De jaren 1610-1615

 

De Beginjaren van Jan Adamsz Oom

 

Overzicht van de jaren 1610 t/m 1615

1610
januari
februari
maart
mei
juni
augustus
september
november
 • 1 – Henry Hudson ontdekt de Jamesbaai, maar tien dagen later raakt de Discovery ingevroren.
december
zonder datum
 • Harpert Maartensz Tromp, de vader van Maarten Harpertsz Tromp sneuvelt met zijn zoon aan boord, op weg naar Guinee tegen een Engelse zeerover en de jonge Maarten wordt 3 jaar lang als kajuitsjongen gevangen gehouden aan boord van de Engelsman.
 • In Rusland wordt Basilius IV (of Vasili IV) opgevolgd door Wladislaus Wasa maar deze neemt de benoeming niet aan.
 • Instelling van een vaste dienst per postkoets, de eerste ter wereld, tussen Edinburgh en Leith in Schotland.

1611
mei

juli
oktober
 • De prins-aartssbisschop van Salzburg, Wolfgang Dirk van Raitenau, beveelt zijn troepen (± 1000 man) het gebied van de vorstelijke proosdij Berchtesgaden binnen te vallen. Hertog Maximiliaan van Beieren antwoordt hierop door met zijn leger (± 24.000 man) Salzburg aan te vallen. In enkele dagen wordt het Land van Salzburg bezet en de aartsbisschop gevangen genomen. Zie: Zoutoorlog (1611).
december
 • 1 – De opening van de door Hendrick de Keyser ontworpen Koopmansbeurs aan de Vijgendam te Amsterdam vindt plaats. De groeiende goederen- en aandelenhandel maakt dat er behoefte ontstaat aan een specifiek voor dit doel gemaakt gebouw.
zonder datum

1612
januari

mei
 • 19 – Na vijf jaar bemalen valt de Beemster definitief droog.
juli
augustus
 • 18 – In Pendle, in het Engelse graafschap Lancashire, begint een proces wegens hekserij. Met een negenjarige jongen als kroongetuige worden achttien mensen ter dood veroordeeld en terechtgesteld.
september
 • 17 – De Neptunus onder schipper Willem Cornelisz. van Muyden keert terug in Amsterdam van de eerste Nederlandse tocht ter walvisvaart bij Spitsbergen. De reis was niet succesvol, vanwege onvoldoende kennis van de fauna en het feit dat er geen Baskische harpoeniers waren ingehuurd.
oktober
 • 25 – Het burgerleger van Nizjni Novgorod, bijeengebracht door de koopman Kozma Minin en aangevoerd door vorst Dmitri Pozjarski, verdrijft Poolse troepen en helpt Michail Romanov als eerste van de Romanov-dynastie aan de macht.
november
 • 16 – Begin van de Ulster Plantation, de kolonisatie van Ulster door de Britse regering, die er vooral Schotten heen stuurt.
december
zonder datum

1613

februari
maart
april
 • 24 – De Irokezen sluiten een handelsverdrag met de Nederlanders Jacob Eelckens en Hendrick Christiaenssen.
augustus
oktober
 • 1 tot 3 – Met de “scherpe onderzoeking” van Eva Wennemekers van Kempen en haar dochter Grijedgen beginnen de heksenprocessen te Roermond, die ruim een jaar zullen duren.
 • 13 – De Zevenburgse Landdag bekrachtigt de benoeming door de Osmaanse sultan van Bethlen Gabor tot koning.
december
zonder datum
 • Nederland bezet het westelijk deel van Timor.
 • De Nederlandse ontdekkingsreiziger Adriaen Block verkent het gebied dat door Henry Hudson is ontdekt.
 • Philippus Lansbergen en zijn zoon Pieter worden afgezet als predikanten te Goes. De afzetting geschiedt omdat beiden zich bemoeien met politiek en geneeskunde, zaken die niets met hun beroep als predikant te maken hebben.
 • Voor het eerst bezoeken twee gezanten van de tsaar de Republiek, eigenlijk alleen om de kroning van tsaar Michajl aan te kondigen, maar zij gaan verder dan dat en worden er bij terugkeer lijfelijk voor bestraft
 • Pieter Corneliszoon Hooft schrijft het treurspel Geeraerdt van Velsen
 • Publicatie van de klucht Den Molenaar van Gerbrand Adriaensz. Bredero

 

1614
januari

maart
 • 27 – Enkele ingezetenen van Hoorn, die de Austraalse Compagnie hebben opgericht, krijgen octrooi van de Staten-Generaal om maximaal 4 reizen uit te voeren, onder voorwaarde dat geen inbreuk zal worden gedaan op bestaande octrooien.
april
 • 5 – Johan van Oldenbarnevelt sluit een verdrag met de Zweedse koning dat beide landen verplicht om geld, mannen en schepen bij te dragen teneinde vrije scheepvaart en handel in de Oostzee te bevorderen.
mei
 • 16 – Maeslantsluys wordt zelfstandigheid verleend door de Staten van Holland en heet voortaan Maassluis.
augustus
november
zonder datum

 

1615

januari

 • 25 – Govert Flinck geboren. Hij was een  Nederlands kunstschilder (overleden 1660)

maart

 • 2 – In opdracht van de Staten van Groningen en Drenthe hebben de landmeters Pieter de la Haye en Pieter Sems de grens vastgesteld tussen beide provinciën. Groningen accepteert de uitkomst niet, omdat Ter Apel daarin Drents wordt.
 • 6 – Pieter Both, gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, verdrinkt bij Mauritius.
april
 • 6 – In Lochem breekt een stadsbrand uit, waarbij slechts drie huizen gespaard blijven.
juni
juli
september
 • 17 – Door tussenkomst van troepen uit de Republiek onder aanvoering van Frederik Hendrik van Nassau moet de Deense koning het beleg van Braunschweig afbreken en instemmen met onderhandelingen.
oktober
 • oktober – De Groninger landmeter Pieter Sems komt met een herziene Semslinie, waarop Ter Apel Gronings blijft. Maar nu gaat Drente dwarsliggen.
november
december
zonder datum

 

Bronnen:
1610 – Wikiwand
1611 – Wikiwand
1612 – Wikiwand
1613 – Wikiwand
1614 – Wikiwand
1615 – Wikiwand

Terug naar:
Jan Adamsz Oom – JohnOoms.nl

 

facebook

© 9 maart 2024