Heren van Teylingen en Brederode

Van Teylingen was de naam van een (hoog)adellijk geslacht uit Holland, dat in de middeleeuwen een grote rol speelde in de omgeving van de graven van Holland.
De oudst bekende, bewezen stamvader van het geslacht is Willem van Teylingen.

Uit:
Van Teylingen (I) – Wikiwand

Zie ook de grafische stamboom.

 

Teylingen

Wapen van Teylingen

Holland wapen

Wapen graven van Holland

1. Willem van Teylingen (vermeld 1174), heer van Teylingen en Brederode.
Hij zou afstammen van de graven van Holland. Gezien het Hollandse wapen met de barensteel is dat zeker aannemelijk.
Op een gouden achtergrond staat een rode leeuw (gelijk aan het schild van de graven van Holland) met daarop een barensteel. Dit laatste betekent een jongere tak; bij bastaardij staat er namelijk een schuine balk op.
Er bestaat de zogenaamde Sicconide-legende; Sicco of Siegfried van Holland (zoon van graaf Arnulf van Holland en Liutgard van Luxemburg) zou de eerste heer en stamvader van Teylingen zijn. Echter hier is geen enkel bewijs van.

Stamvader Willem van Teylingen is degene die het stamslot van de familie liet optrekken: kasteel Teylingen bij Sassenheim. Het oudste gedeelte van het kasteel, de ringmuur, werd gebouwd kort na 1200.
Hij trouwde 1e  met NN Gerardsdochter (van Teylingen).
En trouwde 2e  met Agniese van Bentheim. Agniese is overleden in 1203. Zij was een dochter van Otto van Holland, graaf van Bentheim (zie Graven van Holland 9.b) en Alveradis van Arnsberg.
Kinderen van Willem en Agniese:

 • Willem van Teijlingen (overleden  4 maart 1244), heer van Teylingen.
 • Dirk van Teijlingen, heer van Brederode (Volgt 2a)
 • Gerrit van Teijlingen van Heemskerck (Volgt 2b)
 • Hugo van Teylingen van Heemskerk (Volgt 2c)
 • Arend van Teijlingen (Volgt 2d)
 • Machteld van Teijlingen (Volgt 2e)

Willem trouwde 3e met Margarete von Lippe (overleden 1221). Dochter van Bernhard II zur Lippe (Zie Heren van Lippe nr. 2) en Heilwig von Are-Hochstade.
Uit dit huwelijk:

 • Christina van Brederode (Volgt 2f)
Vermeldingen:
Willem-van-Teylingen-x-Agniese-van-Bentheim.pdf (rijnlandgeschiedenis.nl)
Sophia van Teijlingen (en van de Wateringen) (± 1345-????) » Genealogie Online

Kasteel Brederode 2

Kasteel Brederode

Van Brederode was een (hoog)adellijk geslacht uit Holland, die in de Late Middeleeuwen en kort daarna een grote rol in de Nederlandse geschiedenis heeft gespeeld. Zij is sinds 1679 in wettelijke lijn uitgestorven.
De Brederodes stammen af van de heren Van Teylingen (via Dirk van Teylingen (1205-1231) en hebben zich in de tweede helft van de 13e eeuw naar het nieuwe Kasteel Brederode bij Santpoort (gemeente Velsen) genoemd, dat werd gebouwd tussen 1282 en ca. 1292 in opdracht van Willem I van Brederode. Ze speelden in de Hoekse en Kabeljauwse twisten een grote rol als veldheer aan de Hoekse kant. In 1351 werd het kasteel daarbij veroverd door de Kabeljauwse Gijsbrecht II van Nijenrode na een belegering waarbij het grootste deel van het fort werd verwoest. Het kasteel werd gesloopt en midden 14e eeuw weer opgebouwd, om (waarschijnlijk) in 1426 opnieuw te worden verwoest en in 1461 gedeeltelijk te worden hersteld, waarna het in 1573 door Spaanse soldaten werd geplunderd en in brand gestoken. Sindsdien is het een ruïne. In 1226 werd Dirk benoemd tot drossaard aan het hof van de graaf van Holland. Hij diende onder Floris IV van Holland en Willem I van Holland. Bij afwezigheid van de graaf was hij tevens zijn eerste vervanger.

 

Wapen van Brederode

2a. Dirk van Teylingen, heer van Brederode (Latijn: Theodericus de Theylingen) (geboren ca. 1180 – 1236) was heer van Brederode en drossaard van de graven van Holland .Hij was een zoon van Willem van Teylingen en  Agniese van Bentheim. Dirk (I van Brederode) wordt door historici gezien als grondlegger van het huis Brederode; het grondgebied van Brederode was echter al in het bezit van zijn vader, die uit het geslacht Van Teylingen voortkwam, waardoor hij mogelijk niet de eerste heer van Brederode was.

Dirk huwde omstreeks 1215 met Aleid van Heusden. Dochter van Jan III van Heusden (Zie Heren van Heusden nr. 14)
Kinderen:

 • Willem 2e heer van Brederode 1236—1285 – Opvolger (Volgt 3a)
 • Dirk van Brederode 1228—±1279, rond 1255 tot ridder geslagen.
 • Floris van Brederode 1230—1306, heer van Doortoghe en van Zegwaard en Zevenhuizen. (Volgt 3b).
 • Ada van Brederode 1232—±1297 (Volgt 3c)
 • Catharina van Brederode 1234 — ….
 • Agniese van Brederode ±1235 —±1280 (Volgt 3d)
Vermeldingen:
Dirk I van Brederode – Wikiwand

 

2b. Gerrit van Teijlingen van Heemskerck 
Geboren in 1175, overleden in 1225. Zoon van Willem van Teylingen en Agniese van Bentheim.
Hij was gehuwd met een dochter van Arnoud van Heusden.
Zoon:

2c. Hugo van Teylingen
Geboren 1204. Heer van Heemskerk. Hij was een zoon van Willem van Teylingen en  Agniese van Bentheim.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Dochter:

 • Aleid van Heemskerk, gehuwd met Willem III van Strijen (Volgt Heren van Strijen nr. 5a)

2d. Arend van Teylingen
Heer van Rijswijk. Hij was een zoon van Willem van Teylingen en  Agniese van Bentheim.
Hij was gehuwd met Halewijne van Egmont, dochter van Wouter I van Egmont (Heren van Egmont nr. 10) en Mabelia Hugodr. van IJsselmonde.
Kinderen:

 • Dirk I van Rijswijk van Teylingen
 • Florentia van Rijswijk van Teylingen, getrouwd met Filips II van Wassenaer 
 • Bertha van Rijswijk van Teylingen, getrouwd met Dirk I van Wassenaar (Volgt Heren van Wassenaar nr. 3) 
 • Lubbert I van Rijswijk van Teylingen

 

 

2e. Machteld van Teijlingen
Dochter van Willem I van Teijlingen en Agniese van Bentheim.
Zij was getrouwd met Herbaren van der Woert. Geboren in 1188, overleden in 1250.
Zoon van Floris van Voorne van der Woert en Beatrijs van der Lede.
Ambachtsheer van Naaldwijk.
Zoon:

Vermeldingen:
Voorouders Machteld van Teijlingen

 

2f.  Christina van Brederode
Overleden 1211. Dochter van Margarete von Lippe en Willem van Teylingen, heer van Teylingen en Brederode.
Zij was gehuwd met Willem II van Lynden (geboren 1165 – overleden 1227), zoon van Floris I van Lynden en Agnes van Wachtendonk.
Uit dit huwelijk:

Vermeldingen:
Voorouders Christina van Brederode

 

willem I van Brederode

Gezichtsreconstructie van heer Willem I van Brederode

3a. Willem I  Heer van Brederode, zoon van Dirk van Teijlingen en Aleid van Heusden. Geboren circa 1226,  overleden op 3 juni 1285.
Willem was leenopvolger van zijn vader; ook van zijn neef de Heer van Teijlingen hield hij belangrijke leengoederen, komt het eerst voor in 1244 en dan reeds als ridder, terwijl de Roomse Koning Willem I van Holland hem in 1248 “consanguineus en nobilis vir” noemt (consanguineus = bloedverwant en nobilis vir = edelman) . Tijdens de regering van Floris V behoorde hij tot de rijkste en aanzienlijkste edelen van het graafschap; in de Zwijndrechtse Waard was hij Ambachtsheer van Heer-Heijenland.
Willem I van Brederode (1) begon een relatie met Margaretha dochter van Daniel van de Merwede (Zie Heren van Merwede nr. 4a) en Heraldina van Grutura.
(2) Hij trouwde met Hillegonde van Voorne. Zij is een dochter van Hendrik Heer van Voorne (Zie Heren van Voorne nr. 6) en Catharina van Peteghem- Cysoing (Zie Heren van Peteghem nr. 9)
Hillegonde is overleden op 5 april 1302. Zij was weduwe van Costijn van Renesse.

Van Brederode trok in 1248/49 met Willem II van Holland mee op veldtocht tegen de opstandelingen boven de Rijn in het Ruhrgebied, in 1256 herhaalde hij dit tegen de West-Friezen. Hij werd in 1255 tot ridder geslagen en in 1269 benoemd tot baljuw van Kennemerland. Op 25 juni 1282 werd hij beleend met de gerechten van Goudriaan, Hardinxveld, Papendrecht, Peursum en Slingeland. Willem werd na zijn dood begraven in de Brederodekapel van de Engelmunduskerk te Velsen.

Willem van Brederode

Reconstructie van Willem van Brederode

Reconstructies
De provincie Noord-Holland heeft driedimensionale gezichtsreconstructies laten maken van het Middeleeuwse ridderechtpaar Willem I en Hildegonde van Voorne. De skeletten van het echtpaar kwamen, nadat ze in 1967 werden opgegraven, in het beheer van de provincie. De reconstructies zijn gemaakt door klinisch antropoloog Maja d’Hollosy.
Zie ook: Huis van Hilde.

Kinderen van Willem en Margaretha:

 • Willem Margarietensone.
  (Bastaard) verwekt bij Margaretha een dochter van Daniel van der Merwede (ridder), vermeld 1243 en 1252 overl. na 3-7-1266) Willem kreeg in 1283 van zijn vader een leenbezit te Houweningen en Barendrecht; leefde nog in 1317, op 17 september 1317 beleent Didderic Heer van Brederode zijn broer Willem ver Mergrietensoene met alle tienden die hij (Didderic) heeft in het ambacht alsmede met een deel in Werkendam te versterven op Willems oudste wettige zoon of bij ontstentenis van het mannelijk geslacht op zijn oudste wettige dochter, dan wel hun nakomelingen .
 • Theodoricus
  (bastaard) kreeg in 1297 kleding van de graaf (Ned.Leeuw 1926 bl. 238)
 • Floris de Scoten van Adrichem (VOLGT Heren van Adrichem nr. 4).

Kinderen van Willem Heer en Hillegonde:

 • Dirk II van Brederode (Volgt  4a).
 • Rikairde van Brederode. Vermeld op 1-5-1303 als non te Rijnsburg.
 • Alverade van Coudekerke
 • Aleit Uter Wike.
 • Elizabeth van Brederode (Volgt 4b)
Vermeldingen:
Willem I van Brederode – Wikiwand
Willem en Hillegonda van Brederode (huisvanhilde.nl)

 

3b. Floris van Brederode
Geboren 1230 in Slot Brederode, overleden na 1306. Zoon van Dirk I van Brederode (Zie Heren van Brederode nr. 2) en Aleid van Heusden.
Ridder, vermeld tussen 1270 en 1293. Hij was leenman van de graaf van Holland voor het huis te Doortoghe met 33 morgen land, in Monsterambacht gelegen, en voor de ambachten Zegwaard en Zevenhuizen.
Hij was gehuwd met een dochter van Hugo van Naaldwijk.
Kinderen:

 • Floris van de Doortoge  1259-< 1321 (Volgt Heren van Doortoghe nr. 4).
 • Jan van der Doortoghe  ± 1260-1297
 • Dirk van de Doortogne  ± 1270-1306 

3c. Ada van Brederode
Geboren 1232 — overleden omstreeks 1297. Dochter van Dirk van Teylingen, heer van Brederode en Aleid van Heusden.
Zij was gehuwd met  Willem II van Egmont (geboren ca. 1235 – overleden 20 maart 1304) was zeventiende heer van Egmont. Willem was een zoon van Gerard van Egmont  (Zie Heren van Egmont nr. 12) en Elisabeth van Montfoort (Zie Heren van Montfoort nr. 5). Hij volgde in 1242 zijn vader op als heer van Egmond.
Kinderen:
Het echtpaar had twee kinderen:

 • Gerard (II) (1260?-1300) (Volgt Heren van Egmont nr. 14a), gehuwd met Elisabeth van Strijen.
 • Halewina (Volgt Heren van Egmont  nr. 14b), gehuwd met Hendrik van Cuyck, burggraaf van Leiden.

3d. Agniese van Brederode
Geboren circa 1245— overleden circa 1280. Dochter van Dirk I van Brederode en Aleid van Heusden.
Zij huwde met Herbaren van Arkel, heer van den Berghe. Geboren circa 1240, overleden 1280. Zoon van Herbaren II van der Lede, heer van Arkel (Zie Heren van Arkel nr. 15b)
Kinderen:

 • Arnold van Liesveld van den Berghe
 • Margriet van Arkel van den Berghe (Volgt Heren van Arkel 17b).

4a. Dirk II van Brederode
Geboren circa 1256 Santpoort, overleden op 16 december 1318 te Reims.
Bijgenaamd De Goede, heer van Brederode (1285), baljuw van Kennemerland (1288), ridder.  Hij was een zoon van Willem I van Brederode en Hildegonde van Voorne.

Tijdens de instelling van de Orde van Sint Jacob wordt Dirk tot ridder geslagen door graaf Floris V van Holland. Dirk werd met vijf schelpen versierde halsketen omhangen, waar aan een beeld van Sint Jacob prijkte.

Hij neemt in 1272 deel aan zijn eerste veldtocht tegen de West-Friezen. Deze tocht verloopt slecht en wordt beëindigd met een veldslag bij Heilo op 20 augustus 1272. In 1282 volgde de tweede Friese veldtocht van Dirk II. Hierbij werd het stoffelijk overschot van Willem II van Holland, de vader van Floris V, teruggevonden in Hoogwoud, waarna deze veldtocht succesvol werd afgesloten.

Hij nam weer deel aan zijn derde veroveringstocht van West-Friesland in 1287 onder leiding van Floris V van Hollanddoor middel van een vloot invasieschepen. Hierbij speelt hij een grotere rol en draagt hij de titel ‘Admiraal van Holland’. Door een hevige storm, gevolgd door een vloed in december 1287, werden grote delen van West-Friesland overstroomd. Mede door een list wist Dirk en zijn mannen met hun schepen de opstandige Friezen te onderwerpen. In hetzelfde jaar trok hij voor Floris V met een leger naar Utrecht om de heren van Amstel en van Woerden gevangen te nemen.

In april 1304 maakte Dirk II deel uit van de edelen die zich succesvol tegen de indringende Vlamingen verzetten. In augustus 1315 maakte hij deel uit van een veldtocht in Vlaanderen. Na een bedevaart naar Rome, werd Dirk II door een ziekte getroffen en hij stierf in Reims op 16 december 1318.
Hij ligt begraven in de Dominicanenkerk te Reims.

Dirk trouwde rond 1290 met Maria van der Lecke, (ovl. op 1 april 1307), dochter van Hendrik II, heer van de Leck (Zie Heren van de Lek nr. 5a) en Jutte van Borsele (Zie heren van Borsselen nr. 4 ).
Kinderen van Dirk II en Maria van der Lecke:

 • Willem van Brederode (ovl. 1316). Willems zoon Dirk III van Brederode volgde Willems broer Hendrik in 1345 op als heer van Brederode (Volgt voorouders Hendrik van Brederode nr. 6)
 • Hendrik I van Brederode (gesneuveld bij Staveren in 1345), heer van Brederode (1318-1345), trouwde met Elisabeth alias Isabella van Fontaines. Hun zoon Willem overleed vóór 1333.
 • Catharina van Brederode (ovl. 1372) (Volgt 5a), trouwde met Jan I van Polanen.
 • Jutte van Brederode, non (ovl. 1346).
 • Elisabeth (Volgt 5b), trouwde Hendrik van Loenersloot
Bronvermeldingen:
Dirk II van Brederode – Wikiwand
Dirk van Brederode – Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 2 , A.J. van der Aa. 1855 – DBNL

 

 

4b. Elizabeth van Brederode
Geboren rond 1250, overleden in 1323. Dochter van Willem I van Brederode en Hildegonda van Voorne.
Zij was gehuwd met Herman VI van Woerden. Geboren rond 1240, overleden 1303/1304. Hij was de laatste heer van Woerden en deelnemer aan het complot om graaf Floris V van Holland te ontvoeren, wat mislukte.
Dochter:

5a. Catharina van Brederode
Overleden in 1372, dochter van Dirk II van Brederode en Maria van der Lecke.
Zij huwde met Jan I van Polanen. Hij was de zoon van Philips III van Duivenvoorde (Zie Heren van Polanen nr. 5) en Elisabeth van Bosinchem, vrouwe van Vianen (Zie Heren van Bosinchem nr. 10a), en was een halfbroer van Philips’ buitenechtelijke zoon Willem van Duivenvoorde. Jan wordt voor het eerst vermeld in een bron uit 1305.
Kinderen:

 • Maria van Polanen (1323-1382) (Volgt Heren van Polanen nr. 7a)
 • Jan II van Polanen (1325-1378), grootvader van Johanna van Polanen, welke uitgehuwelijkt was aan Engelbrecht I van Nassau.
 • Philips (of Filips) van Polanen (1328-1375), huwde Elisabeth van Made, was burggraaf tijdens het Beleg van Geertruidenberg (1351-1352) voor de Hoekse partij, was heer van Kapelle, Nieuwerkerk en Uyterniert.
 • Dirk van Polanen heer van Asperen (- na 1394). Hij trouwde met Elburg van Asperen. Zij was een dochter van Otto II van Arkel-Asperen heer van Asperen en Hagestein en Aleid van Avesnes.
 • Gerard van Polanen ( -1394) (Volgt Heren van Polanen nr. 7a)

 

5b. Elisabeth van Brederode
Dochter van Dirk II van Brederode en Maria van der Lecke.
Zij trouwde met Hendrik van Loenersloot. Heer van Loenersloot. Geboren rond 1280. Vermeld in 1320. Zoon van Gijsbrecht van Loenersloot (Zie Heren van Loenersloot nr. 6).
Zoon:

Vermeldingen o.a.:
Literatuur:

Kwartierstaat Catharina van Brederode

 

Andere belangrijke nazaten uit het geslacht Van Brederode waren:

 • Walraven I van Brederode ( ca. 1370/73 – 1417. Hij was burggraaf van Stavoren (1400-1401), heer van Brederode (1402-1417), graaf van Gennep (1413-1417) en stadhouder van Holland (1416-1417). Zoon van Reinoud I van Brederode en Jolanda van Gennep.
  In 1417 begon de Kabeljauwse beweging (zie Hoekse en Kabeljauwse twisten), onder leiding van Willem van Arkel een nieuw Beleg van Gorinchem. Brederode snelde met een leger naar de stad om die te ontzetten, maar in de nauwe straatjes werd hij getroffen door een pijl en overleed. Hij werd begraven in Vianen.
 • Frans van Brederode, bijgenaamd Jonker Frans of Roofridder Frans (1465 — 1490). Zoon van Reinoud II van Brederode en Yolande van Lalaing.
  Hij was een hoofdrolspeler in de naar hem vernoemde Jonker Fransenoorlog tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten.
  In Rotterdam groeide Jonker Frans al snel uit tot een held. Door de oorlogen was de positie van Rotterdam in vergelijking met de omliggende steden enorm versterkt. Zo had het nabijgelegen Delft al zijn schepen verloren en Gouda de helft van zijn huizen. Dankzij Jonker Frans werd Rotterdam definitief een stad van betekenis in Holland. Rotterdam eert hem met de straatnaam Jonker Fransstraat.
 • Hendrik van Brederode, bijgenaamd Grote Geus (“le Grand Gueux“) of Hendrik II van Brederode (1531 – 1568).
  Heer van Brederode, Vianen, Schoorl, ’t Oog, Bergen NH en burggraaf van Utrecht, was de oudste zoon van Reinoud III van Brederode en Philippote van der Marck.
  Hij was lid van het Eedverbond der Edelen en behoorde bij een van de ondertekenaars van het Smeekschrift der EdelenDit smeekschrift werd onder zijn leiding op 5 april 1566 aangeboden aan de landvoogdes Margaretha van Parma.
  Op 28 mei 1568 werd hij door de Raad van Beroerten bij verstek gevonnist, maar hij was toen reeds op 15 februari 1568 in ballingschap op kasteel Horneburg bij Recklinghausen overleden.
 • Lancelot van Brederode (…. – 1573).  Bastaardzoon van Reinoud III van Brederode, die hem verwekte bij Anna Simonsdochter.
  Ook hij behoorde bij een van de ondertekenaars van het Smeekschrift der Edelen.
  Lancelot was een geuzenleider. Hij was viceadmiraal bij de geuzen en kapitein in het leger van Lodewijk van Nassau.
  Hij leidde als kapitein het verzet tegen de Spaanse troepen tijdens het beleg van Haarlem. Na de verovering van Haarlem door de Spanjaarden werd Lancelot van Brederode onthoofd, waarna het kasteel van Brederode door hen werd verwoest.
  Hij was halfbroer van bovengenoemde Hendrik van Brederode.

 

Zie ook:

Heerlijkheid Brederode

 

 

Stamboom Heren van Brederode

-http://johnooms.nl/heerlijkheden/brederode/

Terug naar:

Heren en Vrouwen van…

facebook

© 28 februari 2015, laatst bijgewerkt op 17 februari 2024