Alblasserwaard

 

met de Vijf Heerenlanden

Het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden was een waterschap in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland. In 2002 kwam het waterschap ten gevolge van de overgang van Vianen naar Utrecht ook in de provincie Utrecht te liggen.

Het waterschap was verantwoordelijk voor de vervening, drooglegging en later de waterhuishouding in de polder.

Het waterschap is op 1 januari 1984 ontstaan door samenvoeging van de volgende waterschappen:

  • Hoogheemraadschap Groot-Alblasserwaard
  • De Nederwaard
  • De Overwaard

Het wapen van het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden werd gebruikt van 12 december 1985 tot de opheffing van het hoogheemraadschap in 2005. Het wapen is exact gelijk aan dat van het Hoogheemraadschap Groot-Alblasserwaard, een van de hoogheemraadschappen die in het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden is opgegaan.

Op 1 januari 2005 ging het waterschap op in het Waterschap Rivierenland. De schildhouders zijn in het na de fusie vastgestelde wapen van het nieuwe waterschapopgenomen.

Het hoogheemraadschap ontstond op 1 januari 1984 uit de fusie tussen het hoogheemraadschap Groot-Alblasserwaard, De Nederwaard en De Overwaard.Alle onderdelen van het wapen vinden hun herkomst in oudere wapens uit het gebied:

  • Eerste kwartier: is gelijk aan het wapen van het Land van Arkel en Landen van Arkel beneden de Zouwe
  • Tweede kwartier: dit is gelijk aan dat van de heerlijkheid Vianen:
  • Derde kwartier: Dit is het wapen van het Land van Everdingen
  • Vierde kwartier: dit kwartier is gelijk aan het wapen van Ter Leede.
  • Hartschild: het hartschild is afkomstig van Alblasserwaard, ook het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard voerde dit wapen.
  • Schildhouders: deze zijn afkomstig van het wapen van de Alblasserwaard en de Landen van Arkel beneden de Zouwe, een van de voorgangers van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.
Het wapen van het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden had als blazoenering:
“Schuingevierendeeld; I in zilver twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken van keel; II in zilver drie zuilen van sabel; III in goud drie schuinbalken van sabel; IV in goud twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken van keel; een hartschild van keel met een leeuw van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en gehouden rechts door een leeuw van goud, getongd en genageld van keel en links door een knobbelzwaan van zilver, gebekt en getongd van keel, gepoot van sabel.”Het wapen is in vieren gedeeld, in plaats van het meer gebruikelijke twee aan twee (de raakvlakken vormen een plusteken) is dit wapen schuin in vieren gedeeld waardoor de raakvlakken meer een “X” vormen. Het eerste kwartier is het bovenste kwartier, dit is zilver van kleur met daarop twee rode dwarsbalken, deze hebben om en om aan de boven- en onderzijde kantelen. Het tweede kwartier is het rechter kwartier, voor de kijker links, het is zilver met daarop drie zwarte zuilen. In het derde kwartier staan drie rode schuinbalken. In het vierde deel weer om en om gekanteelde dwarsbalken, echter nu op een gouden ondergrond. Het hartschild is rood van kleur met daarop een gouden staande leeuw. Naast het schild staan een leeuw en een knobbelzwaan als schildhouders. De leeuw staat aan de heraldisch rechterzijde (voor de kijker links) en de zwaan aan de heraldisch linkerzijde, voor de kijker is dat rechts. Boven op het schild staat nog een gouden kroon bestaande uit vijf bladeren, in tegenstelling tot de meeste gemeentewapens zijn er geen parels tussen de bladeren geplaatst.
Uit: Wikipedia – Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
Link: Het Kontakt – Alblasserwaard | Al het nieuws uit Alblasserwaard
Terug naar:

http://johnooms.nl/waterschappen/

facebook

© 4 maart 2018, laatst bijgewerkt op     6 oktober 2023