen.
Hij was getrouwd met Rotrude, een dochter van Carloman, zoon van Karel Martel.
Uit dit huwelijk werden drie zonen geboren:

 • Étienne van Parijs  …. –   > 816
 • Leuthard I van Parijs      – 813 (Volgt 2a)
 • Bego van Parijs   ± 765 – 816) (Volgt 2b)
 • Ava van Morvois 779 – 839 (Volgt Marenteel Otto de Grote nr. 2)

Gerard werd in zijn functie van Graaf van Parijs opgevolgd door zijn zoon, Étienne van Parijs.

2a. Leuthard I van Parijs
Overleden na 816. Hij was een vooraanstaande Frankische edelman. Hij was zoon van Gerard I van Parijs (graaf in 747) en zijn vrouw Rotrude.
Leuthard I was getrouwd met Grimhilde, zij hadden de volgende kinderen:

 • Engeltrude van Parijs (ca. 790 – 850) (Volgt 3a), getrouwd met Odo van Orléans, moeder van Irmentrude de eerste vrouw van Karel de Kale (Volgt Stamreeks Karel de Grote XXIII nr. 3)
 • Adalhard (voor 817 – na 865), deze was seneschalk van Lodewijk de Vrome
 • Girard II van Roussillon (ca. 800 – 874), graaf van Parijs maar later graaf in Bourgondië.

bego-van-parijs2b. Bego van Parijs
Geboren rond 765 – overleden 28 oktober 816, was een zoon van graaf Gerard I van Parijs en van Rotrude. Hij was een vooraanstaande vazal van Lodewijk de Vrome.
Al voor 806 was Bego kamerheer van Lodewijk de Vrome, die toen koning van Aquitanië was. In 815 werd hij graaf van Parijs, als opvolger van zijn broer Étienne. Hij liet het klooster van Saint-Maur-des-Fossés reorganiseren door Benedictus van Aniane, de belangrijkste abt van het Frankische rijk.
Bego was in zijn eerste huwelijk getrouwd met een onbekende vrouw, ze kregen de volgende kinderen:

 • Suzanna (ca. 795) (Volgt 3c)

Ca. 806 huwde Bego met Alpeidis, een buitenechtelijke dochter van Lodewijk de Vrome, ze kregen de volgende kinderen:

 • Leuthard II, graaf van Parijs
 • Eberhard
 • Landrada, getrouwd met graaf Donatus van Melun

In 817 werd Alpeidis abdis van Saint-Pierre-le-Bas te Reims, waar zij in 852 werd begraven.

3a. Engeltrude van Parijs
Geboren circa 790, overleden in 850). Dochter van Leuthard I van Parijs
Zij was getrouwd met Odo van Orléans (ca. 780 – juni 834). Hij was een vooraanstaande hoveling van Karel de Grote en Lodewijk de Vrome. Odo was zoon van Hadrianus van Orléans (zoon van Gerold van de Vinzgau) en Waldrada van Hornbach. Zijn vader was zwager van Karel en daardoor was Odo een volle neef van Lodewijk, via diens moeder. Hij had dus uitstekende connecties en was daarbij ongevaarlijk omdat hij geen aanspraken op de troon had, de ideale combinatie voor een carrière aan het hof. Hij was een trouwe aanhanger van Lodewijk de Vrome en een gunsteling van diens tweede vrouw Judith van Beieren.
Engeltrude en Odo kregen de volgende kinderen:

 • Ermentrudis (Volgt 4a), eerste vrouw van Karel de Kale
 • Willem, in 866 gedood in Bourgondië
 • Gebhard

 

3b. Girard II van Roussillon
Rond 800, overleden in  874. Graaf van Parijs maar later graaf in Bourgondië. Hij noemde zich naar zijn kasteel Roussillon.
Oorspronkelijk was zijn naam Girard van Parijs, als zoon van Leuthard I van Parijs en zijn vrouw Grimhilde.
Hij was een Frankisch edelman en een belangrijk bestuurder in de tijd dat het rijk van Karel de Grote uiteen viel. Zijn naam ontleent hij aan het kasteel Roussillon dat hij bouwde aan de Seine. Girard treedt voor de eerste maal op de voorgrond als hij in 834 een van de bemiddelaars is van de verzoening tussen Lodewijk de Vrome en zijn zoons. In 837 werd hij benoemd tot graaf van Parijs, een post die eerder door zijn vader was bekleed. Hij vocht aan de kant van Lotharius I in de door hem verloren Slag bij Fontenoy en volgde Lotharius naar Aken. In 843 trouwde Girard in Aken met Bertha van Tours, de schoonzuster van Lotharius.
Na het overlijden van Lotharius in 855 werd zijn Middenrijk verdeeld tussen zijn drie zonen. Girard werd door Karel van Provence, koning van Bourgondië en Provence, benoemd tot gouverneur van Provence. In 858 stichtte hij de abdij van Vézelay en gaf een schenking aan het klooster Saint-Siège. In 860 versloeg hij bij Valence plunderende Vikingen en in 861 wist hij een inval door Karel de Kale af te wenden. Na het overlijden van koning Karel van Provence werd hij onder diens opvolger Lotharius II graaf van Vienne en Lyon. In 868 had Girard nog een conflict met Karel de Kale over de benoeming van de graaf van Bourges. Door het verdrag van Meerssen vielen de graafschappen van Girard toe aan Karel de Kale. Bertha heeft nog, zonder succes, leiding gegeven aan het verzet van Vienne tegen Karel de Kale maar de stad viel na een beleg van enkele maanden. Girard gaf zijn functies uiteindelijk op en ging in Avignon leven, waar hij ook is begraven.
Hij was gehuwd met Bertha van Tours. Geboren rond 819, overleden in 873. Dochter van Ava Morvois en Hugo van Tours.

Kinderen:

 • Theuderich van Roussillion  ± 848-± 850
 • Eva van Roussillion  ± 849 – …. (Zie Marenteel Hugo de Grote nr. )
 • Huebald van Ostrevant (Graaf van Ostrevant)  ± 850 – ….

 

3c. Suzanna van Parijs
Geboren circa 795. Dochter van Bego van Parijs.
Zij was gehuwd met Wulfhard van Angoulême.
Zoon:

 • Adalhard van Parijs (Volgt 4b)

4a. Ermentrudis van Orléans
Geboren ca. 830, overleden in  abdij van Hasnon op 6 oktober 869.
Zij was een dochter van Odo van Orléans en Engeltrude van Parijs, dochter van Leuthard I van Parijs en Grimhilde.

Zij trouwde op 13 december 842 te Quierzy op 12-jarige leeftijd met de toen 19-jarige Karel de Kale. Nadat haar broer Willem in 866 in conflict met Karel was gedood, verliet zij Karel en trok zich terug in de abdij van Hasnon. Zij was beroemd om haar borduurwerk. Ze ligt begraven in de Kathedraal van Saint-Denis.

 • Judith (ca. 844-na 870), werd in 856 uitgehuwelijkt aan de bijna 60-jarige Ethelwulf van Wessex en na diens dood in 856 gedwongen te huwen met diens zoon Ethelbald. In 860 wederom weduwe leefde ze terug aan het hof van haar vader. Werd daar in 861 (ze was dus nog geen 20 jaar oud) geschaakt door Boudewijn I van Vlaanderen (Zie Graven van Vlaanderen nr. 1). Karel wendde al zijn invloed aan om te voorkomen dat ze ergens onderdak zouden krijgen. Uiteindelijk vluchtten Judith en Boudewijn naar Rome, waarna de paus een verzoening wist te bemiddelen.
 • Lodewijk II de Stamelaar, koning van West-Francië (Volgt Stamreeks Karel de Grote nr. 4).
 • Karel (ca. 847 – Buzzancais, 29 september 866) begraven te Bourges. 855 gekozen tot koning van Aquitanië, trouwde 862 tegen de zin van zijn vader met de weduwe van de graaf van Bourges. Verloor daarom zijn titel maar kreeg die terug nadat het huwelijk was geannuleerd. Kreeg ernstig hersenletsel en overleed daaraan na twee jaar.
 • Carloman de Blinde (847 – Echternach, ca. 877), in 854 ingetreden in de geestelijke stand. abt van de Sint-Medardus te Soissons in 860. Nam deel aan een samenzwering tegen zijn vader in 870, verloor zijn abdijen en moest vluchten. In 873 door West-Frankische bisschoppen uit de kerk gezet en daarna werden op bevel van Karel zijn ogen uitgestoken. Hij werd opgesloten in de abdij van Corbie maar ontsnapte naar zijn oom Lodewijk de Duitser, die hem abt van de abdij van Echternach maakte.
 • Lotharius ( – Auxerre, 865), vanaf zijn geboorte verlamd, abt van Moutiers-Saint-Jean en later van de Abdij van Sint-Germanus van Auxerre.
 • Hildegardis.
 • Ermentrudis, ( – na 877) abdis van Hasnon in de Oosterbant.
 • Gisela.
 • Rothrudis ( – na 889), abdis van Sainte-Radégonde te Poitiers en van Andlau.

4b. Adalhard van Parijs
Geboren circa  830 – overleden na 10 oktober 890. Zoon van Wulfhard van Angoulême, graaf van Flavigny, en Suzanna, dochter van Bego van Parijs.
Hij was een belangrijk edelman in West-Francië in de tweede helft van de negende eeuw.

Adalhard erfde de villa Sennecy van zijn oom Eberhard (van moeders zijde) maar dit bezit werd in beslag genomen door Karel de Kale, omdat Eberhard zich bij de overdracht niet aan de juiste regels zou hebben gehouden. Adelhard was gezant van de koning in Bourgondië. Zijn dochter Adelheid trouwde in 875 met Lodewijk de Stamelaar, de kroonprins van West-Francië. Dit huwelijk werd wegens te nauwe bloedverwantschap een tijd lang niet door de geestelijkheid erkend. In 877 was Adalhard gedurende het verblijf van Karel de Kale in Italië paltsgraaf en regent van West-Francië. In 882 werd hij graaf van Parijs, als opvolger van zijn oom Leuthard II van Parijs.

De naam van Adalhards vrouw is niet bekend. Hij was vader van:

 • Wulfhard, (ca. 855 – 6 september 880-893), sticht de abdij van Flavigny en wordt daar in 875 abt.
 • Adelheid van Parijs (Volgt 5).

adelheid-van-parijs5. Adelheid van Parijs
Geboren 853 – overleden Laon, 10 november 901. Dochter van paltsgraaf Adalhard van Parijs.
Zij werd in februari 875 de tweede echtgenote van koning Lodewijk II (de Stamelaar) van West-Francië. Zoon van Karel II de Kale (Zie Stamreeks Karel de Grote nr. 3) en  Ermentrudis van Orléans. Het huwelijk werd niet door de kerk erkend. Ze is de moeder van koning Karel III (Karel de Eenvoudige).

Lodewijk trouwde onder dwang van zijn vader koning Karel de Kale met Adelheid. Hij moest hiervoor zijn eerste vrouw Ansgardis van Bourgondië verstoten, met wie hij al drie kinderen had. De kerk beschouwde het huwelijk met Adelheid daarom als ongeldig. Bij de kroning van Lodewijk in 878 weigerde de paus om Adelheid te kronen. Toen Lodewijk in 879 stierf was Adelheid zwanger; haar zoon Karel werd vijf maanden na de dood van zijn vader geboren. Zijn recht op de troon was omstreden en de twee zoons uit het eerste huwelijk van Lodewijk, Karloman III en Lodewijk III, bestegen eerst de troon. Zij regeerden echter maar kort en stierven zonder erfgenamen. In 897 werd Adelheids zoon alsnog gekroond tot koning Karel III van West-Francië. Hij staat bekend als Karel de Eenvoudige. Adelheid stierf in 901. Zij is begraven bij haar man, in het klooster van Notre-Dame te Compiègne.
Kinderen:

Bronnen:
Geni, Gerard I Graaf van Parijs

Wikipedia, de vrije encyclopedie

Terug naar:

Graven en Gravinnen

facebook

© 10 september 2016, laatst bijgewerkt op 10 april 2023