Krimpen aan de Lek

Krimpen aan de Lek rond 1793. Nederlandsche Stad- en Dorp- Beschrijver.

 

Krimpen aan de Lek in 1867, door J. Kuyper. 1475 inwoners.

Krimpen aan de Lek is een dorp in de gemeente Krimpenerwaard met in 2015 ca. 6459 inwoners, gelegen aan de rivier de Lek. Vooral na de opening van de Algerabrug bij Krimpen aan den IJssel wordt de Krimpenerwaard, en daarmee ook Krimpen aan de Lek, een geliefd woongebied voor velen die in Rotterdam hun werk hebben.

Het zuiden van Krimpen aan de Lek bestaat voornamelijk uit oude huizen, waaronder enkele huizen aan de dijk tot 200 jaar oud. Het centrum bestaat uit een aantal kleine flatjes en een nieuw winkelcentrum genaamd De Markt. Veel van de nieuwbouw staat in het noorden. De hoofdstraat eindigt in het zuiden aan de lek, bij het pontje naar Kinderdijk. In het dorp staan twee kerken waarbij op de toren van de kerk op de dijk een walvis staat. Deze walvis herinnert aan de walvisvaart, die in vroegere eeuwen een belangrijke bron van inkomsten was voor het dorp. Aan de dijk is sinds jaar en dag een houtzagerij gevestigd.

In het dorp zijn 3 basisscholen: de Wegwijzer, De Prinses Irene school en de Flora school. Verder heeft het dorp een aantal sportaccommodaties: In het oosten ligt aan de dijk, met de straat Schuwacht, het buitenzwembad Schuagt. Bij de nieuwbouw staat de sporthal de Walvis. Verder is er een tennisbaan met de tennisvereniging de TVKL, een voetbalvereniging, V.V. Dilettant, een badmintonclub en een sportschool voor vechtsporten.

De naam Krimpen komt van het oude woord “Crempene”, dat “oversteekplaats” betekent. Letterlijk betekent Krimpen aan de Lek dus “oversteekplaats aan de Lek”. .Het oudst bekende document waarin de naam Crempene wordt genoemd, dateert uit 2 mei 1064. Dit document maakt een vermelding van de overwinning op de Bisschop van Utrecht door de Hollandse Graaf. Krimpen aan de Lek is het oudste dorp van de Krimpenerwaard.

In 1396 wordt de naam Crimpen en in 1514 Crimpen upte Lek genoemd. Krimpen was een onderdeel van de heerlijkheid van de Lek. Krimpen behoorde tot 1342 aan de Heren van de Leck, daarna tot 1402 aan het geslacht Wassenaar-Polanen en na 1403 was het eigendom van het Huis Nassau. Het was een strategisch bolwerk door het rivierenknooppunt Lek, Noord en Nieuwe Maas. In 1575 werd Krimpen bezet door de Spanjaarden en na een hevige strijd vanaf de rivier en door polders onder water te zetten werd de Krimpense Schans weer bevrijd door de Prins en de Geuzen in 1576.

Kaart van de rivier de Lek met zyn uiterwaarden, noorder en zuider dyken van de Merwede beneden Krimpen, tot het Schoor van Hagestein boven Vianen. Door Melchior Bolstra in 1753.

 

De ligging aan de rivier is bepalend geweest voor de ontwikkeling van het dorp. In de 18e eeuw (1714-1742) was rederij Van Holst gevestigd in Krimpen aan de Lek. Deze rederij was gespecialiseerd in de walvisvaart. Veel Krimpenaren bemanden de schepen. Straatnamen zoals Groenland, Commandeur en Kakebeen herinneren hier nog aan.

Door de eeuwen heen was er riviervisserij, zoals zalm- en steurvisserij. De zalmbank stond tussen de kerk en het veer. In de loop van de twintigste eeuw kwam door vervuiling van het water een einde aan de zalmvisserij. Naast de visserij waren ook veeteelt, scheepsbouw en handel belangrijke bestaansmiddelen.

Ten westen ligt Krimpen aan den IJssel en naar het oosten Lekkerkerk, waarmee Krimpen aan de Lek sinds 1 januari 1985 samen de gemeente Nederlek vormt.

Tot en met 31 december 2014 was Krimpen aan de Lek onderdeel van de gemeente Nederlek. In 2015 ging de plaats samen met de gemeente op in de fusiegemeente Krimpenerwaard.

Het wapen van Krimpen aan de Lek werd op 24 juli 1816 door de Hoge Raad van Adel aan de gemeente Krimpen aan de Lek in gebruik bevestigd. Op 1 januari 1985 ging de gemeente samen met Lekkerkerk op in de nieuw opgerichte gemeente Nederlek. Het wapen van Krimpen aan de Lek is daardoor komen te vervallen.
De blazoenering van het wapen luidde als volgt: “Van zilver, beladen met drie liggende halve manen van sabel.” De heraldische kleuren zijn zilver (wit) en sabel (zwart).
Het wapen is afkomstig van het wapen van Jan II van Polanen, heer van de Leck in 1342. Hij was een afstammeling van de Van Duivenvoordes die zich noemden naar kasteel Polanen in Monster. De van Duivenvoordes stammen af van de Van Wassenaers, die reeds halve manen in hun wapen voerden.

 

Bron: Wikipedia – Krimpen aan den IJssel

Op Krimpen aan den Lek woonden de volgende voorouders van mij:
Moret (1633), Van Bokkum, (1670 en Van Brandwijk (1700).

 

Dorpen en Steden

 

  facebook        

© zondag 15 oktober 2017