Geslacht Stoep van Hillegersberg

 

1. Willem Stope
Hij heeft land aan de Rotte gekocht blijkens een oorkonde op 6 september 1242.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

  • Frank Stoep van Hillegersberg (Volgt 2)

 

Kasteel Hillegersberg

2. Frank Stoep van Hillegersberg
Overleden na 1269.
Frank houdt het huis Hillegersberg en Santwerf met het land, het ambacht en verdere goederen van de graaf.
De eerste schriftelijke vermelding van het kasteel van Hillegersberg dateert uit 1269. Er is sprake van een heer Vranke Stoep van Hildegerdberge, die van graaf Floris V toestemming krijgt om de lenen die hij van deze houdt aan zijn 3 dochters en hun erfgenamen mag doen toekomen.
Heer Vranke Stoep van Hildergardberghe krijgt het recht van opvolging voor zijn oudste dochter Aleyde, gehuwd met Gerard van Raporst, tenzij hij nog een zoon zal hebben, in dat geval zullen beiden de helft erven, bij gebreke van hen zal de ene helft komen op zijn tweede dochter, gehuwd met Deric van Hoylede en voor de andere helft op zijn kleindochter Hildegunde Hinricksdochter van den Velde 11 morgen land bij het huis en kasteel van den Berge, 20 morgen land hier dicht bij gelegen en 3 morgen land in het ambacht van Rotte.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Dochters:

  • Aleyde Frankensdr Stoep van Hillegersberg, gehuwd met Gerard van Raporst
  • Margriet Frankensdr Stoep van Hillegersberg, gehuwd met Deric van Hoylede (Volgt 3a)
  • N. Frankensdr Stoep van Hillegersberg, gehuwd met Hendrik van de Velde (Volgt 3b)

 

3a. Margriet Frankensdr Stoep van Hillegersberg
Dochter van Frank Stoep van Hillegersberg.
Zij was gehuwd met Deric van Hoylede. Geboren rond 1225. Zoon van Reinier van Hoylede.
Zoon:

 

3b. N. Frankensdr Stoep van Hillegersberg
Geboren rond 1210. Dochter van Frank Stoep van Hillegersberg.
Zij was gehuwd met Hendrik van de Velde.
In 1225 stond Hendrik van de Velde bekend onder de edellieden van Holland.
Hendrik van de Velde deed in 1225 afstand van de gerechten Muiden en Diemen, met al haar toebehoren, zodat Gijsbrecht van Amstel de gehele erfpacht verkreeg.
Kinderen:

  •  Hildegonde van der Velde (Volgt 4)

 

4. Hildegonde van der Velde
Dochter van Hendrik van der Velde en N. Frankensdr Stoep van Hillegersberg.
Zij werd in 1269 vermeld als kleindochter van Heer Vranke Stoep van Hildergardberghe van wie zij bij zijn overlijden de helft zou erven van het huis Hildergerdberge.
Zij was gehuwd met Dieric die Visscher uten Scouden. Geboren rond 1240. Zoon van Dirk van Voorne (Zie Heren van Voorne nr. 5b) en Clementia van Bierbeek.
Dieric wordt vermeld op leenmannenlijst met 3 pond uit de lentebede van Hillegersberg 1280/1282.
kinderen:

 

Literatuur:

Zie ook:

Hillegersberg

Terug naar:

Welgeborenen

 

  facebook       

© 30 juni 2018