De jaren rond 1585

De beginjaren van
Hendrick Adriaensz van Driel

 

Hendrick Adriaensz van Driel is omstreeks 1585 geboren.
Overzichten van de jaren 1584, 1585 en 1586.

 

1584
MDLXXXIV

januari

 • 29 – Frederik Hendrik van Oranje, prins van Oranje (1584-1647) en zoon van Willem van Oranje en Louise de Coligny (overleden 1647).
maart
 • 18 – Ivan IV van Rusland (Ivan de Verschrikkelijke) (53) overleden, tsaar van Rusland.
 • 31 – In Terborg vindt de slag bij Terborg plaats door Spaanse en Beierse legereenheden tegen het verzamelde leger van de Keulse bisschop Gebhard I van Waldburg. Een deel van het Keulse leger werd hierbij vernietigend verslagen.
juni
juli
augustus
oktober
zonder datum

 

1585
MDLXXXV

januari
februari
 • De belegerende troepen voor Antwerpen sluiten met tientallen schepen de Schelde af, waardoor bevoorrading van de stad onmogelijk wordt.
 • februari – Koning Hendrik III van Frankrijk weigert de hem aangeboden soevereiniteit over de noordelijke Nederlanden.
maart
april
mei
 • 7 – Eerste aanval van Staatse troepen op de Kouwensteinsedijk mislukt, doordat de Antwerpse vloot door een misverstand niet opdaagt.
 • 10 – Uitbarsting van de vulkaan Tehuya op La Palma, die 84 dagen zal duren.
 • De Accademia Nazionale di Santa Cecilia wordt opgericht door de pauselijke bul Ratione congruit van paus Sixtus V. Door deze akte wordt officieel de Congregazione dei Musici sotto l’invocazione della Beata Vergine e dei Santi Gregorio e Cecilia (De congregatie van muzikanten onder aanroeping van de Heilige Maria Onbevlekte Ontvangenis en van de Heilige Gregorius en Cecilia) samengevoegd. Er ontstaat een nieuwe congregatie van de muzikanten van Rome (Congregazione de’ musici di Roma).
 • 26 – Antwerpenaren voeren samen met de staatsen de Slag op de Kouwensteinsedijk tegen Parma.
 • mei – Ook koningin Elizabeth I van Engeland weigert de soevereiniteit over de Nederlanden te aanvaarden.
juni
 • 23 – Slag bij Amerongen. Door verraad van de graven van Bergh worden de Staatse troepen onder aanvoering van Villers, graaf van Meurs (stadhouder van Utrecht), door de Spaanse troepen onder bevel van gouverneur Taxis van Zutphen, vernietigend verslagen.
juli
augustus
september
oktober
november
 • 14 – Maurits wordt op zijn 18e verjaardag benoemd tot stadhouder van Holland en Zeeland.
december
zonder datum

 

1586
MDLXXXVI

januari
 • 13 tot 18 – Bij afwezigheid van de Friese stadhouder Willem Lodewijk vallen koninklijke Vlaamse troepen vanuit Groningen Friesland binnen. Na dagen van plundering, moord en verkrachting verslaan ze in de Slag bij Boksum het Friese legertje.
 • 18 – Margaretha van Parma (63) overleden. Zij was landvoogdes voor Filips II in de Nederlanden van 1559 tot 1567.
 • 21 – Antoine Perrenot de Granvelle (69) overleden. Hij was een staatsman in dienst van de Habsburgers. Granvelle was afkomstig uit de Franche-Comté, een deel van de Bourgondische erflanden, dat in zijn tijd in handen was van Karel V en later van diens zoon Filips II. Hij was een man van de harde lijn, die vond dat de roerige provincies een lesje geleerd moest worden. Granvelle was de belangrijkste adviseur van Filips II in de jaren die aan de Tachtigjarige Oorlog voorafgingen en droeg bij aan het verscherpen van de conflicten in de Nederlanden. Hoewel zelf geneigd tot terughoudendheid, voerde hij loyaal ook de meest extreme maatregelen van Filips II uit. Nadat deze de Nederlanden had verlaten, werd Granvelle een van de meest invloedrijke raadgevers van landvoogdes Margaretha van Parma aan het Brusselse hof. Het leverde hem een benoeming op tot de kardinaal-aartsbisschop van het nieuwe aartsbisdom Mechelen (1561). Hij betrok er het Hof van Savoye. Vanaf dit moment werd hij door de Nederlandse adel steeds meer beschouwd als een exponent van de gehate regering.
april
 • 5 – Leicester vaardigt een plakkaat uit waarin hij levering van voedingsmiddelen en munitie aan de Spanjaarden strafbaar stelt met de dood. Hij haalt zich daarmee de haat van de Hollandse kooplieden op de hals.
juni
 • 7 – Het Beleg van Grave (1586) wordt gewonnen door Alexander Farnese. De Staatse garnizoenscommandant Lubbert Torck krijgt met zijn mannen vrije aftocht naar Zaltbommel.
 • 28 – Lubbert Torck en zijn staf worden in het stadhuis van Utrecht door een krijgsraad ter dood veroordeeld wegens het prijsgeven van Grave. Het vonnis wordt direct buiten het stadhuis voltrokken.
juli
 • 17 – In opdracht van Prins Maurits verovert kolonel Jan Piron de stad Axel op de Spaanse troepen. De katholieke bevolking vlucht (of wordt verjaagd) naar Gent.
 • 26 – De Duitse stad Neuss wordt volledig vernietigd tijdens de Keulse Oorlog door een aanval op de stad door de hertog van Parma tijdens het Bloedbad van Neuss. Daarbij worden in totaal ongeveer 3000 burgers gedood, op een bevolking van ongeveer 4500, en het complete garnizoen bestaande uit 1600 soldaten wordt vermoord. Nadat de stad in brand wordt gestoken blijven slechts acht huizen gespaard.
augustus
 • 8 – Adolf van Nassau-Siegen op Slot Dillenburg geboren als de derde zoon van graaf Johan VII ‘de Middelste’ van Nassau-Siegen en diens eerste echtgenote, gravin Magdalena van Waldeck-Wildungen. Hij was een graaf uit het Huis Nassau-Siegen, een zijtak van de Ottoonse Linie van het Huis Nassau. Hij diende als officier in het Staatse leger. In de Oranjepropaganda geldt hij als een van de twaalf helden uit het Huis Nassau die in de Tachtigjarige Oorlog hun leven gaven voor de vrijheid van het Nederlandse volk. (overleden 1608)
 • 14 – In Engeland wordt Anthony Babington gearresteerd op beschuldiging van het beramen van een staatsgreep om de katholieke Mary Stuart aan de macht te brengen.
 • 28 – Begin werkzaamheden van de Admiraliteit van Amsterdam.
september
 • 20 – Anthony Babington wordt op Tower Hill geëxecuteerd.
 • 22 – Slag bij Warnsveld tussen een Staats leger onder leiding van Leicester met daarin veel Britse eenheden, en troepen die namens Spanje vechten. Het Staatse leger heeft als doel de bevoorrading van Zutphen door de Spanjaarden te beletten, maar slaagt daar niet in.
november
december
zonder datum
Bronnen:
1584 – Wikiwand
1585 – Wikiwand
1586 – Wikiwand

Terug naar:
Genealogie van Driel (IV)
Geboortejaren Van Driel

  facebook    

© 19 maart 2024