Erfgoed en zo…

 

Erfgoed is de term die men gebruikt om datgene aan te duiden, wat men van de voorouders erft. Het belang van erfgoed wordt door een maatschappij bepaald en gedragen. Met andere woorden, de term erfgoed wordt toegekend aan zaken die mensen waarderen, zich mee identificeren en willen bewaren voor toekomstige generaties. Als fundament van een maatschappij werkt de materie dus ook toekomstgericht.

Materieel erfgoed is onder te verdelen in:

  • roerend erfgoed (verplaatsbaar, niet grondgebonden; zoals bibliotheken, archieven, collecties, verzamelingen, schilderijen, beeldhouwwerken, mobiel erfgoed, levend erfgoed,…) en
  • onroerend erfgoed (niet verplaatsbaar, grondgebonden; landschappen, veteraanbomen, natuurerfgoed, archeologie, monumenten of bouwwerken,…). Alle onderverdelingen houden echter verband met elkaar.

Immaterieel erfgoed is niet tastbaar erfgoed: oraal erfgoed, dans, muziek, theater, rituelen, ambachten, tradities, …

 

Hieronder een aantal links over ons erfgoed:

Erfgoed

 

Archeologie

 

Archieven

 

Bibliotheken

Boerderijen

Kastelen

 

Kerken

 

Molens

 

Monumenten

Musea

Natuurmonumenten

 

Overig

 

Meer links volgen. Aanvullingen zijn welkom!

facebook

© 12 juli 2022,    laatst bijgewerkt op  28 februari 2024