’t Goy

 

’t Goy is een dorp in de gemeente Houten, in de Nederlandse provincie Utrecht; het is gelegen ten zuidoosten van Houten. Vanaf 1966 is het uitgegroeid van gehucht tot een klein dorp met nieuwbouw (vrijstaande bungalows). ’t Goy telde in 2019 605 inwoners. De aanvankelijk dichte beplanting met boomgaarden is voor een flink deel verdwenen. In ’t Goy ligt landgoed Wickenburgh uit het jaar 1381. Het landgoed heeft een wit landhuis met een duiventoren, oprijlaan en een groot bos achter het huis.

Wickenburgh                                                                         Foto: Wikipedia

Wickenburgh, voorheen Westenstein, is een voormalig kasteel, nu buitenplaats bij ’t Goy, gemeente Houten in de Nederlandse provincie Utrecht.
Er bestaan aanwijzingen dat Wickenburgh de opvolger is van een hofstede uit de karolingische tijd, de Westrummerhofstede. Het huis werd gebouwd aan de rand van de Westrummerweijde, dat in de vroege middeleeuwen onderdeel uitmaakte van het gebied Westrum, een nederzetting waaromheen akkers en weidegebieden lagen. Een kaart uit 1641 laat voor het huis een ronde vijver zien met daarin een rond eiland.

Op dit eiland zou op een verhoging een in hout opgetrokken hoogmiddeleeuws mottekasteeltje kunnen hebben gestaan.

 

’t Goy en Wickenburgh in de gemeente Houten. Door J.Kuyper (1867)

’t Goy bestaat eigenlijk uit twee dorpen. Het “Oude Goy” (plaatselijk ook wel “het Goyse Dorp” genoemd) is een laatmiddeleeuws dorp uit de 14e eeuw, dat is ontstaan rond het kasteel Ten Goye (eerste vermelding 10e eeuw). Dit kasteel was een van de grootste kastelen die de regio kende en de eigenaren (Heren van Goye) heersten over de omgeving. Het dorp had een openbare lagere school aan de Wickenburghseweg die een van de kleinste van het land was (ten slotte nog maar acht leerlingen in 1969). Ook was in die jaren in het oude Goy aan de Wickenburghseweg een vakschool voor de fruitteelt gevestigd, vernoemd naar een Jonkheer Van Tets, een pleitbezorger van de fruitteeltbelangen van weleer.

Het tweede deel van het dorpje ligt op enige afstand en staat bekend als het Nieuwe Goy. Dit dorpje is ontstaan rond de bouw van de katholieke kerk in 1870. De belangrijkste elementen in dit dorp zijn de voetbalvelden, een café, een rooms-katholieke basisschool en een landbouwschool (thans dorpshuis).  De bevolking was voorheen voornamelijk werkzaam in de landbouw/fruitteelt (appels, kersen enzovoorts). Thans zijn het veel stedelingen die hier buiten zijn komen wonen.

Aan de Tuurdijk zijn restanten van een Romeinse villa ontdekt. Het is een van de drie Romeinse bouwwerken waarvan in de gemeente Houten sporen zijn gevonden. In 1396 werd ’t Goy geplunderd door roofridder Jan van Rhijnestein uit Cothen.

Uit:
Wikipedia – ’t Goy
Wikipedia – Wickenburgh
Oudhouten.nl

Voorouders:

 • Ghiselbertus Uten Goye
  Geboren in 1200, overleden op 16 maart 1271 in Utrecht. Zoon van Wouter Uten Goye.
  Hij was ridder, maarschalk van het Sticht en commandeur van de Duitse Orde in Utrecht. Gijsbert uten Goye wordt 1245-1270 in oorkonden vermeld. Hij was heer van Hagestein en heer van Houten en ’t Goy. Voor beide heerlijkheden was hij leenman van de heer van Cuijk. Zijn hoofdburcht was het kasteel ten Goye bij Houten.
 • Evert van Schoneveld
  Geboren rond 1350, overleden op 20 mei 1407. In 1398 is Evert van Schoenevelt richter (schout van Houten en ’t Goy). Hij zegelt met hetzelfde wapen als het, Bentheimse ministeerialengeslacht ”Van Schonevelde”, dat al veel eerder voor komt. In 1382 was ”Schoneveld” een bischoppelijke leen met een omvang van 24 morgen, dat in leen werd gehouden door deze Evert van Scoenevelt. Tussen Houten en ’t Goy ligt aan de Leedijk de hofstede Schoneveld.
 • Willem Eliasz van Oistrum
  Geboren in 1370, overleden in 1421. Zoon van Elias van Oistrum van Werneconde en Margriet van Zuijlen van Nijevelt.
  In 1409 komt Wickenburgh in bezit van Willem van Oostrum, een grondeigenaar van de oostkant van het huidige Goyse Dorp (’t Goy).
  Hij was gehuwd met Elisabeth Gerritsdr van Damassche. Geboren 1365.
 • Philip Eerstzn (van der Mathe)
  Overleden na 1420.Hij woonde in ’t Goy,  pachter van land van het Convent van Oudwijk en het Kapittel van Sint Marie (1368, 1373), pachter van het “haankorengoed “onder Houten (1386), leenman van Vianen (1392). Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
 • Luijtgen Wouters van der Mathe
  Geboren omstreeks 1435, overleden vóór 1493. Zoon van Wouter Luytgens van der Mathe.
  Schout van Schonauwen (onder Houten) 1484. In 1465 Landgenoot in ’t Goy, in 1469 in Bunnik. In 1470 Ingeland onder Houten, Weteringe Vuylcop en Bunnik, met het land dat in bezit van zijn vader was. Hij wordt genoemd Luke Woutersz.

 

Dorpen en Steden

   facebook       

© 30 augustus 2020