Heren van der Lane van Tetrode

Lane van Tetrode

Lane van Tetrode

1. Jan Willemsz van der Lane van Tetrode .
1339; De huisinge te Lane in de ban van Velsen tot leengoed gemaakt door Jan van der Lane Willemsz. van Tetrode.
Van der Lane kreeg van de familie Bredero een hoog ambt in Tetrode, de ontginning aan de duinrand bij Haarlem.
Kind:

 • Willem van der Lane van Tetrode

 

2. Willem Jansz van der Lane van Tetrode.
Mogelijk was hij degene die in 1355 van hertog Willem van Beyeren ( Graaf Willem V) vergiffenis ontving voor zijn euvele moed, d.w.z. voor het feit dat hij met zovele andere Hollandse Edelen de zijde van Willems moeder de Hertoginne had gekozen. Hij wordt hier Willem Jansz. van der Lane genoemd.
Kinderen:

 • Jan van der Lane van Tetrode
 • Ghijsbrecht van der Lane van Tetrode

 

3. Jan van der Lane van Tetrode. Jan is overleden voor dinsdag 4 april 1429.
1408; zegel drie meerbladen waarvan een bedekt door een vrijkwartier met een leeuw, randschrift; + s JA.VA.TETRO.Willemsz.+ (Abdy van Egmond). Jan van der Lane van Tetrode wordt op 17 juni 1393 beschuldigd van doodslag. Hij zou samen met een aantal anderen burgemeester Claas van der Meer van Haarlem willen vermoorden.  Later bekende Jan fout te zijn geweest.
Hij bezat 4 morgen in Oegstgeest (De Vierhoevekamp), 5 morgen in Velsen (de Veenmaden). Legateert aan zijn zonen Boudijn van Tetrode en Reynout van Tetrode 8 maden land in Velsen (Die Venne)
Kinderen:

 • Dirc van der Lane van Tetrode. Gehuwd met Jkvr. Johanna Willemsdr. van Alcmade
 • Reynout van der Lane van Tetrode
 • Boudewijn van der Lane van Tetrode. (Volgt 4)
 • Janne van der Lane van der Lane van Tetrode. Gehuwd met de Weent Dircksz.

 

4. Boudewijn van der Lane van Tetrode.
Hij zegelt met de drie meerbladen in 1423 en heeft bezit in Velsen.
Zoon van Jan van der Lane van Tetrode. Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Dochter:

 • Aleid van Tetrode (Volgt 5)

 

5. Aleid van Tetrode.
Zij is overleden op 28 februari 1458. Zij ontvangt het leen een tiende die scheidt tussen Darengeest en Smalengeest genaamd Tichtiende bij dode van haar vader.
Zij was gehuwd met Claes Florisz van Adrichem, burgemeester van Haarlem.
Zoon van Floris IV van Adrichem en Lijsbeth Symonsdr van Zaenen.
Kinderen:

 • Claes Adriaens van Adrichem  ± 1415 – …. (Volgt Heren van Adrichem nr.9a)
 • Maria Claesd van Adrichem        1427 – ….  (Volgt Heren van Adrichem nr.9b) 
 • Boudijne Claesd van Adrichem  1428 – < 1467
 • Jan Claesz van Adrichem  1429 – ….
 • Simon van Riedijk van Adrichem  1430 – ….
 • Boudewijn Claesz van Adrichem  1431 – 1467
Bronvermeldingen:
Van der Lane van Tetrode
Voorouders van Aleid van Tetrode

Terug naar:

Heren en Vrouwen van…

  facebook       

© 1 februari 2016, laatst bijgewerkt op 15 januari 2020