De jaren rond 1630

De beginjaren van
Jan Jansz van den Akker

 

Jan Jansz van den Akker is geboren rond 1630. Zoon van Jan Jacobsz van den Akker en Neeltje Jansdr van Rhijn.
Hij is getrouwd  16 april 1656 te Rijswijk met Syburg Claasdr van Klaveren.

Jaaroverzichten van 1629, 1630 en 1631 en in het kort van 1632 t/m 1639.

1629
MDCXXIX

januari

 • 29 – De broers Willem LodewijkJohanErnst Casimir en Otto van Nassau en Saarbrücken verdelen hun bezittingen. Willem Lodewijk krijgt het graafschap Saarbrücken, Johan krijgt Idstein, Ernst Casimir krijgt Weilburg, en Otto krijgt Neuweilnau. Het graafschap Saarwerden blijft gemeenschappelijk bezit.

maart

 • 3 – Koning Karel I van Engeland ontbindt het parlement en gaat alleen heersen.
 • 6 – De Roomse keizer Ferdinand vaardigt het Edict van Restitutie uit, volgens hetwelk de protestanten alle bezette kerkgebouwen moeten teruggeven aan de katholieke kerk.
 • 28 – Na een blikseminslag wordt de Grote of Sint-Janskerk in Montfoort door brand verwoest.

mei

juli

augustus

 • 14 – Ernesto Montecuccoli verovert Amersfoort en herstelt er de katholieke diensten. Als afleiding voor het beleg van ’s Hertogenbosch is hij met troepen van de keizer Gelderland binnengevallen.
 • 19 – Otto van Gent weet succesvol de Inname van Wesel te bewerkstelligen, waardoor ’s keizers troepen afgesneden worden van alle versterkingen. Zij trekken zich terug naar de IJssel.

september

zonder datum

 • De West-Indische Compagnie stelt de “Vrijheden en Exemptiën” vast, die een nieuwe vorm van kolonisatie introduceren. Onder deze order wordt het vormen van patroonschappen mogelijk, een entiteit met lokaal bestuur en landeigendom die verantwoording schuldig is aan de directeur-generaal van de kolonie.
 • Filips IV van Spanje stuurt Peter Paul Rubens als vredesgezant naar Karel I van Engeland.
 • Opnieuw publiceert de remonstrant Episcopius een geschrift waarin hij op theologische gronden oproept tot tolerantie: Apologia pro Confessione Remonstrantium.

1630
MDCXXX

januari

 • 5 – In Amsterdam richten houthandelaren een compagnie op voor het (laten) bouwen van zaagmolens. Ze vragen het stadsbestuur om een octrooi.
 • 7 – De contraremonstrant Adriaan Smout wordt met zijn hebben en houwen de poort van Amsterdam uitgezet.
februari
maart
april
juni
 • 10 – Jan VIII van Nassau-Siegen wordt ingehuldigd als baron van Breda.
 • 28 – De vroedschap van Amsterdam verleent octrooi aan de Zaagmolencompagnie voor de bouw van zaagmolens en voor de import van gezaagd hout tot deze molens gereed zijn.
juli
augustus
september
 • 7 – Een nederzetting in de kolonie Massachusetts krijgt de naam Boston.
 • 17 – Boston wordt gesticht.
 • september – Wallenstein draagt zijn leger over aan zijn opvolger Tilly.
november
december
zonder datum

 

1631
MDCXXXI

januari
 • 23 – Dertigjarige Oorlog: Frankrijk en Zweden sluiten het Verdrag van Bärwalde, waarin de Zweden zich verbinden om in Duitsland 36.000 militairen op de been te houden, waarvoor Frankrijk ze 400.000 Rijksdaalders zal vergoeden.
mei
 • 30 – la gazette opgericht door Théophraste Renaudot De krant krijgt een monopoliepositie maar is niet meer dan een spreekbuis van de regering.
juni
 • 18 – In Amsterdam wordt de ‘Zaagmolen Compagnie’ opgericht, die direct begint met de bouw van de eerste van twaalf houtzaagmolensDe Otter. Het ‘houtzagersgilde’ heeft zich jarenlang verzet tegen de komst van de zaagmolen.
augustus
september
november
december
zonder datum

In het kort de volgende jaren t/m 1639:

1632

 • 1632 : Slag bij Lützen. Gustaaf II Adolf sneuvelt, hij wordt opgevolgd door zijn vijfjarige dochter Christina. De Zweedse rijksraad of Riksråd , neemt het bestuur over.
 • 1632 : Veldtocht langs de Maas. De veldtocht, onder leiding van Frederik Hendrik van Oranje en Ernst Casimir van Nassau-Dietz eindigt met de verovering van Maastricht. De stad bedingt het recht katholiek te blijven. In 1634 volgt het Tweede beleg van Maastricht. De Spanjaarden proberen de stad te heroveren.
 • De steden Amsterdam en Haarlem ontwikkelen in 1632 een nieuw concept van trekschuitvervoer. Ze graven voor gedeelde kosten een vrijwel kaarsrechte trekvaart, waarin geen andere schepen worden toegelaten. Ze stellen zelf een dienstregeling op, volgens welke elk uur een schuit vertrekt, en niet wordt gewacht tot er voldoende passagiers zijn. Snelheid, betrouwbaarheid en lage kosten maken het vervoer in korte tijd zeer populair. Andere steden nemen het initiatief over: Delft, Rotterdam en Den Haag (1636), Leiden, Delft en Den Haag (1638).

1633

1634

1635

1636

 • 1636 : De Spanjaarden moeten nu op twee fronten vechten, in het noorden en in Picardië.

1638

1639

In deze periode

 

Bronnen:
1630 – Wikiwand
1630-1639 – Wikiwand

Terug naar:
Genealogie Van den Akker
Geboortejaren Van den Akker

     facebook    

© 24 maart 2024