Stamreeks Karel de Grote (IV)

Hoofdpagina: Karel de GroteVan Karel de Grote tot Ooms

Weer een stamreeks van Karel de Grote, maar in beperkte weergave. Deze loopt langs de graven van Vlaanderen,  graven van Holland, heren van Brederode, heren van Adrichem, diverse geslachten, om uiteindelijk uit te komen bij het geslacht Ooms. Klik je op een rode link, dan kom je uit op dat bepaalde geslacht.

Franken

Frankische Rijk

Het Frankische Rijk.                                                        Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Het Frankische Rijk (Latijn: Regnum Francorum, Koninkrijk der Franken, later Imperium Francorum, Keizerrijk der Franken) was een gebied dat door de Franken werd bestuurd tussen de 3e en de 10e eeuw en al snel uitgroeide tot een grootmacht. Het Frankische Rijk werd bestuurd door het rijk in subkoninkrijken onder te verdelen, iets wat de politiek nog eeuwen zou beheersen. De erfverdelingen van het enorme rijk waren echter nog ingrijpender en de resultaten zijn tot op de dag van vandaag te zien. Met het bestijgen van de Frankische troon door Merovech in 447 begon de Merovingische dynastie die het Frankische Rijk tot 751 zou regeren. Het duurde echter nog tot 482, het jaar waarin de beroemde koning Clovis (nr. 3 op de pagina) de Frankische troon besteeg, aleer alle Franken onder één leider verenigd waren. Hij wist zijn Frankische tegenstanders te verslaan en won daarmee de alleenheerschappij. De Merovische koningen voerden vele oorlogen (vaak onderlinge burgeroorlogen tussen Merovingische familieleden om de heerschappij over het hele Frankische Rijk) en veel van die koningen stierven op het slagveld of ook dikwijls bij een moordaanslag van concurrenten voor de troon voordat ze een opvolger (zoon) hadden voortgebracht of anders was die opvolger vaak nog een kind dat nog niet zelfstandig kon regeren. Zij verloren daardoor niet alleen land maar ook macht. De post van Hofmeier of Major Domus werd gecreëerd om het koninkrijk te regeren totdat troonopvolgers volwassen waren, maar omdat het een post was die permanent bleef en zelfs erfelijk werd, waren de hofmeiers op den duur eigenlijk degenen die de echte macht hadden over het Frankische Rijk, zelfs wanneer de koningen volwassen waren geworden. Na de Slag bij Tertry tussen de hofmeiers van Neustrië en Bourgondië tegen die van Austrasië, Pepijn van Herstal (uit het geslacht der Karolingen, nr. 3) werd Pepijn de alleenheerser over het gehele Frankische Rijk. Pepijn van Herstal stierf in 714 waarna zijn zes jaar oude kleinzoon, Theudoald, de nieuwe Hofmeier werd. De post die was gecreëerd om het Rijk te besturen was nu zo machtig geworden dat het zelf ook door jongeren kon worden geërfd hoewel zijzelf nog niet eens volwassen waren. Pepijns buitenechtelijke zoon, Karel Martel, accepteerde dit echter niet en werd in Austrasië tot Hofmeier uitgeroepen. Ondertussen werd de zoon van Karel Martel, Pepijn de Korte hofmeier en wisten de Karolingers hun positie in het Frankische koninkrijk te versterken en Pepijn de Korte onttroonde de laatste Merovische koning in 751 en liet zichzelf tot koning kiezen. De tijd van de Karolingers was nu definitief aangebroken. Pepijn de Korte stierf in 768 en liet het sterkste koninkrijk van West-Europa na aan zijn twee zoons, Karel de Grote en Karloman. Karloman stierf echter al in 771 waardoor het gehele rijk in de handen van Karel de Grote kwam. Wij vangen aan met deze stamreeks met Karel de Grote:

Franken

Franken

1. Karel de Grote, geboren bij Aix-la-Chapelle 2 april 748, overleden  Aken, 28 januari 814.
Hij komt uit het geslacht der Karolingen.
Hij was vanaf 9 oktober 768 koning der Franken en vanaf 25 december 800 keizer van het Westen. 
 Karel was de oudste zoon van de latere koning Pepijn de Korte en Bertrada van Laon.

2. Lodewijk de Vrome (geboren Chasseneuil bij Poitiers, 11 april 778 – overleden Ingelheim am Rhein, 20 juni 840), ook wel de Eerlijke en de Joviale, was de koning van Aquitanië vanaf 781. Hij was ook koning der Franken en medekeizer (als Lodewijk I) met zijn vader, vanaf 813.
Hij was een zoon van Karel de Grote en Hildegard de Vinzgau.

3. Karel de Kale (Frans: Charles le Chauve) (geboren Frankfurt am Main 13 juni 823 – overleden Avrieux; Savoye, 6 oktober 877), keizer van het Roomse Rijk (875-877) als Karel II, met de grenzen van zijn land vastgesteld door het Verdrag van Verdun in 843, was de jongste zoon van keizer Lodewijk de Vrome en zijn tweede vrouw Judith van Beieren.

4. Judith (geboren ca. 844- overleden na 870), was eerst gehuwd met twee Engelse koningen (Ethelwulf en Ethelbald van Wessex) en leefde als weduwe aan het hof van haar vader. Werd daar in 861 (ze was dus nog geen 20 jaar oud) geschaakt door Boudewijn I van Vlaanderen.
Zij was een dochter van Karel de Kale en Ermentrudis van Orléans.

Vlaanderen 

Het Graafschap Vlaanderen (Frans: Comté de Flandre of Comté de Flandres) is een historisch gebied dat deel uitmaakte van de Nederlanden. Het graafschap bestond van 862 tot 1795.

Vlaanderen behoorde als enig Nederlandstalig gewest door het Verdrag van Verdun tot West-Francië. Naast het Franse Kroon-Vlaanderen was er echter ook Rijks-Vlaanderen. Vanaf het einde van de 10e eeuw was Vlaanderen één van de oorspronkelijke seculiere leengoederen van Frankrijk en één van de zes pairies van Frankrijk. Frankrijk heeft Vlaanderen steeds bevochten om zijn zelfstandigheid te ontnemen. Uiteindelijk kwam Kroon-Vlaanderen toch los van Frankrijk (Vrede van Madrid en Damesvrede van Kamerijk). De Pragmatieke Sanctie maakte heel Vlaanderen een leen van het Heilig Roomse Rijk. Met uitzondering van Frans-Vlaanderen is het graafschap het enige deel van het middeleeuwse Frankrijk dat geen deel uitmaakt van het hedendaagse Frankrijk. Kleinere delen van het oude Vlaanderen maken nu deel uit van het Waals Gewest en de Nederlandse provincie Zeeland. Het overige grootste gedeelte van het graafschap vormt nu ongeveer 40% van het hedendaagse Vlaams Gewest.
Het graafschap stamt af uit een gouwgebied of Pagus Flandrensis. De titel graaf werd voor het eerst gebruikt door Boudewijn I van Vlaanderen ‘met de ijzeren arm’. Boudewijn schaakte de dochter van de Frankische vorst Karel de Kale, Judith van West-Francië

oud-vlaanderen

Vlaanderen

5.  Boudewijn II van Vlaanderen (geboren ca. 865 – overleden 10 september 918), de Kale, was van 879 tot 918 graaf van Vlaanderen en van 896 tot 918 graaf van Boulogne. Zijn bijnaam was een bewuste verwijzing naar zijn grootvader Karel de Kale en onderstreepte dat Boudewijn een afstammeling van Karel de Grote was. Hij was een zoon van Boudewijn I van Vlaanderen en Judith der Franken.

6. Arnulf I, bijgenaamd de Grote (geboren ca. 889 – 27 maart 965) was graaf van Vlaanderen van 918 tot zijn dood in 965.
Hij was een zoon van Boudewijn II van Vlaanderen en Ælfthryth van Wessex.

7. Hildegard van Vlaanderen (geboren ca. 936 – overleden 10 april 990) was de dochter van Arnulf I van Vlaanderen en Aleidis van Vermandois. Ze werd gravin van Holland na haar huwelijk met de Friese graaf Dirk IIGraafvan het latere Holland . Zoon van Dirk I, Friese graaf in het latere Holland (Zie Graven van Holland nr. 1) en van Gerberga van Hamaland.

 

Holland en Bentheim

Het graafschap Holland was een graafschap waarvan het gebied uiteindelijk ongeveer overeenkwam met de provincies Noord- en Zuid-Holland zonder de Zuid-Hollandse eilanden en met de eilanden Terschelling, Vlieland, Urk en Schokland, die later zijn overgeheveld naar andere provincies. Datzelfde geldt voor het Land van Heusden en Altena dat vanaf 1813 behoort bij de provincie Noord-Brabant. Van een ‘graaf van Holland’ is voor het eerst sprake rond 1100. Met de dood van Jan I in 1299 stierf het “Hollandse Huis” uit. De graven van Holland waren vanaf dan steeds afkomstig van buiten het graafschap: achtereenvolgens het huis Avesnes (Henegouwen), het huis Wittelsbach (Beieren), het huis Valois (Bourgondië) en het Habsburgse huis. In 1581 zwoeren de Staten-Generaal van de Nederlanden de toenmalige graaf Filips II af en was er in de praktijk geen graaf meer.
In 922 schonk koning Karel de Eenvoudige de kerk van Egmond met alle daarbij behorende goederen aan Dirk I als dank voor zijn steun bij een opstand van zijn vazallen. Egmond lag ten noorden van de bezittingen die hij van Gerolf had gekregen en sloot daar dus uitstekend op aan. Kort hierna stichtte hij er de Abdij van Egmond, de oudste abdij van Holland…

 

Holland wapen

Holland

8.  Arnulf, (geboren Gent ca. 951, overleden bij Winkel, 18 september 993) was een Friese graaf (comes Fresonum). Hij bestuurde van 988 tot 993 een graafschap in West-Frisia, dat later Holland genoemd zou worden. Omdat hij in Gent geboren was, werd hij ook wel Arnulf van Gent (Gandensis) genoemd. Hij was de zoon van Dirk II van Holland en Hildegard van Vlaanderen.

9.  Dirk III bijgenaamd Hierosolymita was een Friese graaf. Hij was van 993 tot 1039 graaf van het latere graafschap Holland.
Hij was een zoon van Arnulf van Holland en Lutgardis van Luxemburg.
Dirk III’s vrouw heette Othelhilde van Saksen (geboren ca. 985 – Quedlinburg, overleden op  9 maart 1043/44), waarschijnlijk een dochter van hertog Bernhard I van Saksen en Hildegard van Stade.

10. Floris I  (geboren ca. 1025 – Nederhemert, 28 juni 1061) was een Friese graaf die van 1049 tot 1061 het bewind voerde over de gebieden die later bekend zouden worden als het graafschap Holland. Hij volgde zijn broer Dirk IV op. Hij was een zoon van Dirk III van Holland en Othelhilde van Saksen.

11.  Dirk V (geboren in 1054, overleden op 17 juli 1091) was graaf van Holland, zoon van Floris I en Geertruida van Saksen.
Toen Floris sneuvelde was Dirk nog minderjarig en zijn moeder trad op als regentes.

12.  Floris II (geboren ca. 1085 , overleden 2 maart 1122), bijgenaamd de Vette of de Dikke, was de eerste Friese graaf die zich niet langer graaf van Frisia noemde, maar graaf van Holland: “Florentius comes de Hollant”. Hij was de zoon van Dirk V van Holland en Othilde.

13. Dirk VI (geboren 1114 – bij Utrecht, 5 augustus 1157) was graaf van Holland vanaf 1122, aanvankelijk onder het voogdijschap van zijn moeder.
Hij was een zoon van Floris II en Petronilla van Saksen.

 

Bentheim of Benthem was een tot de Nederrijns-Westfaalse Kreits behorend graafschap binnen het Heilige Roomse Rijk. De stad Benthem die er het centrum van was heet nu Bad Bentheim.
Waarschijnlijk in de tiende eeuw stichtten de graven van Bentheim de burcht Bentheim. Deze burcht werd in 1116 door de hertog van Saksen, Lotharius van Supplinburg verwoest. Na de wederopbouw tot 1148 kwam ze in de loop van de twaalfde eeuw aan Otto, een jongere zoon van graaf Dirk VI van Holland

Bentheim

Bentheim

14. Otto van Holland, (geboren ca. 1140 – overleden 1208/09) was graaf van Bentheim. Hij was een jongere zoon van graaf Dirk VI van Holland en Sophia van Rheineck. Van zijn grootmoeder van moederskant, Geertruid van Northeim, erfde hij het graafschap Bentheim.

15. Agniese van Bentheim (overleden in 1203). Zij was een dochter van Otto van Holland, graaf van Bentheim (zie Graven van Holland 9.b) en Alveradis van Arnsberg. Zij huwde omstreeks 1200 met Willem van Teylingen, heer van Teylingen en Brederode.

 

Nazaten Brederode en Adrichem

Van Brederode was een (hoog)adellijke familie uit Holland, die in de Late Middeleeuwen en kort daarna een grote rol in de Nederlandse geschiedenis heeft gespeeld. Zij is sinds 1679 in wettelijke lijn uitgestorven.
De Brederodes stammen af van de heren Van Teylingen (via Dirk van Teylingen (1205-1231)) en hebben zich in de tweede helft van de 13e eeuw naar het nieuwe Kasteel Brederode bij Santpoort (gemeente Velsen) genoemd, dat werd gebouwd tussen 1282 en ca. 1292 in opdracht van Willem I van Brederode. Ze speelden in de Hoekse en Kabeljauwse twisten een grote rol als veldheer aan de Hoekse kant…

brederode

Brederode

16. Dirk van Teylingen,  (Latijn: Theodericus de Theylingen) (geboren ca. 1180 – 1236) was heer van Brederode en drossaard van de graven van Holland .Hij was een zoon van Willem van Teylingen en  Agniese van Bentheim.

17. Willem I  Heer van Brederode  (overleden op 3 juni 1285), was heer van Brederode.
Hij was een zoon van Dirk van Teijlingen en Alverade van Heusden.

De naam Adrichem kwam in de geschiedenis rond 722 naar voren en betekend “bescherming biedend huis” het was dan ook in aanvang een ompaalde nederzetting met economisch én militair karakter, het diende ter bescherming van vijandelijke aanvallen. Rond Adrichem is Beverwijk ontstaan. Het geslacht voert in persoon in rechte lijn terug tot aan circa 990 en komt voort uit de stam van Holland. Het heeft verschillende huizen bewoond zoals Teylingen, Brederode, De Scooten, Heemstede/ Bloemendaal ofte `t Opstalsrecht, `t Elswout en natuurlijk Adrichem waarvan thans nog de oprijlaan en boerderij bewaard zijn gebleven.

Adrichem Wapen

Adrichem

18.  Floris I de Scoten van Adrichem (overleden op 1 januari 1327), zoon van Willem Heer van Brederode en Margaretha dochter van Daniel, heer van de Merwede.

19. Florentius de Rolland van Adrichem (Floris II) (geboren 1290- overleden 23 januari 1363),  zoon van Floris I en Brechta van Rollant.
Rentmeester van de Graven van Bloys in Wijk en Noordwijk.

20. Floris III van Adrichem (geboren ± 1330, overleden ± 1397), zoon van Floris II van Adrichem en Badeloge.
Baljuw en rentmeester van de graaf van Bloys. Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.

21. Floris IV van Adrichem (geboren rond 1370), baljuw en rentmeester van de graaf van Bloys. Bezitter van het huis Adrichem.
Zoon van Floris III van Adrichem.  Gehuwd met Lijsbeth Symonsdr van Zaenen.

van Adrichem

22.  Claes van Adrichem (geboren ca. 1395), zoon van Floris IV en Lijsbeth Symonsdr van Zaenen.
Gehuwd met Aleid Boudewijnsdr van Tetrode.

23. Claes  van Adrichem (geboren rond 1415), zoon van Claes van Adrichem en Aleid Boudewijnsdr van Tetrode.
Hij was gehuwd met Lijsbeth Claes Frankendr van den Bergh.

24. Adriaen Claesz van Adrichem (geboren rond 1440 in Vlaardingen).
Hij was een zoon van Claes Adriaensz van Adrichem en Lijsbeth Claes Frankendr van den Bergh.
Adriaen was gehuwd met Aeghjen van Crooswijk.

25.  Claes (Nicolaas) Adriaensz van Adrichem (geboren 1470 – overleden ca.1517), zoon van Adriaen Claesz van Adrichem en Aeghjen van Crooswijk. Hij was gehuwd met Machteld Claes Franckendr van de Bergh.

van Adrichem wapen

26.  Philip Claeszoon van Adrichem  (geboren ca. 1527 – overleden op 4 oktober 1584).
Hij was een zoon van Nicolaas Adriaensz Van Adrichem en Machteld Claes Franckendr Van de Bergh.
Hij was gehuwd met Maritgen Claesdochter.

27. Ariaantje Philipsdr van Adrichem. (geboren ca. 1557 – overleden 28 maart 1641 Katwijk).
Zij was een dochter van Philip Claeszoon Van Adrichem en Maritgen Claesdochter.
Zij was gehuwd met Adriaen Michielsz Michielsz Van Pijnacker.

28. Annetgen Adriaansdr Pijnacker (geboren 1575 – overleden Pijnacker 14 mei 1636).
Zij was een dochter van Adriaen Michielsz Michielsz Van Pijnacker en Ariaantje Philipsdr Van Adrichem.
Zij was gehuwd met Claes Cornelisz Langelaen.

29. Maritge Claesdr Langelaen (geboren in 1605 en overleden 1631).Dochter van Claes Cornelisz Langelaen en Annetgen Adriaansdr Pijnacker.
Zij was gehuwd met Bruijn Cornelisz Valckenburgh.

30. Ariaentge Bruynen Valckenburgh (geboren 24 november 1630 – overleden 6 juli 1672), Zij was gehuwd met Cornelis Cornelisz Vermeer.

31. Claasje Cornelisdr Vermeer (geboren 6 juli 1672 Pijnacker – overleden  27 augustus 1749 Maasland).
Dochter van Cornelis Cornelisz Vermeer en Ariaentge Bruynen Valckenburgh. Zij was gehuwd met Bruyn Arijsz Groenheide.

32. Arie Bruinsz Groenheiden (geboren juli 1733 Pijnacker – overleden november 1775).
Hij was een zoon van Bruyn Arijz Groenheide en Claasje Cornelisdr Vermeer. Hij was gehuwd met Dina Schenk.

33. Lena Arijsdr Groenheijden (gedoopt 25 juli 1762 Nootdorp), dochter van Arie Bruins Groenheide en Dina Schenk.
Gehuwd met Mattheus Arentsz de Booij.

34. Dina de Booij (geboren 25 oktober 1789 Hazerswoude – overleden 28 juli 1844 Hazerswoude).
Dochter van Mattheus Arentsz de Booij en Lena Arijdr Groenheijden.  Zij was gehuwd met Pieter Wingelaar.

35. Neeltje Wingelaar (Geboren 31 maart 1828  Hazerswoude – overleden 20 februari 1865 Hazerwoude).
Dochter van Pieter Wingelaar en Dina de Booij. Gehuwd met Gerrit van Driel.

36. Dina van Driel (geboren te Hazerswoude in maart 1862 – overleden aldaar op 24 november 1948).
Dochter van Gerrit van Driel en Neeltje Wingelaar. Zij was gehuwd met Pieter Ooms, zoon van Catharinus Ooms en Neeltje van Dam.

 

Ooms

Het geslacht Ooms vindt zijn oorsprong in Groot-Ammers en Nieuwpoort. In de 16e eeuw was de naam nog Oom (Ook wel als Oem geschreven), wat later Ooms werd.
In de 14e eeuw was er een Nicolaas Oem van Arkel, zoon van heer Jan II van Arkel. Hij komt uit het aloude adelijke geslacht Van Arkel, dat terug te leiden is tot 960. Deze Nicolaas Oem van Arkel had tenminste 2 zonen: Zij noemden zich resp. Nicolaas Oem van Sevender en Jan Oem van Bockhoven. Deze heren voerden hun wapen als Arkel: twee dubbel gekanteelde balken, danwel in andere kleuren.
Het is suggestief aannemelijk dat het geslacht Ooms zou afstammen van Nicolaas Oem van Sevender. Nicolaas Oem van Sevender beheerde namelijk de heerlijkheid Sevender nabij Schoonhoven. Aangezien Schoonhoven aan de ander kant van de Lek recht tegenover Groot-Ammers en Nieuwpoort ligt, het geslacht Oom(s) ook een wapen met gekanteelde balken voert en tevens de geslachtsnaam Oom (Oem) gebruikt, is het niet onwaarschijnlijk dat Adriaen Adriaensz.Oom zou afstammen van Nicolaas Oem van Sevender.
Echter elk bewijs ontbreekt…

 

OOms

Ooms

37. Catharinus Ooms, landbouwer en veehouder (geboren Sluipwijk-Reeuwijk 24 juni 1892 – overleden 12 juli 1954), wonende te Zevenhuizen.
Zoon van Pieter Ooms en Dina van Driel. Catharinus is getrouwd met Jannigje-Aartje van Vliet, dochter van Willem van Vliet en Johanna Ooms.

38. Willem Pieter Ooms, meubelmaker en stoffeerder. Geboren te Zevenhuizen op zondag 1 juni 1924, wonende aldaar, overleden te Gouda op maandag 1 september 1998.  Willem Pieter is getrouwd met Ariana-Juditha Braat, dochter van Gerardus Braat en Mijntje Pruissen. Uit dit huwelijk:

39. Johnny Ooms (geboren 15 februari 1958 op de Noordelijke Dwarsweg 13 te Zevenhuizen).
Jongste zoon van Willem Pieter Ooms en Ariana Juditha Braat.

PENSIONADO

Meer info: CV John Ooms

 

Bronnen:
Boek Vijf Eeuwen Ooms (1995)
Geslacht Ooms – JohnOoms.nl
Stamboom Ooms
Familiedossier Ooms-Braat
Overige bronnen Stamreeks Karel de Grote:
Keizers, Koningen en Hertogen – JohnOoms.nl
Graven en Gravinnen – JohnOoms.nl
Heren en Vrouwen van… – JohnOoms.nl
Genealogieën – JohnOoms.nl
Achtergronden, Naslagwerken en Overzichten
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl

Terug naar:

Van Karel de Grote tot Ooms

Genealogische Bronnen

facebook

© 12 april 2015, laatst bijgewerkt op 9 april 2023