Het jaartal 1828

Het geboortejaar van Neeltje Wingelaar

Overzicht van het jaar 1828

1828
MDCCCXXVIII

januari

 

februari

maart

 • 3 – Georgius Breuker geboren, Nederlands architect (overleden 1878).
 • 31 – Neeltje Wingelaar geboren te Hazerswoude.
  Dochter van Pieter Wingelaar en Dina de Booij.
  Zij was gehuwd met Gerrit van Driel. Neeltje is overleden in 1865.
april
 • 4 – De Nederlander Casparus van Houten (sr.) krijgt een brevet, omdat hij de chocolade (oplosbaar cacaopoeder) heeft uitgevonden.
  Hij was een chocoladefabrikant in Amsterdam. Hij opende in 1815 een chocoladefabriek aan de Leliegracht in Amsterdam.
 • 8 – Henri Dunant geboren, Zwitsers bankier en oprichter van het Rode Kruis (overleden 1910).
juni
 • 12 – De Osmaanse stad Anapa wordt na een anderhalve maand durend beleg ingenomen door de Russische Zwarte Zeevloot onder leiding van admiraal Greig en prins Mensjikov.
juli
 • 23 – In de Zuidelijke Nederlanden sluiten de katholieken een monsterverbond met hun traditionele vijanden de liberalen.
  Dit unionisme wordt de drijvende kracht van de oppositie tegen koning Willem I.
augustus
september
 • 9 – Leo Tolstoj geboren, Russisch schrijver (overleden 1910).
  Hij was een Russisch filosoof, beoefenaar van politieke filosofie en schrijver van voornamelijk romans en korte verhalen. Hij is vooral bekend van zijn realistische romans Oorlog en vrede (1869) en Anna Karenina (1877), die worden beschouwd als twee van de beste boeken uit de wereldliteratuur. Lev Tolstojs godsdienstige en politieke ideeën hadden veel invloed op de verdere ontwikkeling van het pacifisme.
 • 22 – Koning Shaka Zoeloe van Zoeloeland wordt door zijn halfbroers geliquideerd.
 • 23 – Het Rijnlands Zendingsgenootschap wordt gevormd uit kleinere zendingsgenootschappen, die teruggaan tot 1799. zijn eerste zendelingen worden tegen het einde van het jaar uitgezonden naar Zuid-Afrika.
 • 25 – In Groot-Colombia vindt een mislukte moordaanslag plaats op president Simon Bolivar. In verband daarmee wordt de ontslagen vice-president Francisco Santander gearresteerd.
oktober
november
zonder datum
Bronnen:
1828 – Wikipedia

Terug naar:
Genealogie Wingelaar
Jaaroverzichten

     facebook    

© 12 mei 2024