Hoornaar

Gemeente Hoornaar in 1870, door J. Kuyper. 550 inwoners.

Hoornaar is een dorp in de gemeente Giessenlanden, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Hoornaar heeft 1753 inwoners (2013). Het gemeentehuis van de gemeente Giessenlanden staat in Hoornaar.

De gemeenten Giessenlanden en Molenwaard hebben in november 2016 besloten om te fuseren. Op 1 januari 2019 is de gemeente Giessenlanden gefuseerd met Molenwaard, de gemeenten vormen sindsdien samen de gemeente Molenlanden.

Het dorp ligt in de Alblasserwaard, ten noorden van de rivier de Merwede, ten zuiden van de Lek en ten westen van het Merwedekanaal. Door Hoornaar stroomt het kleine veenriviertje de Kromme Giessen en de boezem de Vort. Langs Hoornaar stroomt de veenrivier de Giessen.
De naam Hoornaar komt van Hornedamme. Hoorn duidt op een bocht in een water. Ooit liep de rivier de Linge achter Hoogblokland en mondde uit in de Giessen. Daar werd een dam gelegd en er ontstond een nederzetting. Door de aanwezigheid van donken in de bebouwde kom van Hoornaar en de afwezigheid hiervan in de omliggende gebieden, is het duidelijk dat Hoornaar een lange bestaansgeschiedenis kent.
De geschiedenis van Hoornaar is rustig. In verhalen wordt gesproken over een overval op het dorp in 1481, terwijl in de 11e eeuw een aanval van Godfried van Lotharingen op Dordrecht voorkomen werd door graaf Dirk III van Holland.In de 19e eeuw was Hoornaar sterk afhankelijk van de hennepteelt. De vezels van de hennep werden gebruikt voor de productie van touw. Later werd deze teelt verdrongen door de aardappel- en de bietenteelt. Naast deze vormen van akkerbouw leefde men ook van de veeteelt. Ook waren de kaashandel en expeditiebedrijven belangrijke bedrijven voor Hoornaar.

Het wapen van Hoornaar werd op 24 december 1817 bij besluit van de Hoge Raad van Adel aan de gemeente Hoornaar in gebruik bevestigd. Op 1 januari 1986 fuseerde de gemeente met Arkel, Giessenburg, Hardinxveld, Peursum, Noordeloos, Hoogblokland, Kedichem en Schelluinen tot de nieuw opgerichte gemeente Giessenlanden. Het wapen van Hoornaar is daardoor komen te vervallen. In het wapen van Giessenlanden zijn de kenmerkende symbolen van het geslacht Van Arkel opgenomen, die ook in het wapen van Hoornaar stonden.

De blazoenering van het wapen luidde als volgt:
“Van zilver, beladen met twee gebretesseerde en contragebretesseerde fascen, verzeld en chef van drie duiven, alles van keel.”
De heraldische kleuren in het wapen zijn: zilver (wit) en keel (rood).
Het wapen is afgeleid dat van het geslacht Van Arkel. De herkomst van de duiven is onbekend.Bron: Wikipedia – Hoornaar

Voorouders van mij te Hoornaar:

  • Geerlof Pietersz van Donk
    Geboren 1700, gedoopt 17 oktober 1700, Hoornaar
    Hij was gehuwd met  Pietertje Willems Horden.

Terug naar:

http://johnooms.nl/dorpen-en-steden/

 

 

 facebook        

© 1 december 2017