Marenteel Jan IV van Arkel

De oudst bekende voormoeder van mijn voorvader Jan IV van Arkel (…. – 1360) is Adélaïde Cepi (± 1100 – ….).

Wapen van Arkel

 

1. Adélaïde Cepi
Geboren rond 1100. Van haar herkomst is niets bekend.
Zij was gehuwd met Baudouin de Soupir.
Dochter:

 • Adélaïde van Soupir (Volgt 2)

 

2. Adélaïde de Soupir
Geboren rond 1120, overleden rond 1180. Dochter van Baudouin de Soupir en Ada.
Zij was gehuwd met Bouchard II van Guise. Geboren rond 1120, overleden rond 1180. Zoon van Guy van Guise en Adelaide van Montmorency.
Dochter:

 • Adela van Guise  ± 1155 – ± 1207 (Volgt 3)

 

3. Adela van Guise
Geboren omstreeks 1155, overleden circa 1207. Dochter van Bouchard van Guise en Adélaïde van Soupir.
Adela was gehuwd met Jacob van Avesnes. Geboren rond 1150, overleden bij Arsoef op 7 september 1191. Hij was een zoon van Nicolaas van Avesnes en van Mathilde van La Roche. Hij was heer van Avesnes, Condé en Leuze, als opvolger van zijn vader (1171).
Jacob liet op 4 oktober 1174 Robert van Ariën, bisschop-elect van Atrecht en Kamerijk, vermoorden toen die in Condé-sur-l’Escaut de brug wilde oversteken. Robert reisde met een escorte en onder bescherming van graaf Boudewijn van Henegouwen, de leenheer van Jacob. Boudewijn liet voor straf Jacobs kasteel in Condé verwoesten. Jacob nam deel aan de Derde Kruistocht en was aanvoerder van de Hollandse, Vlaamse en Noord-Franse ridders tijdens het Beleg van Akko (1189-1191) en de slag bij Arsoef. Jacob sneuvelde in de slag bij Arsoef en werd de moedigste van de Vlaamse ridders genoemd.
Adela en Jacob hadden de volgende kinderen:

 • Wouter II van Avesnes, opvolger van zijn vader
 • Burchard van Avesnes (Volgt Heren van Avesnes nr. 8)
 • Jacob, heer van Landrechies, gehuwd met een dochter van Boudewijn van Créquy
 • Guy (ovl. 1219), ridder
 • Mathilde van Avesnes (Volgt 4)
 • Adelheid, gehuwd met Rogier van Rosoy (-1246)
 • Adelaide (ovl. ca. 23 september 1216), gehuwd met Engelbert IV van Edingen
 • Ada, gehuwd met Hendrik III van Grandpré en met Rudolf I van Soissons.

 

4. Mathilde van Avesnes
Overleden op 5 november, na 1236. Dochter van Jacob van Avesnes en Adela van Guise.
Zij was 1e gehuwd met Nicolaas IV van Rumigny.
Zij was 2e gehuwd met Lodewijk IV van Chiny.  Geboren rond 1180, overleden bij Cahors in 1226. Hij was de zoon van Lodewijk III van Chiny en van Sophia. Hij volgde in 1189 zijn vader op als graaf van Chiny, nadat deze tijdens de kruistochten overleden was, en regeerde als minderjarige onder het regentschap van zijn moeder en zijn oom Diederik van Mellier. Meerderjarig geworden, nam hij deel aan de kruistocht der Albigenzen waarbij hij ook sneuvelde.
Mathilde en Lodewijk IV van CHiny hadden de volgende kinderen:

 • Johanna van Chiny (Volgt 5)
 • Agnes (ovl. voor 1235), dame van Givet en Abemont, gehuwd met Jan van Rethel,
 • Mathilde (ovl. na 1269), gehuwd met Otto van Trasegnies.

 

5. Johanna van Chiny
Geboren omstreeks 1205, overleden in 1271. Zij was de dochter van Lodewijk IV van Chiny en van Mathilde van Avesnes. In 1226 volgde zij haar vader op als gravin van Chiny. Johanna was gehuwd met Arnold IV van Loon (1210-1273). Zoon van Gerard van Loon (Volgt Graven van Loon nr. 6) en Kunigonde von Zimmern. Hij was de elfde graaf van Loon van 1227 tot 1273.
Kinderen:

 • Jan (1230-1279)
 • Elisabeth, gehuwd met Thomas III van Coucy, heer van Vervins,
 • Adelheid (Volgt 6)
 • Juliana, gehuwd met Nicolaas van Quiévrain
 • Lodewijk V van Chiny (1235-1299).

 

6. Aleyd van Loon
Zij was een dochter van Arnold IV van Loon en Johanna van Chiny.
Zij trouwde 1e met Dirk II van Valkenburg (geboren 1228 – overleden 1268), zoon van Dirk I en Beatrix van Kyrberg-Dhaun.
Dirk was eerst getrouwd geweest met Bertha van Limburg.
Uit het huwelijk van Dirk II en Adelheid:

 • Aleidis (Ida) van Valkenburg († 11 december 1296), abdis van Munsterbilzen.
 • Dochter, gehuwd met Willem van Hatert.
 • Maria (Volgt Marenteel Dirk van Cranendonck  nr. 7), gehuwd met Arnold van Stein-Elsloo.

Adelheid trouwde 2e met Albrecht van Voorne. Geborenvóór 1247, overleden 30 december 1287. Hij was heer van Voorne en burggraaf van Zeeland. Albrecht van Voorne was de zoon en opvolger van Hendrik van Voorne, burggraaf van Zeeland, ridder (Zie Heren van Voorne nr. 6a) en van Catharina van Peteghem- Cysoing (Zie Heren van Peteghem nr. 9).
Zij kregen een dochter:

 • Mabelia  van Voorne 1273 – 1313 (Volgt 7)

 

7. Mabelia van Voorne
Geboren 1273, overleden 26 februari 1313. Dochter van Albrecht van Voorne en Aleyd van Loon.
Zij was gehuwd met Jan III van Arkel. Geboren omstreeks 1275, overleden op 24 december 1324. Hij was heer van Arkel vanaf 1297 tot zijn dood.
Hij was een zoon van Jan II van Arkel (Volgt Heren van Arkel nr. 18) en Bertrouda van Sterkenburg (Zie Heren van Sterkenburg nr. 5). Hij volgde zijn vader op in 1297, nadat deze gesneuveld was bij de slag van Vronen. Jan III breidde het Arkelse grondbezit verder uit en kocht landerijen in Holland en Brabant en was raadsman van bisschop Gwijde van Avesnes van Utrecht. In 1304 kreeg hij het grondbezit van de heren van Ter Leede, omdat de familietak was uitgestorven en de van Arkels eerste in lijn waren.
Hij stond hoog in de gunst bij Willem III van Holland en werd in 1321 belast om als scheidsrechter uitspraak te doen in de geschillen tussen Willem III van Holland en Jan I van Brabant. In de volgende jaren is Jan III niet meer in de gunst. Mogelijk is hij op de achtergrond gedrongen door Willem van Duivenvoorde. Ook in 1321 benoemt hij zijn oudste zoon tot drossaard van Ter Leede. Deze gaat als Jan van der Lede door het leven tot 1324 (na het overlijden van Jan III) wanneer hij zich gewoon weer Van Arkel noemt.
Zoon :

 • Jan IV van Arkel 1305-1360 (Volgt 8)

 

8. Jan IV van Arkel
Overleden 5 mei 1360. Zoon van Jan III van Arkel en Mabelia van Voorne.
Heer van Arkel vanaf 1326 tot zijn dood.

Jan IV werd kort na de dood van zijn vader vertrouweling en adviseur aan het hof vanHolland voor Willem IV. Toen zijn halfbroer Jan tot bisschop van Utrecht werd verkozen, trok hij zich terug uit het Hollands bestuur. Zijn macht bleef echter groeien door het verkrijgen van meer grondgebied.

Dat werd anders zodra graaf Willem IV omkwam bij de slag bij Warns in 1345. De tegenstelling met het geslacht Duivenvoorde werd verscherpt, toen Willem van Duivenvoorde een belangrijke plaats innam in het bestuur van Margaretha van Beieren. Jan IV sloot zich daarom aan bij Willem V van Holland. Hij steunde zijn halfbroer in het conflict met het Oversticht met een lening en steundeReinoud III, hertog van Gelre tijdens het Beleg van Tiel in 1350. De tegenstelling tussen moeder (Margretha) en zoon (Willem V) groeide meer en meer, waardoor Van Arkel hem ook verder in de strijd tegen Margaretha steunde. Hij kreeg daarbij de heerlijkheden van de Lek en Haastrecht toegewezen. Er werd een Kabeljauwse verbondsakte getekend, samen met drie andere Kabeljauwen, te weten Gerard III van Heemskerk, Gijsbrecht II van Nijenrode en Jan I van Egmont. Dit luidde de Hoekse en Kabeljauwse twisten in.

Zo krijgt Jan IV een belangrijk aandeel in de eerste strijd tussen Hoeken en Kabeljauwen. Hij nam deel aan den slag op de Maas (1351) en was opperbevelhebber bij het Beleg van Geertruidenberg (1351-1352). Zodra Willem V zich weer verzoende met de Hoeken in 1355 moest Jan IV weer wat landerijen inleveren, wat tot een conflict leidde dat pas in 1359 werd opgelost door middel van leengoederen.

Nadat Willem V wegens krankzinnigheid zijn regering moest neerleggen, stelde Jan IV zich tegenover Albrecht van Beieren op. Jan van Arkel zag liever dat hij en zijn aanhang het bestuur toevertrouwden aan Machteld van Lancaster (1358), vrouw van Willem V. De vrede kwam echter kort daarop tot stand.

Jan IV overleed in het voorjaar van 1360 en werd opgevolgd door zijn zoon Otto van Arkel.

Jan IV huwde in 1327 met Irmengarde van Kleef, dochter van Otto de graaf van Kleef (Zie Graven van Kleef nr. 11a). Dit huwelijk bracht flinke aanzien binnen het geslacht van Arkel en de graaf van Holland noemde hem Zijne lieve neve. Ze kregen vier kinderen samen:

 • Machteld (1330-1381), huwde Willem V van Horne, heer van Altena
 • Jan (1352†)
 • Otto van Arkel (Volgt Heren van Arkel nr. 20)
 • Elizabeth (1365-1407), huwde Borre van Haamstede

Verder had hij vier bastaard kinderen:

 • Jan van Kervenem
 • Jan van der Donk
 • Jan van Wolferen
 • Goedeken van Arkel (De Hoghe) (Volgt Genealogie De Hoghe nr. 1)

Terug naar:

Marentelen uit de Middeleeuwen

  facebook      

johnooms-nl

© 23 februari 2019