Braat is de naam

 

naambord Braat2

Hieronder worden personen genoemd, die de naam BraatBraet of Braets dragen.
De personen in kwestie zitten niet allemaal in mijn familieverband (mijn moeder was Ariana Juditha Braat).
Maar als iemand de naam Braat of Braet draagt en een bijdrage heeft geleverd in onze samenleving of niet (maar dat is aan de lezer), is een vermelding zeker aardig.

 

Adriaan BraatsAdriaen Jacobsz Braets.
Hij was koopman en burgemeester (1718) van Dordrecht. Hij was gehuwd met Maria Jacoba van Bochove. in 1747 zijn weduwe genoemd. Hij was eigenaar van Pakhuis Lares in Dordrecht.

 

Antoine Braet
Antoine Camillus (Toine) Braet  is een neerlandicus en emeritus hoogleraar in de geschiedenis van de retorica aan de Universiteit van Amsterdam.
Geboren Aardenburg, 1942.
Braet promoveerde in 1984 aan de Rijksuniversiteit Leiden op het proefschrift De klassieke statusleer in modern perspectief. Nadien bleef hij als wetenschappelijk medewerker werkzaam aan de Leidse universiteit. Van 2000 tot 2005 was hij bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de retorica aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna was hij tot 2007 weer bij de Faculteit der Letteren van de Universiteit Leiden betrokken bij de opleiding Nederlandse taal- en letterkunde. Hij wordt wel de nestor van de taalbeheersing genoemd.
Zijn interessen gaan uit naar onderzoek op het gebied van de klassieke retorica, met name de retorische argumentatieleer, de leer van het debat en debatwedstrijden en het taalvaardigheidsonderwijs op havo- en vwo-niveau.

 

Arend BraatArend Braat
Hij was een Nederlands politicus.
Geboren Hekelingen, 15 februari 1874 — Hekelingen, 11 januari 1947).
Boer Braat’ was de voorman van de Plattelandersbond. Hij was een kleurrijk afgevaardigde in de periode tussen de Wereldoorlogen die bekendheid kreeg door zijn weinig parlementaire omgangsvormen en strijd tegen de zomertijd. Braat was vertegenwoordiger van een partij die zich afzette tegen de ‘moderne’ stedelijke samenleving. Hij was afkomstig van één van de toen nog tamelijk geïsoleerde Zuid-Hollandse eilanden. Braat was gehuwd met een rijke boerendochter. Vanwege zijn onconventionele optreden was hij vaak onderwerp van spotprenten. Gedroeg zich vaak onparlementair, zo zat hij eens met zijn benen op de kamerbankjes
Anekdotes:
– De socialist Duys wees Braat, toen deze pas Kamerlid was, de weg naar het toilet met de opmerking: “Er staat HEREN op, maar trek je daar maar niets van aan.”
– Hij sprak eens over boeren met een klein stukje land waar nota bene vijf koeien en een stier gemolken moesten worden. (‘De stier van Braat’).
– Toen in de Tweede Kamer een motie-Beumer had geleid tot uitstel van een debat over een door hem ingediend voorstel tot afschaffing van de zomertijd, liep hij naar de ministerstafel en verscheurde daar demonstratief zijn redevoering.
– Schaper vergeleek hem met de liberale afgevaardigde Ridder Van Rappard; noemde deze een “gelikte” en Braat een “ongelikte beer”

 

Bartho Braat

Bartho Braat

Bartho Braat
Marcus Bartholomeus (Bartho) Braat  is een Nederlands acteur.
Hij is geboren Leiden, 17 augustus 1950.
Hij is voornamelijk bekend door zijn rol als Jef Alberts in Goede tijden, slechte tijden. Hij is eveneens bekend van zijn rol als Aai in Het wassende water en als Donald in de speelfilm Mama is boos!.
Na zijn kleine rol in de speelfilm Mama is boos! volgde eind jaren tachtig gastrollen in onder andere In naam van OranjeMedisch Centrum West, Spijkerhoek en Adriaen Brouwer. In de zomer van 1990 werd Braat door Harry Klooster  benaderd voor de rol van Neil van Dongen in de soap Goede tijden, slechte tijden. Hij gaf gedurende één aflevering gestalte aan dit karakter. Niet veel later, in 1991, zou Braat opnieuw benaderd worden. Ditmaal voor een vaste rol. Hij wilde alleen de rol van Jef Alberts spelen als actrice Henriëtte Tol de rol van zijn vrouw Karin op zich zou nemen. Tol moest de soap na ruim een jaar gedwongen verlaten omdat haar karakter in de Australische scripts niet meer voorkwam. Braat continueerde zijn rol.
In april 2015 maakte Braat bekend dat hij na 24 jaar zou stoppen met zijn rol in de serie, maar daar lijkt de GTST-veteraan nu toch op terug te komen.

Jozef Braet

Jozef Braet

Jozef Braet
Joseph Aloïse Leon Marie Braet was een Belgisch advocaat en spion tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Geboren Gent, 21 juni 1882 – overleden 11 augustus 1916.
Braet volgde de humaniorarichting Latijn-Grieks aan het Gentse Sint-Barbaracollege, waarna hij aan de Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix zijn kandidatuur in de wijsbegeerte behaalde en vervolgens aan de Rijksuniversiteit Gent doctor in de rechten werd. Hij werd als advocaat actief aan de balie van de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde.
Spoedig na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd Braet lid van een spionagenetwerk tegen de Duitse bezetter, de groep Ambulants-Gendarmes, die hoofdzakelijk in Gent en Kortrijk opereerde. Op 6 april 1916 werden echter achttien leden van dit netwerk gearresteerd, waaronder Braet zelf, toen hij thuiskwam van de rechtbank. Hij werd eerst in Kortrijk en vervolgens in Gent opgesloten. Op 28 juni werd hij ter dood veroordeeld, en tezamen met hem zijn helpers, met name Van Gheluwe, Windels, Octaaf De Clercq (onderpastoor), Algoet (rijkswachter) en mevrouw Wante. De executie werd op 11 augustus voltrokken op de schietbaan van Gent.
Postuum ontving hij onder andere de onderscheiding van ridder in de Leopoldsorde en de Insignia van de Order of the British Empire. Het Oudenaardse stadsbestuur wijzigde de naam van de voormalige Nieuwstraat in Joseph Braetstraat.
Braet huwde in 1906 met Julia De Ruyte, met wie hij twee dochters kreeg.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bronzen reliëf van Tsaar Peter de Grote, door Leo Braat

Leo Braat
Leendert Pieter Johan (Leo) Braat was een Nederlandse beeldhouwer en tekenaar.
Geboren Arnhem, 23 november 1908 – Amsterdam, 16 juli 1982.
Leendert Pieter Johan Braat ontving zijn opleiding aan de Kunstnijverheidsschool en de Academie Kunstoefening in Arnhem en was een leerling van de beeldhouwer Gijs Jacobs van den Hof, die hem de neo-classicistische stijl bijbracht. Hij voltooide zijn opleiding in Parijs en huwde in 1931 de schilderes en tekenares Maaike Rolvink. Hij was een figuratief beeldhouwer, die kortstondig (van 1946 tot 1950) expressionistisch werkte. Hij werd sterk beïnvloed door de volkskundige keramische werken van de precolumbiaanse cultuur. Daarnaast was hij ook werkzaam als tekenaar, kunstcriticus, organisator, redacteur van De Kroniek voor Kunst en Kultuur (1935 – 1966), medailleur en keramist. Hij was lid en penningmeester van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers. Als anti-fascist was hij in de oorlogsjaren lid van de verzetsgroep rond Gerrit van der Veen en redacteur van De Vrije Kunstenaar, een illegaal blad van het kunstenaarsverzet. Uit deze kringen kende hij ook schrijver Albert Helman, met wie hij zijn leven lang bevriend bleef. Braat schreef een voorwoord tot de tweede druk van de biografie die Helman schreef over Van der Veen: Gerrit-Jan van der Veen. Een doodgewone held (Baarn: Het Wereldvenster, 1977). Ook was hij mede-oprichter van de Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945, een stichting ter ere van Gerrit van der Veen. Braat woonde en werkte in Amsterdam.

 

De stamboom van het geslacht Braat.
Met als Maertge Jacobs Corvijns, stammoeder van twee geslachten Braat, het ene uitgestorven, het andere leeft nog talrijk voort

Geslacht Braat

 

 

Kwartierstaat Ooms-Braat

 

Het uitgestorven geslacht Braet. 
Met als stamouders: Claes Adriaensz Braet en Maertge Jacobs Corvijns.

Braet

 

De naam Braat

 

 

facebook

© 22 mei 2016,   laatst bijgewerkt op 8 mei 2023