Dorpskerk te Ouderkerk

aan den IJssel

 

Op zaterdag 8 september 2018 tijdens de Open Monumentendag bezochten wij de Dorpskerk in Ouderkerk aan den IJssel.

Het dorp Ouderkerk aan den IJssel dankt zijn naam aan een middeleeuwse kerk in het centrum van het dorp, de oudste kerk van Zuid-Holland samen met de kerk van Sassenheim. Deze kerk is gebouwd op de veertiende-eeuwse fundamenten van een eerdere kerk welke tussen 1425 en 1428, tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten, werd verwoest. Er is een kruiskerk van gemaakt, waarmee de kerk aanzienlijk werd vergroot en later (begin 16e eeuw) zijn er extra ingangen gekomen aan het dwarsschip.

De kerk staat op het kerkeweer, waarop ook een pastorie gebouwd werd. Rond de kerk ontwikkelde zich de oude dorpskern van Ouderkerk. In 1576 ging de kerk over in protestantse handen.

 

  

  

  

  

  

In de kerk is de grafkelder van het geslacht van Nassau-LaLecq, lange tijd de heren van de heerlijkheid Ouderkerk, en een praalgraf te vinden dat in opdracht van Lodewijk van Nassau is gebouwd. Zelf ligt hij niet in dit graf, maar wel zijn vrouw Isabelle, gravin van Hornes, zijn zoon Hendrik van Nassau-Ouwerkerk en nog ruim dertig anderen uit deze bastaard-tak van de Nassaus.

 

Wapen van Nassau-Lalecq

Van Nassau la Lecq was een geslacht waarvan een lid vanaf 1814 tot de Nederlandse adel behoorde en welke adellijke tak met zijn zus in 1861 uitstierf. De geadelde Van Nassau La Lecq stamde af van een onecht kind van stadhouder Maurits van Oranje en zijn geliefde Margaretha van Mechelen.

 

 

 

Bij decreet van keizer Leopold I werd Maurits Lodewijk van Nassau, heer van Beverweerd, enz. (circa 1631-1683), kleinzoon van het koppel Maurits van Oranje-Maria van Mechelen, erkend als rijksgraaf.
Diens rond 1601 geboren vader Willem van Nassau, heer van de Lek sinds 1625, voerde meestal de naam Willem LaLecq. Willem kreeg van zijn vader de heerlijkheid van de Lek ten geschenke. Hiertoe behoorde ook de ambachtsheerlijkheid Ouderkerk dat als leengoed aan hem en zijn erfgenamen werd gegeven. De meeste van zijn nazaten werden bijgezet in de grafkelder van Nassau-LaLecq in Ouderkerk aan den IJssel.

Koningin Wilhelmina Boom

Naast de kerk staat de Koningin Wilhelminaboom, met erom heen een smeedijzeren sierhek met vijf goudkleurige portretmedaillons geplaatst ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina op 31 augustus 1898 .

  
Bronnen:

 

Kerken

 

  facebook        

© 8 september 2018