Heren van Asperen van Vuren

 

De nederzetting Vuren ontstond rond 900 na Chr. op een oeverwal langs de Waal. De hoofdzakelijk van landbouw levende bevolking had zich hier op het westelijke puntje van de Tielerwaard gevestigd. De nederzetting ontleende haar naam aan deze plaats die een afgeleide was van ‘vooraangelegen’, denk maar aan vergelijkbare plaatsen in België en Nederland: Veurne en Voorne.
Het zoeken naar bescherming tegen het overstromingswater leidde tussen de tiende en dertiende eeuw tot de bedijking van de nederzetting, waarbij als eerste de Zeivingen (zijvang of zijving), vervolgens de Achterdijk en tenslotte de rivierdijk werden aangelegd.De eerste adellijke heren van Vuren doken in de dertiende eeuw op in de Gelderse leenregisters. Begin veertiende eeuw stierven zij uit en kwam de heerlijkheid Vuren in handen van een jongere tak van de Arkels, de heren van Asperen, die iets ten westen van de oude kerk aan de Waaldijk het kasteel de Tumelenburg bouwden. Door deze Arkelse binding zou Vuren ook betrokken raken bij de Arkelse Oorlog tussen Jan van Arkel en de graaf van Holland die tussen 1401 en 1412 in de streek rond Gorinchem woedde.Eind vijftiende eeuw stierven de heren van Asperen van Vuren in rechte lijn uit. Nadat de heerlijkheid Vuren achtereenvolgens in het bezit van de heren van Duyn van Werkendam en van Haaften van Gameren was overgegaan, keerde zij in het midden van de zestiende eeuw weer terug in de handen van een andere tak van de Asperens. Deze heren van Asperen van Vuren bekleedden belangrijke posten in de Tielerwaard zoals bijvoorbeeld dat van dijkgraaf.
Vermelding: De Heerlijkheid Vuren

 

1. Otto I van Heukelom
Heer van Asperen. Zoon van Herbaren II van de Lede (Zie Heren van Arkel nr. 15 b) en Alveradis van Heusden, dochter van Jan III van Heusden (Zie heren van Heusden nr. 14) en Aleida van Cuijck.
Vermeld 1254-1283, akte van opdracht 1314 aan Willem III graaf van Holland tot open stad = Asperen
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Kinderen:

2. Otto II van Heukelom
Heer van Asperen en Hagestein. Zoon van Otto I van Heukelom.
Overleden 26 september 1345 (gesneuveld bij Staveren).
Hij was gehuwd met N. van Buren.
Zonen:

 • Otto, heer van Asperen en Hagestein, trouwt Aleid van Avesnes
 • Gerritheer van Tull en ’t Waal
 • Herbaren van Asperen, heer van Vuren (Volgt 3)

Bastaardkinderen:

 • Pieter van Grijpensteijn
 • Olivier
 • Hesse

3. Herbaren van Asperen van Vuren
Geboren 1295. Zoon van Otto II van Heukelom en N. van Buren.
In 1320 trouwde hij met Margaretha de Cock van Batenburg. Dochter van Rudolf II de Cock van Weerdenburg en Margaretha van Batenburg.
Kinderen:

 • Otto Herbertsz van Asperen van Vuren (Volgt 4)
 • Jan van Vuren, ridder, is getuige 1375 voor de Commanderij Duitse Orde in Gemert.

 –

4. Otto Herbertsz van Asperen van Vuren
Geboren voor 1360, overleden na 1425. Zoon van Herbaren van Asperen van Vuren en Margaretha de Cock van Batenburg.
Beleend met Hellouw en Haaften (1371), heer van Rumpt 1371, ridder (1383), pachter van de tienden van Hellouw en Haaften (1417-1425).
Hij was gehuwd met 
Geertruid de Cock van Opijnen.
Kinderen:

 • Herbaren Ottensz van Asperen van Vuren  < 1385-± 1425 (Volgt 5)
 • Otto Ottensz van Asperen van Vuren, woont naast zijn broer Herbaren in 1424

5. Herbaren Ottensz van Asperen van Vuren
Geboren vóór 1385, overleden omztreeks 1425. Zoon van Otto Herbertsz van Asperen van Vuren en Geertruid de Cock van Opijnen.
Hij erft van zijn vader huis en hofstad te Rumpt (1403), beleend met de tiende uit heer Koenenhoeve te Asperen (1413).
Hij is getrouwd  voor 1407 met Udele Waltart Reinoltsdr (zij hertrouwd Adam van Heukelom).

 • Otto Herbarensz van Asperen van Vuren (Volgt 6)
 • Jan van Asperen

6. Otto Herbarensz van Asperen van Vuren
Geboren voor 1385, overleden na 1473. Zoon van Herbaren Ottensz van Asperen van Vuren en Udele Waltart Reinoltsdr.
Beleend met Huis te Vuren 1424, beleend met de tiende uit heer Koenenhoeve te Asperen (1430), heer van Spijk (1434-1441), neemt de leenhoogheid over van een leen te Beesd leenroerig aan de hofstad te Spijck (15maart 1438), beleend met Enspijk (1438), beleend met goederen te Rumpt, Tricht en Vuren (1468) leenroerig aan Arkel.
Hoeve/huis Rumpt, dagelijks gerecht Enspijk 1468 (archief Huis Spijk), vermeld te Enspijk (1475).
Hij was 2e gehuwd met Agnes van Rijn, weduwe van Jan van Renesse.
Hij huwde 1e met Arnolda de Cock van Opijnen.
Kinderen:

 • Johan Ottensz van Asperen van Vuren, heer van Vuren en Spijk. Hij trouwde 1e met Mercely van Heukelom van Ackoy. Hij trouwde 2e met Bely van Waardenburg. Beide huwelijken waren kinderloos.
 • Otto Ottensz van Asperen van Vuren
 • Walraven Ottensz van Asperen van Vuren
 • Catharina van Asperen van Vuren
 • Elizabeth van Asperen van Vuren (Volgt 7)

7. Elizabeth van Asperen van Vuren
Dochter van Otto Herbarensz van Asperen van Vuren en Arnolda de Cock van Opijnen (Zie Heren De Cock van Opijnen nr. 8)
Zij was gehuwd met Cornelis van der Duyn (Zie Heren van der Duyn nr. 6). Geboren circa 1450, overleden circa 1510. Zoon van Adam van der Duyn. Na overlijden van zijn vader wordt Cornelis Heer van Werkendam in 1484.
Hij huwde 2e met Adriana Dircsdochter.
Kinderen uit het eerste huwelijk:

 • Adam van der Duyn, Heer van Werkendam. Overleden circa 1542. Gehuwd met Anna Jan Grutersdr.
  Hij erft het huis te Vuren van zijn oom Johan heer van Vuren, en verkoopt dit aan Dirck van Haeften tot Gameren (1525).
 • Anneke Verduyn, gehuwd met Jacob Adriaensz.
 • Dirck Verduyn
 • Cornelis Cornelisz Verduyn (Volgt Genealogie Verduijn nr. 1)
Vermelding: Kwartierstaat Lapikás

 

 

Zie ook:

Asperen

Terug naar:

 

Heren en Vrouwen van…

  facebook       

© 18 maart 2017