Hof van Delft

 

Hof van Delft in 1866 door J. Kuyper1175 inwoners

Hof van Delft is een voormalige ambachtsheerlijkheid en gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland.

De Graaf van Holland was op den duur alleen nog ambachtsheer van Hof van Delft.
In 1581 werd de toenmalige graaf van Holland,  koning Filips II van Spanje, van zijn rechten vervallen verklaard. De grafelijkheid kwam daarmee in handen van de Staten van Holland. Die verkochten de ambachtsheerlijkheden Hof van Delft en Vrijenban in 1724 aan Catharina Margaretha Beck, die woonde op de buitenplaats Sion. Haar weduwnaar Gijsbert van Hogendorp verkocht de ambachtsheerlijkheden in 1738 aan de stad Delft. In 1795 werden de ambachtsheerlijkheden opgeheven. Particulier bezit van overheidsgezag strookte niet met de idealen van de Franse Revolutie. De ambacht Hof van Delft  zou voortaan ‘municipaliteit’ heten en werd bestuurd door vertegenwoordigers van de inwoners. Sinds 1798 spreken we van gemeente Hof van Delft.

Hof van Delft was tot 1795 een ambachtsheerlijkheid en van 1795 tot 1798 een municipaliteit. Van 1798 tot 1811 was Hof van Delft een gemeente, die op 1 januari 1812 werd opgeheven; de grond werd verdeeld tussen de gemeenten Delft en ’t Woudt.

Op 1 april 1817 werd deze opdeling ongedaan gemaakt en werd Hof van Delft opnieuw een zelfstandige gemeente. In 1833 werd het grondgebied van de gemeente Hoog- en Woud-Harnasch toegevoegd, in 1855 gevolgd door dat van de gemeente Groeneveld.

Op 1 januari 1921 werd de gemeente Hof van Delft opgeheven; het grootste deel werd bij Delft gevoegd, een kleiner deel bij Schipluiden.

Wapen van Hof van Delft

Het wapen van Hof van Delft werd op 24 december 1817 bij besluit van de Hoge Raad van Adel aan de gemeente Hof van Delft in gebruik bevestigd. Deze was op 1 april 1817 opgericht uit de gemeenten Pijnacker en ’t Woudt. Op 1 januari 1833 werd de gemeente Hoog- en Woud-Harnasch toegevoegd, op 1 september 1855 volgde Groeneveld. De gemeente ging op 1 januari 1921 op in Delft. Het gemeentewapen was hierdoor vervallen. Er zijn geen elementen uit het wapen overgenomen in het wapen van Delft.

De blazoenering van het wapen luidde als volgt:
“Van zilver, beladen met een pal van lazuur
De heraldische kleuren van het wapen zijn zilver (wit) en lazuur (blauw).
Het wapen is vanaf de achttiende eeuw eenduidig te koppelen aan Hof van Delft. Het lijkt te zijn afgeleid van het wapen van Delft.
Bronnen:
Wikipedia – Hof van Delft
WikiDelft

Voorouder:

  • Corstiaen Anthonisz van Dijck
    Geboren in 1521, overleden voor 1 augustus 1591. Zoon van Anthonis Dirxz van Dijck en Alijt Corssen van Vliet van der Woerd. Ambachtsbewaarder Hof van Delft, taxateur van de 100e Penning van ’t Woudt (1579), pachter van de Lek en Polanen (1589-1591).

 

Heerlijkheden

  facebook        

© 3 maart 2018