Nazaten Graven van Holland XVI

 

XVI-14. Aleid van Henegouwen
Geboren omstreeks 1293 in Avesnes, overleden na dinsdag 12 juni 1351. Buitenechtelijke dochter van Jan II van Avesnes, graaf van Holland en Henegouwen (Zie Graven van Holland nr. 13b) en van Ymoete.
Aleid trouwde 1e in 1312 met Wolfert II van Borsellen. Geboren rond 1280 –  overleden tussen 30 mei 1316 en 6 april 1317.
Hij was heer van Veere en Zandenburg, als opvolger van zijn vader.In 1312 trouwde Wolfert II met Aleid van Henegouwen (ca. 1290 – na 12 juni 1351), een buitenechtelijke dochter van Jan II van Avesnes. De verhoudingen tussen Wolfert en het graafschap Holland waren gespannen door het optreden van en de moord op Wolferts vader Wolfert I van Borselen. Dit huwelijk vormde de bevestiging van de verzoening (1308) tussen Wolfert II en Willem III van Holland. Voor het huwelijk werd pauselijke dispensatie gevraagd omdat het echtpaar in de vierde graad was verwant.
Kinderen:

 • Wolfert III van Borselen-Veere  ± 1313 – 1345 (Volgt Heren van Borselen nr. 6)
 • Sibilla Van Borssele  1315 –

Zij trouwde 2e vóór zondag 21 oktober 1317 met Otto van Buren van Arkel van Asperen.

Zij trouwde 3e op zondag 2 januari1327 in lijftocht met Jan Herpertsz van Foreest  (geboren circa 1289  Naaldwijk, overleden omstreeks 1345), ambachtsheer van de Rijnlandse ambachtsheerlijkheid Middelburg, en leenman van de “Baten” onder Koudekerk aan den Rijn. Jan van Foreest werd geboren als zoon van Herpert van Foreest (genoemd 1278 – overleden 1283) uit het geslacht Foreest. De naam van zijn moeder is onbekend.
Een zoon uit het laatste huwelijk was:

 •  Herpert van Foreest (Volgt XVI-15)

 

Wapen Van Foreest

XVI-15. Herpert van Foreest
Genoemd 1334, overleden Haarlem, 1367. Ambachtsheer van de Rijnlandse ambachtsheerlijkheid Middelburg, was schepen te Haarlem en lid van de hoge vierschaar onder graaf Willem V van Holland. Zoon van Aleid van Henegouwen en Jan van Foreest. Hij was getrouwd met een onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk o.a.:

 • Jan van Foreest (Volgt  XVI-16)

 

XVI-16. Jan van Foreest
Genoemd 1367, Haarlem, 1413. Ambachtsheer van de Rijnlandse ambachtsheerlijkheid Middelburg, was schepen en vroedschap te Haarlem, schout van Oudewater en (hoog)heemraad van Rijnland.  In 1367 volgde hij zijn vader op in diens Rijnlandse heerlijkheid. Hij trouwde rond 1370 met Ida Cuser, dochter van Koenraad Cuser van Oosterwijk  (Zie Graven van Holland XV nr. 15) en Clemeyns Gerrit Boelendochter, vrouwe van Sloten. Kinderen van Jan en Ida:

 • Herpert Heer van Foreest,   geboren 1372, Haarlem
 • Willem Cuser van Foreest,   geboren 1374, Haarlem,  overleden 1410
 • Adriaan van Foreest,   geboren 1376, Haarlem,   overleden 1428/1433
 • Catharina van Foreest,   geboren 1378, Haarlem , overleden 1428 (Volgt Heren van Foreest nr. 6)
 • Herbaren Van Foreest,   geboren circa 1380
 • Willem Cuser van Foreest,  geboren circa 1374, overleden 1410
 •  Adriaan van Foreest,   geboren 1370, overleden circa1430
Vermeldingen:
Kwartierstaat Diest – van Foreest
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl

 

Terug naar:

Graven van Holland

  facebook       

© 4 januari 2018